Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) và ứng dụng

  Mục lục
  TUChương 1 TỔNG QUANUT .1
  TU1.1UT TUThực trạng hiện tạiUT .1
  TU1.2UT TUPhân tích, đánh giá một số mô hình kiến trúc phân tán hiện tạiUT .3
  TU1.3UT TUCác vấn đề phát sinh, nguyên nhân và biện pháp khắc phụcUT 6
  TUChương 2 GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICEORIENTED
  ARCHITECTURE)UT 10
  TU2.1UT TUKiến trúc hướng dịch vụ là gì ?UT 10
  TU2.2UT TUBốn nguyên tắc chính của hệ thống SOAUT . 11
  TU2.2.1UT TUSự phân định ranh giới rạch ròi giữa các dịch vụUT 11
  TU2.2.2UT TUCác dịch vụ tự hoạt độngUT 12
  TU2.2.3UT TUCác dịch vụ chia sẻ lược đồUT 12
  TU2.2.4UT TUTính tương thích của dịch vụ dựa trên chính sáchUT . 12
  TU2.3UT TUCác tính chất của một hệ thống SOAUT . 12
  TU2.3.1UT TULoose couplingUT 12
  TU2.3.2UT TUSử dụng lại dịch vụUT . 14
  TU2.3.3UT TUSử dụng dịch vụ bất đồng bộUT 14
  TU2.3.4UT TUQuản lý các chính sáchUT . 14
  TU2.3.5UT TUCoarse granularityUT . 15
  TU2.3.6UT TUKhả năng cộng tácUT . 17
  TU2.3.7UT TUTự động dò tìm và ràng buộc độngUT 17
  TU2.3.8UT TUTự hồi phụcUT . 18
  TU2.4UT TULợi ích của SOAUT 19
  TU2.5UT TUMột số mô hình triển khai SOAUT 23
  TU2.6UT TUKiến trúc phân tầng chi tiết của SOAUT . 26
  TU2.6.1UT TUTầng kết nốiUT 26
  TU2.6.2UT TUTầng orchestrationUT 27
  TU2.6.3UT TUTầng ứng dụng tổng hợpUT . 28
  TUChương 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG SOAUT .31
  TU3.1UT TUNhững thách thức khi xây dựng hệ thống SOAUT . 31
  TU3.2UT TUXây dựng hệ thống SOAUT . 34
  TU3.2.1UT TUGiới thiệu bài toánUT 34
  TU3.2.2UT TUMột số khái niệmUT 35
  TU3.2.3UT TUCác bước xây dựng hệ thống SOAUT . 38
  TU3.3UT TUTriển khai SOA trong thực tếUT 46
  TU3.3.1UT TUCác đặc trưng chính về kinh doanhUT 47
  TU3.3.2UT TUCác đặc trưng chính về công nghệUT . 48
  TU3.3.3UT TUCác chuẩn mởUT 50
  TU3.3.4UT TUKiến trúc hướng dịch vụ và Thương mại điện tử theo yêu cầuUT . 50
  Trang ii
  TUChương 4 SOA VÀ VẤN ĐỀ BẢO MẬTUT .52
  TU4.1UT TUCác thách thức về bảo mật trong hệ thống SOAUT 52
  TU4.1.1UT TUĐặt vấn đềUT . 52
  TU4.1.2UT TUCác vấn đề bảo mật liên quan cần quan tâmUT 53
  TU4.2UT TUGiới thiệu về kiến trúc bảo mật hướng dịch vụUT 55
  TU4.2.1UT TUMột số yêu cầu đặt ra của kiến trúcUT 55
  TU4.2.2UT TUKhái niệm về kiến trúc bảo mật hướng dịch vụ SOSA (service-oriented
  security architecture)UT . 58
  TU4.2.3UT TUKiến trúc bảo mật hướng dịch vụ SOSAUT 60
  TU4.3UT TUGiới thiệu một số chuẩn về bảo mật trong XMLUT . 65
  TU4.3.1UT TUWS-SecurityUT 66
  TU4.3.2UT TUXML-SignatureUT . 67
  TU4.3.3UT TUXML-EncryptionUT 67
  TU4.3.4UT TUXML Key Management Specification:UT 67
  TU4.3.5UT TUSecurity Assertion Markup Language (SAML)UT . 67
  TU4.4UT TUKhai thác tính năng bảo mật web service của bộ thư viện WSE (Web
  Services Enhancements)UT . 68
  TU4.4.1UT TUNhững tính năng chính của bộ thư viện WSEUT . 68
  TU4.4.2UT TUKiến trúc của WSEUT . 71
  TUChương 5 SOA VÀ VẤN ĐỀ TÍCH HỢPUT 73
