Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một Vài Đặc Điểm Ngôn ngữ Của Thành Ngữ Gốc Hán Trong Tiếng Việt

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một Vài Đặc Điểm Ngôn ngữ Của Thành Ngữ Gốc Hán Trong Tiếng Việt

  MỤC LỤC
  DẪN NHẬP TRANG
  1. Lý do chọn đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu 1
  2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 2
  3. Lịch sử nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu 5
  5. Bố cục luận văn 6

  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT
  1.1. Quá trình tiếp nhận từ ngữ Hán vào tiếng Việt 7
  1.2. Những biện pháp Việt hoá chủ yếu các từ ngữ Hán 19
  1.3. Khái niệm thành ngữ gốc Hán 23

  CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ NGỮ
  NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN
  2.1. Thành ngữ gốc Hán được hình thành từ những tích truyện liên quan đến văn hoá 29
  2.2. Loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt và tiếng Hán 34 2.3. Đặc điểm về hình thái cấu trúc của thành ngữ gốc Hán 36
  2.3.1. Tính hoàn chỉnh về hình thức của thành ngữ gốc Hán 36
  2.3.2. Đặc điểm về cấu tạo của thành ngữ gốc Hán 39
  2.3.2.1. Thành ngữ gốc Hán được dùng nguyên khối cả vỏ ngữ âm Hán Việt, cấu trúc và nội dung ngữ nghĩa 40
  2.3.2.2.Thành ngữ mượn Hán dưới hình thức dịch hoàn toàn ra tiếng Việt tương đương 40
  2.3.2.3. Loại song tồn, vừa thành ngữ dạng gốc vừa thành ngữ dạng
  dịch 41
  2.3.2.4. Thành ngữ mượn Hán dưới hình thức dịch một bộ phận ra
  tiếng Việt, giữ nguyên bộ phận còn lại và cấu trúc thành ngữ gốc 41
  2.3.2.5.Thành ngữ do người Việt tạo lập bằng chữ Hán 42
  2.3.3. Đặc điểm về cấu trúc ngữ pháp của thành ngữ gốc Hán 43
  2.3.3.1. Thành ngữ có cấu trúc hai danh ngữ 43
  2.3.3.2. Thành ngữ có cấu trúc hai động ngữ 43 2.3.3.3. Thành ngữ có cấu trúc của một câu 45
  2.3.4. Phân loại thành ngữ gốc Hán dựa trên hình thái cấu trúc 45
  2.3.4.1. Thành ngữ đối 46
  2.3.4.2. Thành ngữ so sánh 49
  2.3.4.3. Thành ngữ thường 51
  2.4. Đặc điểm về ngữ nghĩa của thành ngữ gốc Hán 53
  2.4.1. Tính hoàn chỉnh về nghĩa của thành ngữ 53
  2.4.2. Tính hình ảnh, tính gợi tả của thành ngữ 56
  2.4.3. Tính biểu trưng thành ngữ 59
  2.5. Thành ngữ gốc Hán và biến thể cơ bản của chúng 69
  2.6. Những nhân tố tác động đến việc hình thành nghĩa của thành
  ngữ gốc Hán 71
  CHƯƠNG III: THÀNH NGỮ GỐC HÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG
  TIẾNG VIỆT HIỆN NAY
  3.1. Vị trí của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt 74
  3.2. Khảo sát đặc điểm thành ngữ gốc Hán trong quan hệ với việc
  giữ gìn, chuẩn hoá tiếng Việt 76
  3.3. Tiểu kết 80
  KẾT LUẬN 84
  PHỤ LỤC 88
  Danh sách thành ngữ có yếu tố gốc Hán trong tiếng Việt
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

