Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các phương pháp lập trình vượt Firewall

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các phương pháp lập trình vượt Firewall

  LỜI CẢM ƠN
  Sau hơn 6 tháng nỗ lực thực hiện, luận văn nghiên cứu “Các phương pháp lập
  trình vượt firewall” đã phần nào hoàn thành. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, chúng em
  đã nhận được sự khích lệ rất nhiều từ phía nhà trường, thầy cô, gia đình và bạn bè trong
  khoa. Chính điều này đã mang lại cho chúng em sự động viên rất lớn để chúng em có
  thể hoàn thành tốt luận văn của mình.
  Trước hết, chúng con xin cảm ơn những bậc làm cha, làm mẹ đã luôn ủng hộ,
  chăm sóc chúng con và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con có thể hoàn thành
  nhiệm vụ của mình.
  Chúng em xin cảm ơn nhà trường nói chung và Khoa CNTT nói riêng đã đem
  lại cho chúng em nguồn kiến thức vô cùng quý giá để chúng em có đủ kiến thức hoàn
  thành luận văn cũng như làm hành trang bước vào đời.
  Em xin cảm ơn các thầy cô thuộc bộ môn MMT, đặc biệt là thầy Đỗ Hoàng
  Cường – giáo viên hướng dẫn của chúng em đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng
  em mỗi khi chúng em có khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong quá trình
  làm luận văn tốt nghiệp.
  Xin cảm ơn tất cả các bạn bè thân yêu đã động viên, giúp đỡ chúng em trong
  suốt quá trình học tập cũng như làm đề tài.
  Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người
  TPHCM 7/2005
  Nhóm sinh viên thực hiện
  Phan Trung Hiếu – Trần Lê Quân
  Phan Trung Hiếu - Trang 5 - Trần Lê Quân
  Mssv: 0112463 Mssv:0112319

  Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường
  LỜI NÓI ĐẦU
  Nội dung luận văn được trình bày trong 8 chương thuộc về 5 phần khác nhau :
  Phần thứ nhất: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  ã Chương 1: Giới thiệu về firewall
  ã Chương 2: Khái niệm proxy
  ã Chương 3: Các phương pháp lập trình vượt firewall
  Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALL
  ã Chương 4: Vượt firewall bằng HTTP proxy Servers
  ã Chương 5: Vượt firewall bằng Web-based proxy
  Phần thứ ba: MODULE CHỐNG VƯỢT FIREWALL
  ã Chương 6: Plug-in chống vượt firewall cho trình duyêt Internet Explorer
  ã Chương 7: Service chống vượt Firewall
  Phần thứ tư: TỔNG KẾT
  ã Chương 8: Kết luận.
  Phân thứ năm: PHỤ LỤC
  Phan Trung Hiếu - Trang 6 - Trần Lê Quân
  Mssv: 0112463 Mssv:0112319

  Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường
  MỤC LỤC
  Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ FIREWALL 11
  1.1 Đặt vấn đề: 11
  1.2 Nhu cầu bảo vệ thông tin: .11
  1.2.1 Nguyên nhân: 11
  1.2.2 Bảo vệ dữ liệu: .13
  1.2.3 Bảo vệ các tài nguyên sử dụng trên mạng: .13
  1.2.4 Bảo vệ danh tiếng cơ quan: 13
  1.3 Các kiểu tấn công: 14
  1.3.1 Tấn công trực tiếp: .14
  1.3.2 Nghe trộm: 15
  1.3.3 Giả mạo địa chỉ: .15
  1.3.4 Vô hiệu các chức năng của hệ thống (DoS, DDoS): .15
  1.3.5 Lỗi của người quản trị hệ thống: 16
  1.3.6 Tấn công vào yếu tố con người: 17
  1.4 Firewall là gì ? 17
  1.5 Các chức năng chính: 19
  1.5.1 Chức năng: 19
  1.5.2 Thành phần: 20
  1.6 Nguyên lý: 21
  1.7 Các dạng firewall: .23
  1.8 Các ý niệm chung về Firewall: 25
  1.8.1 Firewall dựa trên Application gateway: .25
  1.8.2 Cổng vòng(Circuit level gateway): .27
  1.8.3 Hạn chế của Firewall: .28
  1.8.4 Firewall có dễ phá hay không: .28
  1.9 Một số mô hình Firewall: .30
  1.9.1 Packet-Filtering Router: 30
  1.9.2 Mô hình Single-Homed Bastion Host: .32
  1.9.3 Mô hình Dual-Homed Bastion Host: .34
  1.9.4 Proxy server: .36
  1.9.5 Phần mềm Firewall – Proxy server: 37
  1.10 Lời kết: 46
  Chương 2: KHÁI NIỆM PROXY 47
  2.1 Proxy là gì: .47
  2.2 Tại sao proxy lại ra đời: .48
  2.3 Tổng kết chung về proxy: 48
  Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALL .50
  3.1 Vượt firewall là gì: .50
  3.2 Phương pháp thứ nhất: HTTP Proxy .50
  Phan Trung Hiếu - Trang 7 - Trần Lê Quân
  Mssv: 0112463 Mssv:0112319

  Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường
  3.3 Phương pháp thứ hai: Web-Based Proxy .51
  3.4 Phương pháp thứ ba: Http Tunneling 51
  Chương 4: VƯỢT FIREWALL BẰNG HTTP PROXY .53
  4.1 Khi các HTTP Proxy Server trở nên hữu ích: 53
  4.2 Chức năng chính: 56
  4.2.1 Truy cập Internet: 56
  4.2.2 Caching documents: .57
  4.2.3 Điều khiển truy cập Internet một cách có chọn lọc: .59
  4.2.4 Cung cấp dịch vụ Internet cho các cơ quan sử dụng IP ảo: 60
  4.3 Một phiên giao dịch (transaction) thông qua proxy : 60
  4.4 Kết nối thông qua proxy server: .61
  4.5 HTTP proxy: .61
  4.6 FTP proxy: 62
  4.7 Tiện lợi và bất tiện khi cache các trang Web: .63
  4.8 Những bất cập do proxy: .63
  4.9 Kĩ thuật lập trình một HTTP Proxy cơ bản: 64
  Chương 5: Vượt firewall bằng Web-Based Proxy 65
  5.1 Thế nào là 1 web-based anonymous proxy ? .65
  5.2 Cách thức hoạt động của 1 WBP : 66
  5.3 Giới thiệu về trang Web Based Proxy: .67
  5.3.1 Giao diện: 67
  5.3.2 Chức năng: 67
  5.3.3 Thuật toán: 69
  Chương 6: Plug-in chống vượt firewall cho trình duyệt Internet Explorer .73
  6.1 Giới thiệu sơ lược : 73
  6.2 Các tính năng chính: .74
  6.2.1 Lọc các trang web dựa trên việc duyệt danh sách các trang web có sẵn
  trong cơ sở dữ liệu: .74
  6.2.2 Lọc các trang web dựa trên cơ chế kiểm tra địa chỉ (URL): 74
  6.2.3 Lọc dựa trên nội dung của các Input Form trong trang web: 75
  6.2.4 Cập nhật các trang web based proxy: .76
  6.2.5 Vô hiệu hóa/kích hoạt plugin: 76
  6.3 Một số vấn đề cần lưu ý khi viết plugin cho trình duyệt IE : 76
  6.3.1 Khái niệm Browser Helper Objects (BHO): 76
  6.3.2 Một số hàm xử lí quan trọng: 78
  6.4 Chi tiết lưu trữ dữ liệu : .79
  6.4.1 Bảng Forbidden 79
  6.4.2 Bảng Trusted .79
  6.5 Thuật toán chính của ứng dụng : .79
  6.5.1 Mô hình hoạt động của Plugin : .79
  6.5.2 Diễn giải mô hình : .81
  Phan Trung Hiếu - Trang 8 - Trần Lê Quân
  Mssv: 0112463 Mssv:0112319

  Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường
  6.6 Những ưu điểm và hạn chế: 82
  Chương 7: SERVICE CHỐNG VƯỢT FIREWALL 83
  7.1 Giới thiệu sơ lược : 83
  7.2 Các tính năng chính của module: 83
  7.3 Module bắt gói tin : .84
  7.3.1 Đặc điểm của gói tin HTTP request đến HTTP Proxy Server: 84
  7.3.2 Tóm tắt các bước cần lưu ý khi xây dựng module; .84
  7.3.3 Chi tiết các đối tượng, hàm xử lí chính của module : .85
  7.4 Module chặn địa chỉ IP: .85
  7.4.1 Giới thiệu về Filter-Hook Driver : 85
  7.4.2 Tóm tắt các bước xây dựng Filter-Hook Driver để bắt gói tin: .86
  7.5 Chi tiết lưu trữ dữ liệu : .86
  7.5.1 Bảng ForbiddenProxy 86
  7.5.2 Bảng TrustedProxy: 86
  7.6 Sơ đồ hoạt động của Module chặn địa chỉ IP : .87
  7.7 Diễn giải mô hình : 87
  7.8 Nhận xét – đánh giá : 88
  7.8.1 Ưu điểm: .88
  7.8.2 Khuyết điểm: .89
  Chương 8: KẾT LUẬN 90
  8.1 Những kết quả đạt được: .90
  8.2 Hướng phát triển : 91
  DANH SÁCH HÌNH
  Hình 1 Mô hình tấn công DDoS .16
  Hình 2 Mô hình firewall .18
  Hình 3 Lọc gói tin tại firewall .18
  Hình 4 Một số chức năng của Firewall 20
  Hình 5 Lọc gói tin 21
  Hình 6 Firewall được cấu hình tại router .23
  Hình 7 Firewall mềm 26
  Hình 8 Tấn công hệ thống từ bên ngoài .29
  Hình 9 Packet filtering 31
  Hình 10 Mô hình single-Homed Bastion Host 33
  Hình 11 Mô hình Dual-Homed Bastion Host 35
  Hình 12 Mô hình 1 Proxy đơn giản 37
  Hình 13 Một số protocol sau proxy 39
  Hình 14 Mô hình proxy .48
  Hình 15 Mô hình hoạt động chung của các proxy 55
  Phan Trung Hiếu - Trang 9 - Trần Lê Quân
  Mssv: 0112463 Mssv:0112319

  Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường
  Hình 16 Một số protocol được hỗ trợ .56
  Hình 17 Caching 58
  Hình 18 Caching bị lỗi (failure) 59
  Hình 19 Một transaction qua proxy 60
  Hình 20 Truy xuất thông tin thông qua HTTP proxy 62
  Hình 21 Truy xuất thông tin thông qua FTP proxy 62
  Hình 22 Giao diện chính của Web Base Proxy .67
  Hình 23 Mini form trên mỗi đầu trang 68
  Hình 24 Sơ đồ hoạt động của 1 trang Web-Based Proxy 69
  Hình 25 Giao diện chính của plug-in 73
  Hình 26 Trang thông báo mỗi khi người dùng duyệt những trang web vi phạm .74
  Hình 27 Cách trình bày thông thường của một trang web base proxy .75
  Hình 28 Quá trình trình duyệt khởi động và nạp các BHO 77
  Hình 29 Mô hình hoạt động của Plugin .80
  Hình 30 Định dạng của gói tin gửi đến proxy server 84
  Hình 31 Sơ đồ hoạt động của module chặn địa chỉ IP 87

  Xem Thêm: Các phương pháp lập trình vượt Firewall
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các phương pháp lập trình vượt Firewall sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status