  TU5.1UT TUGiới thiệu về Enterprise Application IntegrationUT . 73
  TU5.1.1UT TUHiện trạngUT 73
  TU5.1.2UT TUMột số lý do khiến các tổ chức doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tích
  hợp (xét về mặt nghiệp vụ)UT . 74
  TU5.1.3UT TUCác vấn đề kỹ thuật gặp phải trong tích hợp hệ thốngUT . 75
  TU5.1.4UT TUCác yêu cầu cho một giải pháp tích hợpUT 76
  TU5.1.5UT TUViệc tích hợp có thể được áp dụng ở nhiều tầng khác nhauUT 76
  TU5.2UT TUPhân tích một số kỹ thuật tích hợp sử dụng MiddlewareUT . 78
  TU5.2.1UT TUKhái niệm middlewareUT 78
  TU5.2.2UT TUCác sản phẩm Middleware sử dụng trong tích hợp hệ thốngUT 78
  TU5.3UT TUSOA và web service giải quyết vấn đề tích hợp như thế nàoUT 82
  TU5.3.1UT TUCông nghệ XML và web serviceUT 82
  TU5.3.2UT TUWeb services integration (WSI) và Service-oriented integration (SOI)UT 84
  TU5.4UT TUỨng dụng SOA và web service để tích hợp các hệ thống được xây dựng
  trên .NET và J2EEUT 87
  TU5.5UT TUỨng dụng SOA và web service trong việc tích hợp các hệ thống cũUT 90
  TUChương 6 SOA VÀ QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤUT 95
  TU6.1UT TUMột số khái niệm cơ bản về Quản lý tiến trình nghiệp vụUT . 95
  TU6.1.1UT TUTiến trình nghiệp vụUT 95
  TU6.1.2UT TUQuản lý tiến trìnhUT 96
  TU6.1.3UT TUHệ quản lý tiến trình:UT 97
  TU6.2UT TUQuản lý tiến trình, SOA và Web ServiceUT . 98
  TU6.2.1UT TUQuản lý tiến trình, SOA và Web Service được kết hợp thế nàoUT 99
  TU6.2.2UT TUPhân tích một ví dụ kết hợp Quản lý tiến trình, SOA và web serviceUT . 102
  Trang iii
  TU6.3UT TUThiết kế tiến trìnhUT 108
  TU6.3.1UT TUOrchestration và ChoreographyUT 108
  TU6.3.2UT TUCác yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế tiến trìnhUT 110
  TU6.3.3UT TUGiới thiệu một số ngôn ngữ đặc tả tiến trìnhUT 112
  TUChương 7 ỨNG DỤNG “SOA SUITE”UT .125
  TU7.1UT TUGiới thiệuUT . 125
  TU7.1.1UT TUỨng dụng “SOA Suite”UT 125
  TU7.1.2UT TUCác thành phần của SOA SuiteUT 126
  TU7.2UT TUServiceBusUT . 126
  TU7.2.1UT TUVai trò chức năng của ServiceBusUT . 126
  TU7.2.2UT TUServiceBus và cơ sở tri thứcUT . 129
  TU7.2.3UT TUCác thành phần của ServiceBus:UT 130
  TU7.2.4UT TUCơ chế hoạt động của ServiceBusUT 134
  TU7.2.5UT TUServiceBus tích hợp với IISUT 136
  TU7.3UT TUBpelEngineUT 136
  TU7.3.1UT TUKiến trúc của BpelEngineUT . 136
  TU7.3.2UT TUCác bước triển khai một business process trong BpelEngineUT 144
  TUChương 8 THÀNH PHẦN BPEL DESIGNER CỦA SOA SUITEUT .145
  TU8.1UT TUGiới thiệuUT . 145
  TU8.2UT TUChức năngUT 145
  TU8.2.1UT TUTạo mới, chỉnh sửa, thiết kế một tiến trìnhUT 145
  TU8.2.2UT TUChức năng kết xuất tiến trình ra file ảnhUT 145
  TU8.2.3UT TUChức năng triển khai một tiến trình mới lên serverUT . 146
  TU8.3UT TUThiết kế cài đặtUT 146
  TU8.3.1UT TUCấu trúc chương trìnhUT . 146
  TU8.3.2UT TUGiao diện chương trìnhUT . 147
  TU8.4UT TUHướng dẫn sử dụngUT . 164
  TU8.4.1UT TUThiết kế một tiến trìnhUT 164
  TU8.4.2UT TUTriển khai một tiến trìnhUT . 169
  TUChương 9 ỨNG DỤNG SOA ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ TIẾN TRÌNHUT 170
