Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu và xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu và xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm

  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC i
  DANH SÁCH CÁC HÌNH .v
  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix
  Chương 1 Tổng quan 1
  1.1 Xu hướng chung .1
  1.2 Hình thức thi trắc nghiệm 2
  1.3 Lý do và mục tiêu của đề tài 3
  1.4 Cấu trúc của báo cáo: .3
  Chương 2 Chuẩn, chuẩn trắc nghiệm và đặc tả IMSQTI .5
  2.1 Chuẩn và chuẩn trắc nghiệm .5
  2.1.1 Giới thiệu chung 5
  2.1.2 Tổ chức IMS .6
  2.2 Đặc tả IMSQTI (Question and Test Interoperability) .11
  2.2.1 Lịch sử các phiên bản: .11
  2.2.2 Mục đích thiết kế .11
  2.2.3 Cấu trúc tổ chức bài thi và câu hỏi 13
  Chương 3 Phân loại câu hỏi trắc nghiệm .15
  3.1 Sơ đồ lớp interaction .15
  3.1.1 interaction 15
  3.1.2 inlineInteraction 15
  3.1.3 blockInteraction .16
  3.2 Sơ đồ lớp choice .16
  3.3 Các loại câu hỏi phân loại theo interaction 17
  3.3.1 choiceInteraction .17
  3.3.2 orderInteraction .18
  3.3.3 associateInteraction .18
  3.3.4 matchInteraction 19
  3.3.5 gapMatchInteraction .19
  3.3.6 inlineChoiceInteraction .20
  3.3.7 textEntryInteraction .20
  3.3.8 extendedTextInteraction 21
  3.3.9 hottextInteraction 21
  ii
  3.3.10 hotspotInteraction 22
  3.3.11 selectPointInteraction 23
  3.3.12 graphicOrderInteraction 24
  3.3.13 graphicAssociateInteraction 25
  3.3.14 graphicGapMatchInteraction .26
  3.3.15 positionObjectInteraction 26
  3.3.16 sliderInteraction .27
  3.3.17 drawingInteraction 27
  3.3.18 uploadInteraction .27
  3.3.19 customInteraction 27
  Chương 4 Kiến trúc chung của phần mềm 28
  4.1 Phát biểu bài toán: 28
  4.2 Mô hình kiến trúc và tổ chức hoạt động 30
  4.2.1 Engine .30
  4.2.2 ETSONLINE .36
  4.2.3 ETSClient 45
  4.2.4 InteractionDefinition .49
  4.2.5 ImportExportEngine 50
  4.2.6 QuestionsPlugins .50
  4.2.7 UserInterfacePlugins .50
  4.2.8 ETSPluginService .50
  4.2.9 HelpCenter 51
  4.3 Thiết kế dữ liệu 53
  4.3.1 Lược đồ các bảng dữ liệu 53
  4.3.2 Danh sách và chức năng các bảng dữ liệu 53
  Chương 5 Module quản lý .55
  5.1 Đặc tả yêu cầu chức năng của module quản lý .55
  5.2 Mô hình Use-Case .56
  5.2.1 Lược đồ chính của mô hình Use-Case 56
  5.2.2 Đặc tả một số Use-Case chính 58
  5.3 Các lược đồ tuần tự chính .64
  5.3.1 Lược đồ tuần tự “CreateFolder”: .64
  5.3.2 Lược đồ tuần tự “ChangeRole”: 65
  5.3.3 Lược đồ tuần tự “CreateMember”: .65
  5.3.4 Lược đồ tuần tự “UpdateDataFromWin”: .66
  5.3.5 Lược đồ tuần tự “ExportToMSWord”: .66
  5.4 Các màn hình giao diện chính và hướng dẫn sử dụng 67
  5.4.1 Chức năng quản lý câu hỏi 67
  5.4.2 Chức năng quản lý đề thi .69
  5.4.3 Chức năng quản lý thành viên .71
  5.4.4 Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi 75
  iii
  Chương 6 Module soạn thảo 78
  6.1 Đặc tả yêu cầu chức năng của module soạn thảo .78
  6.2 Mô hình Use-Case .78
  6.2.1 Lược đồ chính của mô hình Use-Case 78
  6.2.2 Đặc tả một số Use-Case chính 79
  6.3 Các lược đồ tuần tự chính .86
  6.3.1 Lược đồ tuần tự “CreateQuestion” 86
  6.3.2 Lược đồ tuần tự “ImportQuestionFromMSWord” 87
  6.4 Các màn hình giao diện chính và hướng dẫn sử dụng 87
  6.4.1 Chức năng “Soạn thảo nội dung câu hỏi” .87
  6.4.2 Chức năng “Import danh sách câu hỏi từ MS Word” .91
  6.4.3 Chức năng “Soạn thảo thông tin section” .92
  6.4.4 Chức năng “Biên tập nội dung section” 94
  6.4.5 Chức năng “Soạn thảo thông tin đề thi” 97
  6.4.6 Chức năng “Biên tập nội dung đề thi” 99
  Chương 7 Module plugin .101
  7.1 Mục đích và vị trí của plugin trong hệ thống 101
  7.2 Tổ chức một bộ plugin câu hỏi 102
  7.3 Plugin template đề thi 104
  7.3.1 Các bước để tạo một template .104
  7.3.2 Hình ảnh giao diện: .105
  7.4 Plugin thành phần giao diện 108
  Chương 8 Module tổ chức thi cử .111
  8.1 Đặc tả yêu cầu chức năng của module tổ chức thi cử .111
  8.2 Mô hình Use-Case .111
  8.2.1 Lược đồ chính của mô hình Use-Case 111
  8.2.2 Đặc tả một số Use-Case chính 112
  8.3 Các lược đồ tuần tự chính .117
  8.3.1 Lược đồ tuần tự “DoTest” .117
  8.3.2 Lược đồ tuần tự “RequestResult” .118
  8.3.3 Lược đồ tuần tự “ViewMemberResults” .118
  8.4 Giao diện và hướng dẫn sử dụng .118
  8.4.1 Sơ đồ màn hình giao diện 118
  8.4.2 Chức năng thi 118
  8.4.3 Chức năng tra cứu danh sách thí sinh và kết quả bài thi .119
  Chương 9 Các kỹ thuật bổ sung 122
  9.1 Kỹ thuật thiết kế web application linh động và load động user control 122
  9.2 Kỹ thuật automation Microsoft Word 124
  iv
  9.2.1 Giới thiệu .124
  9.2.2 Các đối tượng trong MS Word 124
  9.2.3 Ngôn ngữ VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) .125
  9.2.4 Ứng dụng trong hệ thống 128
  Chương 10 Tổng kết .132
  10.1 Kết luận 132
  10.2 Hướng phát triển 132
  Phuï luïc A - Export database theo đặc tả IMSQTI 133
  Phuï luïc B - Phần lưu trữ XML của một số dạng câu hỏi trong đặc tả
  IMSQTI 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .138

  Xem Thêm: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu và xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status