Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB

  Giới thiệu tổng quan đề tài
  Ngày nay, cùng với sự gia tăng quy mô tổ chức, công việc ngày càng phức tạp. Nhu
  cầu sử dụng tin học trong tổ chức cũng gia tăng tương ứng. Tuy nhiên, hiện nay, tin học
  chỉ được áp dụng để thực hiện các công việc thường ngày, việc quản lý quy trình thực
  hiện các chuỗi công việc chưa được hỗ trợ. Từ đó xuất hiện nhu cầu sử dụng tin học để
  quản lý có hiệu quả các quy trình nghiệp vụ.
  Năm 1998, tổ chức WfMC được thành lập với mục đích nghiên cứu và ứng dụng tin
  học vào việc quản lý các quy trình nghiệp vụ. WfMC mong muốn xây dựng được hệ
  thống quản lý quy trình nghiệp vụ, gọi tắt là BPMS (Business Process Management
  System), một BPMS gồm hai phần chính sau:
  Ø Phần hỗ trợ mô hình hóa quy trình nghiệp cụ (để định nghĩa các quy trình
  nghiệp vụ trong thực tế): thông thường gồm một ngôn ngữ dùng để đặc tả quy
  trình nghiệp vụ và các công cụ trực quan hỗ trợ người dùng thiết kế các quy
  trình này.
  Ø Phần hỗ trợ vận hành quy trình nghiệp vụ: thường gồm một động cơ vận hành
  quy trình giúp quản lý việc vận hành quy trình cùng với các công cụ giúp
  người dùng tham gia vào quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ.
  Tuy nhiên hướng phát triển BPMS chưa có độ trưởng thành cao, đa số các BPMS vẫn
  còn dừng lại ở mức nghiên cứu. Về ngôn ngữ đặc tả đã có những bước phát triển, xuất
  hiện một số ngôn ngữ đặc tả chuẩn như XPDL, BPML. Về công cụ thiết kế và hỗ trợ vận
  hành vẫn còn nhiều hạn chế.
  Trong luận văn cử nhân tin học về đề tài “Tìm hiểu XPDL và xây dựng ứng dụng
  minh hoạ” của hai sinh viên Trần Đăng Khoa và Phạm Minh Tuấn (Sinh viên khoa công
  nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên) đã xây dựng thành công công cụ mô
  hình hóa eXPDL. Trong khuôn khổ luận văn này, chúng em dự định nghiên cứu và xây
  dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành quy trình nghiệp vụ dựa trên đặc tả do công cụ mô hình
  hóa eXPDL phát sinh.
  Với đề tài “Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp
  vụ (BPML) trên môi trường WEB ”, chúng em hy vọng góp một phần nhỏ vào việc ứng
  dụng tin học quản lý các quy trình nghiệp vụ.

  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB
  Trang 3
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 6
  Danh mục các hình vẽ .6
  Danh mục các bảng .7
  Chương 1. Tổng quan 9
  1.1. Tổng quan về quy trình nghiệp vụ: 9
  1.1.1. Định nghĩa: 9
  1.1.2. Các hướng nghiên cứu về tiến trình nghiệp vụ: 9
  1.1.3. Cơchế vận hành quy trình nghiệp vụ: .13
  1.1.4. Ưu và khuyết điểm của vận hành quy trình nghiệp vụ bằng WEB: 14
  1.2. Tổng quan về đề tài: .14
  1.2.1. Các yêu cầu của đề tài: .14
  1.2.2. Kết quả đạt được: 14
  1.2.3. Bố cục luận văn: .15
  Chương 2. Giới thiệu một số ngôn ngữ mô hình hóa: 16
  2.1. Ngôn ngữ mô hình hóa XPDL: .16
  2.1.1. Lịch sử: 17
  2.1.2. Các đặc điểm chính của XPDL 2.0: 20
  2.2. Ngôn ngữ mô hình hóa BPML: .22
  2.2.1. Khái niệm: .22
  2.2.2. Các thành phần chính: .23
  2.2.2.1. Công việc (Acitivity) : 23
  2.2.2.2. Các loại công việc (Activity types): 23
  2.2.2.3. Ngữ cảnh công việc (The activity context): 23
  2.2.2.4. Công việc đơn giản và công việc phức hợp (simple and complex activity):
  24
  2.2.2.5. Thể hiện công việc (Activity instance): 25
  2.2.3. Quy trình (Process): 26
  2.2.4. Ngữ cảnh (Context): .31
  2.2.5. Thuộc tính (Property): 32
  2.2.6. Tín hiệu (Signal): 34

