Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dựng công cụ hỗ trợ cho c#

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dựng công cụ hỗ trợ cho c#

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 7
  TỔNG QUAN 8
  Chương 1: Giới thiệu về Eiffel 9
  1.1. Giới thiệu 9
  1.2. Design By Contract trong Eiffel 10
  1.3. EiffelStudio 10
  1.3.1. Giao diện 11
  1.3.2. Các thao tác căn bản trên EiffelStudio 11
  Chương 2: Một số cơ chế mang lại tính đáng tin cậy cho phần mềm 17
  Chương 3: Tính đúng đắn của phần mềm 18
  Chương 4: Biểu diễn một đặc tả 20
  4.1. Những công thức của tính đúng đắn 20
  4.2. Những điều kiện yếu và mạnh 22
  Chương 5: Giới thiệu về sự xác nhận trong văn bản của phần mềm 24
  Chương 6: Tiền điều kiện và hậu điều kiện 25
  6.1. Lớp ngăn xếp 25
  6.2. Tiền điều kiện 28
  6.3. Hậu điều kiện 28
  Chương 7: Giao ước cho tính đáng tin cậy của phần mềm 29
  7.1. Quyền lợi và nghĩa vụ 29
  7.1.1. Những quyền lợi 30
  7.1.2. Những nghĩa vụ 30
  7.2. Nghệ thuật của sự tin cậy phần mềm: kiểm tra ít hơn, bảo đảm nhiều
  hơn 31
  7.3. Những xác nhận không phải là một cơ chế kiểm tra đầu vào 33
  Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#
  4
  Chương 8: Làm việc với những xác nhận 35
  8.1. Lớp stack 35
  8.2. Mệnh lệnh và yêu cầu 38
  8.3. Lưu ý về những cấu trúc rỗng 41
  8.4. Thiết kế tiền điều kiện: tolerant hay demanding? 42
  8.5. Một môđun tolerant 43
  Chương 9: Những điều kiện bất biến của lớp 47
  9.1. Định nghĩa và ví dụ 48
  9.2. Định dạng và các thuộc tính của điều kiện bất biến của lớp 49
  9.3. Điều kiện bất biến thay đổi 51
  9.4. Ai phải bảo quản điều kiện bất biến? 52
  9.5. Vai trò của những điều kiện bất biến của lớp trong kỹ thuật xây dựng
  phần mềm 53
  9.6. Những điều kiện bất biến và hợp đồng 54
  Chương 10: Khi nào một lớp là đúng? 56
  10.1. Tính đúng đắn của một lớp 57
  10.2. Vai trò của những thủ tục khởi tạo 60
  10.3. Xem lại về mảng 60
  Chương 11: Kết nối với kiểu dữ liệu trừu tượng 62
  11.1. So sánh đặc tính của lớp với những hàm ADT 63
  11.2. Biểu diễn những tiên đề 64
  11.3. Hàm trừu tượng 65
  11.4. Cài đặt những điều kiện bất biến 66
  Chương 12: Một chỉ thị xác nhận 68
  Chương 13: Vòng lặp có điều kiện bất biến và điều kiện biến đổi 71
  13.1. Vấn đề vòng lặp 71
  13.2. Những vòng lặp đúng 71
  13.3. Những thành phần của một vòng lặp đúng 72
  13.4. Cú pháp của vòng lặp 74
  Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#
  5
  Chương 14: Sử dụng những xác nhận 77
  14.1. Những xác nhận như một công cụ để viết phần mềm chính xác 77
  14.2. Sử dụng những xác nhận cho việc viết tài liệu: thể rút gọn của một lớp
  đối tượng 78
  Chương 15: Giới thiệu công cụ XC# 81
  15.1. Giới thiệu 81
  15.2. XC# hoạt động như thế nào 82
  15.3. Khai báo các xác nhận 82
  15.3.1. Tiền điều kiện 82
  15.3.2. Hậu điều kiện 83
  15.3.3. Một số thuộc tính mà XC# qui ước sẵn 83
  15.4. Ví dụ lớp Stack 86
  Chương 16: Kết quả thực nghiệm: công cụ DCS 88
  16.1. Nguyên lý làm việc 88
  16.2. Thiết kế 94
  16.2.1. Tổng thể 94
  16.2.2. Chi tiết các lớp đối tượng 95
  16.2.2.1 Màn hình Configuration 95
  16.2.2.2 Lớp Connect 98
  16.2.2.3 Lớp ProjectInfo 99
  16.2.2.4 Lớp ClassInfo 101
  16.2.2.5 Lớp FunctionInfo 104
  16.2.2.6 Lớp Assertion 106
  16.2.2.7 Lớp Extra 109
  KẾT LUẬN 111
  HƯỚNG PHÁT TRIỂN 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 113
  Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 114

  Xem Thêm: Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dựng công cụ hỗ trợ cho c#
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dựng công cụ hỗ trợ cho c# sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status