  TU9.1UT TUTiến trình dịch tự động đa ngôn ngữUT 170
  TU9.1.1UT TUMô tảUT . 170
  TU9.1.2UT TUSơ đồUT . 171
  TU9.1.3UT TUMô tả luồng xử lýUT 172
  TU9.2UT TUTiến trình thu thập thông tin từ bên ngoàiUT 172
  TU9.2.1UT TUMô tảUT . 172
  TU9.2.2UT TUSơ đồUT . 173
  TU9.2.3UT TUMô tả luồng xử lýUT 173
  TU9.3UT TUTiến trình chấm thi tự động qua mạngUT . 174
  TU9.3.1UT TUMô tảUT . 174
  TU9.3.2UT TUSơ đồUT . 175
  TU9.3.3UT TUMô tả luồng xử lýUT 176
  Trang iv
  TUChương 10 Kết luậnUT .177
  TU10.1UT TUMột số kết quả đạt đượcUT 177
  TU10.2UT TUHướng phát triểnUT . 178
  TUTài liệu tham khảoUT 180

  MỞ ĐẦU
  Ngày nay, công nghệ thông tin đang là nền công nghệ mũi nhọn trong chiến
  lược phát triển kinh tế, xây dựng đất nước của hầu hết các quốc gia. Các sản
  phẩm công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lãnh
  vực của đời sống kinh tế, xã hội và hầu hết đều đem đến những giá trị thiết thực.
  Đối tượng phục vụ chủ yếu của ngành công nghệ thông tin hiện nay chính là các
  tổ chức, các cơ sở doanh nghiệp, . Nhu cầu ứng dụng các sản phẩm của ngành
  công nghệ mũi nhọn này để hỗ trợ tin học hóa các qui trình nghiệp vụ, mà vốn
  từ trước đến nay chỉ được thực hiện một cách thủ công, đang ngày trở nên một
  nhu cầu cấp thiết. Các sản phẩm dạng này đều có chung các đặc điểm là độ
  phức tạp lớn, chi phí sản xuất và bảo trì cao, mức độ cụ thể còn tùy thuộc vào độ
  lớn của tổ chức cũng như là độ phức tạp của các qui trình nghiệp vụ cần xử lý.
  Với sự phát triển của internet và với xu thế hội nhập chung của toàn thế giới, các
  tổ chức, các cơ sở doanh nghiệp cần bắt tay, phối hợp hoạt động và chia sẻ tài
  nguyên với nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động. Lúc này các sản phẩm sẽ có
  độ phức tạp lớn hơn, từ đó kéo theo các vấn đề liên quan như chi phí sản xuất,
  chi phí quản lý và bảo trì. Bên cạnh đó, ngành công nghệ phần mềm còn phải
  đối mặt với các khó khăn trong xu thế mới như vấn đề an ninh bảo mật, vấn đề
  tái sử dụng và mở rộng các hệ thống sẵn có, vấn đề về sự không tương thích
  giữa các hệ thống khác nhau của nhiều tổ chức
  Để giải quyết các vấn đề trên, nhiều giải pháp đã được nghiên cứu và ứng dụng.
  Nhưng hầu hết các giải pháp này không giải quyết các khó khăn một cách triệt
  để và kết quả đạt được cũng không như mong đợi. Hiện nay, một giải pháp mới
  đang được cộng đồng công nghệ thông tin rất quan tâm, đó là “Kiến trúc hướng
  dịch vụ” (Service-oriented Architecture - SOA). Giải pháp này bước đầu đã
  được ứng dụng trong một số dự án và đều đem lại những kết quả khả quan. Và
  người ta tin rằng SOA có thể giải quyết tốt những thách thức đã nêu trên, và sẽ
  Trang xiv
  là “xu thế trong tương lai”. Thế thì “Kiến trúc hướng dịch vụ” là gì? Cách giải
  quyết vấn đề cũng như là những lợi ích đạt được của kiến trúc này như thế nào?
  Đây chính lý do để chúng em thực hiện đề tài

  Xem Thêm: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status