  Lý do chọn đề tài và phạm vi nghiên cứu
  Cùng với sự tồn tại và hoạt động của các đơn vị từ vựng gốc Hán khác trong tiếng Việt (bao gồm từ, yếu tố cấu tạo từ), tổ hợp từ - thành ngữ gốc Hán đang chiếm một số lượng không nhỏ trong kho tàng thành ngữ Việt Nam. Có thể nói, sự tồn tại của các thành ngữ gốc Hán chẳng những làm tăng thêm một số lượng đáng kể cho vốn thành ngữ tiếng Việt, mà về mặt chất lượng, chúng thực sự có vai trò quan trọng. Một mặt các thành ngữ gốc Hán mang vào tiếng Việt những nội dung, khái niệm mới mà trong tiếng Việt chưa có hoặc đã có mà lại chưa có thành ngữ biểu thị. Ví du: Bách niên giai lão, an cư lạc nghiệp, hồng nhan bạc mệnh, bỉ cực thái lai, ôn cố tri tân (ôn cũ biết mới), tri bỉ tri kỉ, tự lực cánh sinh v.v Mặt khác, đối với những thành ngữ Hán mang nội dung ngữ nghĩa mà trong tiếng Việt đã có thành ngữ biểu thị thì sự du nhập của chúng có tác dụng lập thành nhóm thành ngữ đồng nghĩa, làm đa dạng hóa, sắc thái hóa những nội dung đó. Thí dụ thành ngữ gốc Hán "thủ châu đãi thố" và các thành ngữ Việt "ôm cây đợi thỏ", "há miệng chờ sung", "đại lãn chờ sung" lập thành nhóm đồng nghĩa, làm đa dạng hoá nội dung: chờ đợi, cầu may một cách vô ích, ngu ngốc. Thành ngữ "múa rìu qua mắt thợ" (ban môn lộng phủ) cùng với thành ngữ Việt "đánh trống qua cửa nhà sấm" lập thành cặp thành ngữ đồng nghĩa với nội dung "liều lĩnh, có gan làm điều vụng về, kém cỏi trước người tài giỏi hơn mình gấp bội".
  Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao thành ngữ gốc Hán lại được sử dụng một cách rộng rãi và với số lượng lớn trong tiếng Việt? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tiếp thu cũng như cách sử dụng thành ngữ gốc Hán – đơn vị
  1
  ngôn ngữ "ngoại lai" này trong tiếng Việt. Đây là lý do khiến chúng tôi chọn đề tài này để nghiên cứu.
  Như chúng ta biết, thành ngữ gốc Hán là một bộ phận quan trọng trong kho tàng thành ngữ Việt Nam được chúng ta sử dụng với một tần suất khá cao trong tác phẩm văn học, đặc biệt là văn học cổ trung đại, lại chưa được sự quan tâm nhiều của giới nghiên cứu ngôn ngữ.
  Trong khuôn khổ đề tài này chúng tôi không có tham vọng nêu ra một điều gì mới mà chỉ giới hạn ở phạm vi:
  Phân tích một vài đặc điểm về hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của các thành ngữ gốc Hán nhằm làm rõ quá trình tiếp xúc song ngữ - văn hóa Hán - Việt.
  Khi thành ngữ Hán nhập vào tiếng Việt, chúng được Việt hóa và được sử dụng ở những mức độ khác nhau, theo cách sử dụng của người Việt chúng ta.
  Thông qua khảo sát đặc điểm của các thành ngữ gốc Hán nhằm phát hiện những tương đồng và dị biệt về đặc trưng văn hóa – ngôn ngữ giữa hai dân tộc, góp phần vào việc nghiên cứu tiếng Việt nói chung và đơn vị thành ngữ gốc Hán nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy, học thành ngữ gốc Hán trong nhà trường, cũng như việc giữ gìn chuẩn hóa tiếng Việt.
  2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu
  Đối tượng mà chúng tôi khảo sát là một số thành ngữ có yếu tố gốc Hán bao gồm: Thành ngữ mượn nguyên dạng từ tiếng Hán và thành ngữ do người Việt tạo nên từ các yếu tố gốc Hán.
  2
  Các kiểu tiếp nhận và sử dụng những thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt hiện nay. Sự khảo sát này dựa trên các tác phẩm văn học do người Việt viết.
  Chúng tôi chỉ bước đầu khảo sát một vài đặc điểm của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt nhằm góp phần vào việc tìm hiểu mối quan hệ giữa văn hóa Hán và văn hóa Việt được thể hiện thông qua ngôn ngữ.
  Tìm hiểu một số đặc điểm của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt như: đặc điểm về hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa.
  Tiến hành phân loại và miêu tả một số thành ngữ gốc Hán thường dùng trong tiếng Việt.
  Rút ra một số nhận xét bước đầu.
  3. Lịch sử nghiên cứu
  Thành ngữ gốc Hán là một bộ phận quan trọng trong kho tàng thành ngữ Việt Nam. Cho nên trong các công trình Việt ngữ học, các nhà nghiên cứu không thể không đề cập đến đối tượng này. Tuy nhiên, với những điều kiện khác nhau, mục đích khác nhau, thành ngữ gốc Hán được xem xét, luận giải theo các phương thức và mức độ khác nhau.
  Khác với thành ngữ tiếng Việt được chú ý đều khắp ở các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng - ngữ nghĩa và tu từ học Thành ngữ gốc Hán được đề cập đến khi nghiên cứu về các đơn vị từ vựng tiếng Việt gốc Hán, chúng ta nhận thấy thành ngữ gốc Hán được đề cập tản mạn ở các chuyên luận về từ vựng học, ngữ pháp học như ở các công trình của Nguyễn Văn Tu (1960,1968,1976), Đỗ Hữu Châu (1962, 1981, 1986), Nguyễn Kim Thản (1963), Cù Đình Tú (1973, 1982), Nguyễn Văn Mệnh (1972, 1986),
