Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết kế phần mềm hỗ trợ bán hàng tự động qua mạng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế phần mềm hỗ trợ bán hàng tự động qua mạng

  Mục lục
  Lời cảm ơn . i
  Danh mục các hình ii
  Danh mục các bảng iii
  Mục lục iv
  Chương 1 Giới thiệu 1
  1.1 Tổng quan 1
  1.2 Vấn đề đặt ra 1
  1.3 Mục tiêu của luận văn 2
  1.4 Bố cục của luận văn .2
  Chương 2 Hệ hỗ trợ ra quyết định .4
  2.1 Thế nào là ra quyết định .4
  2.2 Quá trình ra quyết định 4
  2.2.1 Phân loại quyết định .4
  2.2.2 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định 4
  2.3 Hệ hỗ trợ ra quyết định 5
  2.3.1 Khái niệm Hệ hỗ trợ ra quyết định 5
  2.3.2 Các thành phần của Hệ hỗ trợ ra quyết định 6
  2.3.3 Mô hình ra quyết định 7
  2.3.4 Phân loại Hệ hỗ trợ ra quyết định 8
  2.4 Tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn một phần rất quan trọng trong hỗ trợ ra quyết
  định 10
  Chương 3 Mua hàng qua mạng và sự cần thiết của hỗ trợ ra quyết định 11
  3.1 Internet đem đến một phương thức mua bán mới 11
  3.2 Khảo sát thực trạng mua bán qua mạng .11
  3.3 So sánh giữa phương thức mua hàng truyền thống và mua qua mạng 12
  3.3.1 Các bước cơ bản để tiến hành một giao dịch mua hàng 12
  3.3.2 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán truyền thống
  13
  3.3.3 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán qua mạng13
  3.4 Khảo sát các trang web bán hàng và sự hỗ trợ khách hàng của chúng 13
  3.4.1 Khảo sát một số hệ hỗ trợ ra quyết định trong E-Commerce 14
  3.4.2 Bảng tóm tắt và so sánh .22
  3.5 Các tiện ích mà một trang web bán hàng cần cung cấp để có thể Hỗ trợ khách
  hàng tốt hơn .22
  Chương 4 Sử dụng giải thuật di truyền để giải quyết bài toán hỗ trợ chọn sản phẩm khi
  mua hàng qua mạng .24
  4.1 Giới thiệu .24
  4.2 Các khó khăn khi xây dựng một module hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm 24
  4.3 Vấn đề “đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm 25
  4.4 Cách tiếp cận để giải bài toán “Tối ưu đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm 25
  4.5 Chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu .26
  4.5.1 Lời giải cho bài toán 26
  4.5.2 Các biến quyết định .26
  4.5.3 Các ràng buộc 26
  4.5.4 Các mục tiêu 27
  4.5.5 Hướng đến một lời giải “tối ưu” 28
  4.5.6 Các cải tiến để phù hợp với bài toán 31

  v
  Chương 5 Phân tích và thiết kế website bán điện thoại di động có hỗ trợ người mua chọn
  sản phẩm .35
  5.1 Phân tích .35
  5.1.1 Mô hình Usecase 35
  5.1.2 Mô tả các Actor 35
  5.1.3 Mô tả các Usecase 35
  5.2 Thiết kế 41
  5.2.1 Thiết kế hệ thống .41
  5.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu .42
  5.2.3 Thiết kế các lớp đối tượng .45
  Chương 6 Cài đặt .55
  6.1 Môi trường phát triển ứng dụng .55
  6.2 Cài đặt chương trình 55
  6.3 Một số màn hình tiêu biểu .56
  Chương 7 Kết luận và hướng phát triển .60
  7.1 Kết luận 60
  7.2 Hướng phát triển 61
  Phụ lục A Bài toán tối ưu đa mục tiêu 62
  Phụ lục B Thuật giải di truyền 68
  Tài liệu tham khảo .71

