Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dạy học thông minh ITS sử dụng Cấu trúc tri thức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dạy học thông minh ITS sử dụng Cấu trúc tri thức

  Mục lục :
  Phần giới thiệu .7
  Tóm tắt luận văn .9
  Chương 1 Giới thiệu về ITS (Intelligent Tutoring Systems) 10
  1.1/ Định nghĩa .10
  1.2/ Mục đích 11
  1.3/ Sơ lược về lịch sử hình thành .12
  1.3.1/ Trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) 12
  1.3.2/ Những hệ thống hướng dẫn hỗ trợ dựa máy tính .12
  1.3.3/ Sự rèn luyện và đào sâu thích hợp 13
  1.3.4/ Sự khủng hoảng của Trí tuệ nhân tạo và Tâm lý học giáo dục .14
  1.3.5/ Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống dạy học thông minh (AI – ITS) .14
  1.3.6/ Vai trò của khoa học nhận thức 16
  1.4/ Những thách thức đối với các hệ thống ITS 18
  1.5/ Sơ lược về kiến trúc của một hệ thống ITS 22
  1.5.1/ Mô hình lĩnh vực (Tri thức về lĩnh vực ) 23
  1.5.2/ Mô hình người học .27
  1.5.3/ Mô hình dạy học .29
  1.5.4/ Giao diện của hệ thống .30
  1.6/ Kết luận 32
  Chương 2 Những công cụ soạn thảo ITS .33
  2.1/ Giới thiệu 33
  2.2/ Công cụ soạn thảo ITS - Mục đích .34
  2.2.1/ Công cụ soạn thảo ITS 34
  2.2.2/ Mục đích .38
  2.3/ So sánh giữa ESS (Expert System Shells) và ITSAT 39
  2.4/ Những yêu cầu của một ITSAT 42
  2.4.1/ Tái sử dụng 42
  2.4.2/ Kiểm soát hệ thống .45
  3
  2.4.3/ Những chú thích bằng hình ảnh cho sự đạt được tri thức .47
  2.4.4/ Phát triển những giao diện lĩnh vực 48
  2.4.5/ Tính tổng quát và riêng biệt 50
  2.5/ Dạy học những kĩ năng thủ tục 53
  2.6/ Giới thiệu một vài công cụ soạn thảo .55
  2.6.1/ Sự phân loại theo tác vụ và dạy học .56
  2.6.1.1/ Sự sắp thứ tự và lên kế hoạch môn học 60
  2.6.1.2/ Những chiến lược dạy học .61
  2.6.1.3/ Giả lập thiết bị và huấn luyện thiết bị .62
  2.6.1.4/ Hệ chuyên gia lĩnh vực 63
  2.6.1.5/ Loại đa tri thức 64
  2.6.1.6/ Mục đích đặc biệt 65
  2.6.1.7/ Chương trình dạy học dựa trên media thích ứng / thông minh .66
  2.6.2/ Soạn thảo nội dung của một ITS .66
  2.6.2.1/ Soạn thảo giao diện .67
  2.6.2.2/ Soạn thảo mô hình lĩnh vực .68
  2.6.2.2.1/ Những mô hình của tri thức và cấu trúc lĩnh vực .68
  2.6.2.2.2/ Sự giả lập và những mô hình .69
  2.6.2.2.3/ Những mô hình của chuyên môn lĩnh vực 69
  2.6.2.2.4/ Loại tri thức lĩnh vực .70
  2.6.2.3/ Soạn thảo mô hình dạy học .70
  2.6.2.3.1/ Những hệ thống dựa kế hoạch .71
  2.6.2.3.2/ Đa chiến lược 71
  2.6.2.3.3/ Từ vựng cho hoạt động dạy học 72
  2.6.2.4/ Soạn thảo mô hình người học .72
  2.6.3/ Những phương pháp soạn thảo và phương pháp đạt được tri thức .72
  2.7/ Kết luận .73
  Chương 3 Phát triển ITS sử dụng Cấu trúc tri thức 75
  3.1/ Giới thiệu .75
  4
  3.2/ Phạm vi lĩnh vực .76
  3.3/ Phương pháp luận khái niệm hoá .77
  3.4/ Cấu trúc Tri thức 80
  3.4.1/ Định nghĩa .80
  3.4.2/ Tính chất .80
  3.4.3/ Các Cấu trúc tri thức 81
  3.4.3.1/ Cấu trúc Tri thức 1 .81
  3.4.3.2/ Cấu trúc Tri thức 2 .82
  3.4.3.3/ Cấu trúc Tri thức 3 .84
  3.4.3.4/ Cấu trúc Tri thức 4 .85
  3.4.3.5/ Cấu trúc Tri thức 5 .86
  3.4.3.6/ Cấu trúc Tri thức 6 .87
  3.5/ Các đối tượng chính được thực hiện trên Câu trúc tri thức .89
  3.5.1/ Danh mục các đối tượng đơn giản 89
  3.5.2/ Sự tuần tự của các đối tượng .89
  3.5.3/ Cặp các đối tượng .89
  3.6/ Những người sử dụng của hệ thống .89
  3.7/ Kiến trúc của hệ thống 92
  3.7.1/ Cấu trúc tri thức ( Tri thức lĩnh vực ) .93
  3.7.2/ Bộ giả lập 94
  3.7.3/ Bộ soạn thảo 97
  3.7.4/ Bộ đánh giá .99
  3.8/ Sự mô tả xử lý bên trong hệ thống .100
  Kết luận và Hướng phát triển 102
  Phụ lục 107