  3
  Nguyễn Thiện Giáp (1975, 1985), Hồ Lê (1976), Đái Xuân Ninh (1976), Trương Đông San (1976)
  Một số tác giả khác thì lại tách riêng một vài loại thành ngữ ra để nghiên cứu các mặt cấu trúc – hình thái và đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Việt, do đó cũng không thể không nói đến loại thành ngữ gốc Hán này. Theo hướng này, chúng ta có thể thấy Trương Đông San (1974), Hoàng Văn Hành (1976)
  Phong phú hơn cả là việc nghiên cứu các mặt riêng rẽ của thành ngữ tiếng Việt như nguồn gốc hình thành và phát triển thành ngữ, các vấn đề ngữ nghĩa của thành ngữ, các bình diện văn hoá của thành ngữ, các biến thể của thành ngữ, phương pháp nghiên cứu thành ngữ, . thì các tác giả cũng không bỏ qua khi gặp các thành ngữ gốc Hán. Có thể gặp các công trình nghiên cứu của các tác giả Bùi Khắc Việt (1978), Phan Xuân Thành (1963), Vũ Quang Hào (1992), Như Ý (1993), Nguyễn Công Đức (1995), Nguyễn Văn Hằng (1999).
  Ngoài ra, chúng ta còn thấy trong giới nghiên cứu văn học dân gian cũng có những sự chú ý nhất định khi đề cập đến thành ngữ tiếng Việt trong đó có thành ngữ gốc Hán qua các công trình của Hạo Nhiên Nghiêm Toản (1956), Dương Quảng Hàm (1956), Phạm Thế Ngữ (1969), Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên (1972, 1973).
  Sự quan tâm nghiên cứu thành ngữ Việt trong đó có thành ngữ gốc Hán quả thật, tương đối đều khắp các mặt. Tuy nhiên, xét một cách nghiêm ngặt thì chưa có công trình nào chuyên nghiên cứu thành ngữ gốc Hán toàn diện về đặc điểm cấu trúc – hình thái và ngữ nghĩa với sự chi phối của các nhân tố trong ngôn ngữ lẫn các nhân tố ngoài ngôn ngữ. Các tác giả chỉ mới dừng
  4
  lại ở việc phân loại các thành ngữ gốc Hán khi đề cập đến nguồn gốc của thành ngữ mà thôi.
  Còn các tác giả cuốn "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán. Nxb Văn hoá, 1993", " Kể chuyện thành ngữ tục ngữ. Nxb KHXH, 2002" đã dành 2 -3 trang ở phần dẫn nhập của sách để nói qua về nguồn gốc và đặc điểm của loại thành ngữ gốc Hán này. Đặc biệt là bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Khang (1994): Bình diện về văn hoá, xã hội – ngôn ngữ học của các thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt đã gợi mở cho đề tài của tôi rất nhiều.
  Để viết luận văn này, tác giả được thừa hưởng một phần kết quả nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học, các nhà văn hoá học đi trước. Đó là những gợi ý bổ ích và hết sức cần thiết đối với chúng tôi trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu của mình .
  4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
  4.1. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng các phương pháp:
  Thống kê để xác định về lượng, từ đó tổng hợp hóa để phân loại theo đặc điểm.
  Lấy những đơn vị thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt để khảo sát, miêu tả đặc điểm về hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của chúng.
  Phương pháp miêu tả đồng đại để miêu tả những đặc điểm của các thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt, không đi sâu lịch đại nhưng khi nói đến đồng đại thì không thể bỏ qua lịch đại.
  4.2. Nguồn tư liệu
  Những đơn vị thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt được chọn và sử dụng cho đề tài luận văn phải phản ánh một cách tổng hợp nền văn hóa dân
  5
  tộc; chúng tôi thu thập chủ yếu dựa vào cuốn "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán" do Như Ý (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành biên soạn (NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1993). Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng các cuốn từ điển Hán -Việt, Việt - Hán, từ điển thành ngữ Hán - Việt, từ điển thành ngữ Việt - Hán, Việt - Hoa, Hoa - Việt, từ điển Trung - Việt, Việt - Trung đã xuất bản ở Việt Nam. Các cuốn từ điển xuất bản ở Trung Quốc như: Từ điển Hán ngữ hiện đại, Bắc Kinh, 1991, từ điển Hán ngữ hiện đại, Bắc Kinh, 1996, từ điển Việt Hán, Hà Thành và những người khác, Bắc Kinh, 1960, tái bản 1994, từ điển Việt Hán hiện đại, Lôi Hàng chủ biên, Bắc Kinh, 1998.
  5. Bố cục của luận văn
  Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục, tài liệu tham khảo ra, gồm 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý thuyết
  Chương II: Đặc điểm hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của thành ngữ gốc Hán
  Chương III: Thành ngữ gốc Hán được sử dụng trong tiếng Việt hiện nay

  Xem Thêm: Một Vài Đặc Điểm Ngôn ngữ Của Thành Ngữ Gốc Hán Trong Tiếng Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một Vài Đặc Điểm Ngôn ngữ Của Thành Ngữ Gốc Hán Trong Tiếng Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status