  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB
  Trang 4
  2.2.7. Kếhoạch (Schedule): .35
  2.2.8. Ngoại lệ (Exception): .35
  2.2.9. Giao tác (Transaction): .38
  2.2.10. Hàm (Function): 40
  2.3. Ngôn ngữ mô hình hóa eXPDL: 40
  2.3.1. Giới thiệu: .40
  2.3.2. Những cải tiến của eXPDL so với XPDL và BPML: .41
  2.3.2.8. Hỗtrợ mô tả các quy trình có những hoạt động theo mẫu cột mốc: .43
  Chương 3. Giới thiệu tổng quan hệ thống 44
  3.1. Ngữ cảnh phát triển hệ thống: 45
  3.2. Yêu cầu hệ thống cần xây dựng: .45
  3.3. Ý nghĩa hệ thống: 45
  3.4. Công cụ thiết kế: .46
  3.4.1. Giới thiệu về công cụ mô hình hóa quy trình nghiệp vụ : 46
  3.4.2. Một số chỉnh sửa công cụ MyXPDL cho phù hợp với việc quản lý quy
  trình nghiệp vụ .47
  3.5. Nguyên lý tổ chức hệ thống: 47
  3.6. Nguyên lý vận hành hệ thống: .47
  3.7. Quy trình tổng quan: 48
  Chương 4. Phân tích yêu cầu hệ thống .49
  4.1. Các thành phần hỗ trợ trong luận văn: .49
  4.2. Các chức năng chính: .50
  4.2.1. Quản lý quy trình mẫu: .50
  4.2.2. Khởi tạo dự án: .50
  4.2.3. Quản lý dự án: .51
  4.2.4. Thực hiện dự án: .52
  4.2.5. Các chức năng quản trị: 52
  4.3. Mô hình Use Case: 52
  4.4. Đặc tả Actor: 53
  4.5. Đặc tả Use Case: 53
  Chương 5. Phân tích và thiết kế hệ thống 72

  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB
  Trang 5
  5.1. Thiết kế dữ liệu: 72
  5.2. Một số lược đồ cơ sở dữ liệu: 73
  5.3. Thiết kế xử lý: 74
  5.3.1. Sơđồ lớp: 75
  5.3.2. Một số mô hình chính: 76
  5.3.3. Một số luồng tuần tự chính trong ứng dụng: .79
  5.4. Thiết kế giao diện: .91
  Chương 6. Thử nghiệm và đánh giá 93
  6.1. Một số quy trình mẫu: 93
  6.1.1. Quy trình đăng ký học phần: 93
  6.1.2. Quy trình chuẩn bị thi thực hành: 94
  6.1.3. Quy trình xét tốt nghiệp cuối khóa 94
  6.2. Cài đặt và triển khai hệ thống: .95
  6.3. Đánh giá: 95
  Chương 7. Tổng kết và hướng phát triển .96
  7.1. Những kết quả đạt được: .97
  7.1.1. Về mặt lý thuyết: .97
  7.1.2. Về mặt ứng dụng: .97
  7.2. Ưu và khuyết điểm của hệ thống: .97
  7.3. Hướng phát triển: .98
  7.4. Lời kết: 99
  Tài liệu tham khảo .99
  Phụ lục .100
  Phụ lục 1:Mô tả các bảng cơ sở dữ liệu 100
  Phụ lục 2: Các màn hình giao diện chính 117
  Phụ lục 3: Quy trình đăng ký học phần .128

  Xem Thêm: Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trườngWEB sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status