  Phần giới thiệu :
  7
  Giáo dục là một trong những lĩnh vực được áp dụng sớm nhất của máy tính.
  Nhiều hệ thống dạy học đã ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập của con người. Tuy
  thật phát triển nhưng người ta thấy rằng những hệ thống này chỉ đơn thuần là “dạy”
  mà không có bất kỳ chiến lược dạy học và hướng dẫn nào cho từng loại người học
  khác nhau, cũng như không đánh giá được quá trình học của người học. Từ đó
  những hệ thống dạy học thông minh (ITS – Intelligent Tutoring System) đã ra đời
  dựa trên những hệ thống dạy học truyền thống mà được thêm vào các thành phần
  “thông minh” trên.
  Những hệ thống ITS là những hệ thống đang được nghiêu cứu nhiều trên thế
  giới. Người ta hi vọng rằng chúng có thể thay thế những hệ thống dạy học truyền
  thống. Tuy đây là một hướng tiếp cận đầy tiềm năng nhưng do gặp nhiều khó khăn
  không lường trước nên những hệ thống ITS đã phát triển không như mong đợi. Vì
  vậy chúng chỉ mới đang ở giai đoạn đầu phát triển.
  Mục tiêu :
  Nghiêu cứu những hệ thống này, khóa luận chỉ muốn đạt được những mục
  tiêu sau :
  ã Trình bày thế nào là hệ thống dạy học thông minh (ITS)?
  ã Kiến trúc và cách thức hoạt động của một hệ thống ITS?
  ã Những hướng tiếp cận để xây dựng hệ thống ITS?
  ã Cuối cùng sẽ áp dụng trong một lĩnh vực cụ thể.
  Nội dung trình bày :
  Như những mục tiêu đã đề ra ở trên, khóa luận sẽ nghiên cứu những vấn đề
  sau :
  ã Trình bày khái niệm, kiến trúc và cách thức hoạt động cơ bản của hệ
  thống ITS.
  ã Trình bày một hướng tiếp cận mới để xây dựng hệ thống ITS: đó là
  công cụ soạn thảo ITS (ITSAT – ITS Authoring Tool).
  8
  ã Trong phần áp dụng : khác với phần mục tiêu đã đề ra, mục đích
  chính trong phần này mà khóa luận muốn trình bày là :
  o Nghiêu cứu và xây dựng một phương pháp để biểu diễn tri thức
  lĩnh vực.
  o Xây dựng ITS thành một công cụ hỗ trợ giáo viên xây dựng bài
  tập dựa trên những tri thức trên.
  ã Cùng với 2 mục đích chính trên, khóa luận cũng sẽ trình bày thêm
  những phần tạo thành một hệ thống ITS hoàn chỉnh.
  Kết quả :
  Về phần lý thuyết, khóa luận trình bày nghiên cứu đầy đủ về hệ thống ITS
  như trong phần nội dụng đã nêu.
  Về phần áp dụng : mục đích của khóa luận không phải là nghiên cứu và xây
  dựng một hệ thống ITS hoàn chỉnh mà mục đích chính của như trình bày
  trong phần nội dung là xây dựng ITS thành một công cụ giúp cho giáo viên –
  những người không cần biết lập trình – có thể soạn thảo bài tập bằng cách sử
  dụng những tri thức đã được lưu trữ trong hệ thống cùng với một số thành
  liên quan.
  Tóm tắt khóa luận :
  9
  Khóa luận này nghiên cứu về những hệ thống hỗ trợ dạy học thông minh
  (Intelligent Tutoring Systems – ITS). Đây là những hệ thống dạy học hiện đại (so
  với các phần mềm dạy học truyền thống) đã và đang được nghiên cứu nhiều trong
  các trường đại học và phòng thí nghiệm trên thế giới. Và mục đích chính của khóa
  luận này là sẽ nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ITS cho một lĩnh vực được
  chọn. Đây là một công cụ được xây dựng để hỗ trợ cho người dạy (giáo viên ) mà
  không cần phải biết lập trình có thể phác thảo ra các bài tập giảng dạy về một lĩnh
  vực nào đó dựa trên máy tính. Người dạy tạo ra những bài tập trên bằng cách sử
  dụng Tri thức được lưu trữ trong máy tính, chọn ra những nội dung phù hợp theo
  yêu cầu để hệ thống tự phát sinh. Ngoài ra hệ thống còn xây dựng một “bộ giả lập”
  để người học (trẻ ) có thể tự rèn luyện những bài tập đã soạn bởi người dạy. Quá
  trình này được kiểm soát và đánh giá bởi người dạy và hệ thống ( cụ thể là Module
  hướng dẫn và Module đánh giá). Khóa luận được nghiên cứu thành 3 phần chính.
  Phần đầu sẽ trình bày tổng quan về các hệ thống dạy học thông minh (ITS) (Chương
  1). Phần thứ hai khoá luận muốn mô tả những công cụ soạn thảo ITS (ITSAT)
  (Chương 2). Phần cuối của khóa luận sẽ nghiên cứu và xây dựng hệ thống ITS sử
  dụng Cấu trúc tri thức (Chương 3).

  Xem Thêm: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dạy học thông minh ITS sử dụng Cấu trúc tri thức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dạy học thông minh ITS sử dụng Cấu trúc tri thức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status