  Giới thiệu
  1.1 Tổng quan
  Trong những năm gần đây, sự phát triển của thương mại điện tử (E-Commerce) đã đem
  lại nhiều lợi ích to lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Thông qua thương mại điện tử, nhiều loại
  hình kinh doanh mới được hình thành, trong đó có mua bán hàng trên mạng. Với hình
  thức mới này, người tiêu dùng có thể tiếp cận với hàng hóa một cách dễ dàng và nhanh
  chóng hơn rất nhiều so với phương thức mua bán truyền thống.
  Những tưởng với những thế mạnh của mình các trang web bán hàng sẽ dần thay thế các
  gian hàng hay các siêu thị truyền thống. Nhưng trên thực tế người mua vẫn còn rất mặn
  mà với phương pháp mua bán cũ. Một phần vì phương thức mua bán cũ dần dần từng
  bước chuyển từ thói quen thành một nếp văn hóa, văn hóa mua sắm. Khi đó người ta xem
  hoạt động mua sắm là một hoạt động không thể thiếu trong nền văn hóa đó. Mặt khác, các
  trang web bán hàng hiện nay dù đã được phát triển nhưng thực sự vẫn chưa thể thay thế
  được các cửa hàng thực tế. Một trong những nguyên nhân của sự thua kém này đó là yếu
  tố con người, một yếu tố mà chắc hẳn các trang web bán hàng khó có thể bù đắp được.
  Bên cạnh đó, đâu là các nguyên nhân khác gây ra sự thua kém này? Người mua nhận xét
  gì về những nổ lực mà các trang web bán hàng đã và đang mang lại? Làm thể nào để nâng
  cao hiệu quả của những cửa hàng điện tử này?
  1.2 Vấn đề đặt ra
  Hiện nay, các hệ thống bán hàng trực tuyến đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người mua
  có thể tiếp cận nhiều mặt hàng cùng lúc. Tuy nhiên, việc trình bày và trang trí quá nhiều
  các mặt hàng trên trang web đã gây ra không ít khó khăn cho người mua. Họ khó có thể
  chọn ra cho mình một sản phẩm ưng ý nhất.
  Để khách hàng có thể đến và mua được một sản phẩm ưng ý thì một lời khuyên, một sự
  trợ giúp là rất quan trọng. Một người bán hàng trong phương thức bán hàng truyền thống
  là một lợi thế rất lớn. Do đó để phương thức bán hàng qua mạng thực sự phát triển thì bên
  cạnh các lợi thế vốn có của mình việc có thêm một “người trợ giúp” là hết sức cần thiết.
  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) với sự kết hợp của máy
  tính đã được áp dụng nhiều trong các công tác quản lý, những công việc tất yếu liên quan

  2
  đến việc ra quyết định. DSS có thể giúp những nhà quản lý đưa ra các quyết định nhanh
  chóng hơn, phức tạp hơn, và nâng cao hiệu suất cũng như chất lượng của các quyết định.
  Một hệ thống hỗ trợ ra quyết định tốt có thể đóng vai trò như một người trung gian hỗ trợ
  khách hàng đưa ra các quyết định mua hàng đúng đắn. Bằng cách xác định mục đích và
  nhu cầu của khách hàng, hệ thống có thể đưa ra một tập các gợi ý giúp cho người mua dễ
  dàng chọn lựa sản phẩm yêu thích hơn. Qua đó hiệu suất của việc mua bán hàng trực
  tuyến được tăng cao một cách đáng kể.
  1.3 Mục tiêu của luận văn
  Trước hết luận văn giúp chúng ta nhận ra những mặt thiếu sót của các trang web bán hàng
  hiện nay. Những tiện ích, dịch vụ mà các trang web này cần cung cấp hoặc nâng cao hơn
  để có thể nâng cao vị thế của mình trong nền kinh tế hàng hóa.
  Luận văn sẽ đưa ra một hướng tiếp cận để xây dựng một trong những tiện ích nói trên,
  tiện ích hỗ trợ khách hàng ra quyết định chọn sản phẩm. Tiện ích này đóng vai trò như
  một người bán hàng có thể thu thập các thông tin về sở thích của khách hàng, sau đó tìm
  trong kho hàng vô tận của mình những mặt hàng thích hợp nhất với các sở thích đó.
  Luận văn cũng tìm hiểu bài toán tối ưu đa mục tiêu và cách tiếp cận dùng thuật giải di
  truyền để giải quyết bài toán. Bài toán này cũng là một khó khăn lớn trong khi tiến hành
  lựa chọn và gợi ý sản phẩm cho người mua.
  Việc trợ giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm là một giai đoạn trong quá trình người mua
  quyết định mua sản phẩm. Vì vậy, luận văn sẽ tìm hiểu về hệ hỗ trợ ra quyết định, vị trí
  và vai trò của người trợ giúp bán hàng trong quá trình hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm.

  Xem Thêm: Thiết kế phần mềm hỗ trợ bán hàng tự động qua mạng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế phần mềm hỗ trợ bán hàng tự động qua mạng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status