Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải

  Ðề: Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

  DANH MụC Từ VIếT TắT
  1. btb&dhmt: bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
  2. CG: Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ
  3. CSHT: Cơ sở hạ tầng
  4. EC: Uỷ ban Châu Âu
  5. FAO: Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực
  6. FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  7. GNP: Tổng sản phẩm quốc dân
  8. IBRD: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển
  9. KT-XH: Kinh tế – Xã hội
  10. LC/: Thư tín dụng
  11. NGO: Tổ chức Phi Chính phủ
  12. ODA: Hỗ trợ phát triển chính thức
  13. OECD: Uỷ ban phát triển
  14. QLDA: Quản lý dự án
  15. TW: Trung Ương
  16. WB: Ngân hàng Thế giới
  17. WHO: Tổ chức Y tế Thế giới
  18. XHCN: Xã hội chủ nghĩa

  DANH MụC BảNG BIểU
  Bảng 1: Tỉ lệ nguồn vốn ODA đã được ký hiệp định của từng vùng so với ODA toàn quốc và ODA bình quân đầu người giai đoạn 1993 – 2008.
  Bảng 2: Cơ cấu vốn cho vùng BTB&DHMT giai đoạn 1993 – 2008 theo ngành, lĩnh vực
  Bảng 3: Tổng nguồn vốn ODA cho các tỉnh theo các ngành, lĩnh vực giai đoạn 1993 – 2008
  Biểu đồ 1: Cam kết, ký kết, giải ngân từ 1993 – 2008.
  Biểu đồ 2: Tỉ lệ nguồn vốn ODA đã được ký hiệp định của từng vùng so với ODA toàn quốc và ODA bình quân đầu người giai đoạn 1993 – 2008.
  Biểu đồ 3: Tình hình huy động vốn ODA cho các vùng giai đoạn 1993 – 2008.

  MụC LụC

  Chương 1: Tổng quan về ODA và vấn đề thu hút, sử dụng ODA ở Việt Nam 1
  11. Tổng quan về ODA 1
  11.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ODA 1
  11.1.1 Khái niệm ODA 1
  11.1.2 Đặc điểm của ODA 2
  11.1.3 Vai trò của ODA 3
  11.2 Quy trình thu hút và sử dụng ODA 5
  12. Vấn đề thu hút và sử dụng ODA ở Việt Nam 7
  12.1 Tình hình thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam thời gian qua 8
  12.2 Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA 9
  12.3 Một số đánh giá về công tác thu hút và sử dụng vốn ODA của Việt Nam thời gian qua 10
  Chương 2: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA cho phỏt triển kinh tế- xó hội ở vựng Bắc Trung Bộ và Duyờn hải miền Trung 13
  21 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 13
  22 Thực trạng thu hút và sử dụng ODA của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong thời gian qua 14
  22.1. Đánh giá theo tỉ lệ thu hút so với các vùng 14
  22.2. Đánh giá theo ngành, lĩnh vực 17
  22.3 Đánh giá theo địa phương 20
  23.Đạnh giá tình hình thu hút và sử dụng ODA của vùng BTB&DHMT thời gian qua 31
  23.1 Những kết quả đạt được 31
  23.2.Nhựng hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân 34
  Chương 3: Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phỏt triển kinh tế- xó hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 41
  31 Định hướng huy động và sử dụng nguồn vốn ODA cho Vùng BTB&DHMT thời gian tới 41
  31.1 Định hướng đến năm 2015 41
  31.1.1 Định hướng chung 41
  31.1.2 Định hướng theo ngành, lĩnh vực 42
  31.1.3 Định hướng theo nhà tài trợ 43
  31.2 Định hướng sau năm 2015 44
  32. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng BTB&DHMT trong thời gian tới 46
  32.1 Các giải pháp liên quan đến công tác vận động và chuẩn Bị 46
  32.2 Các giải pháp liên quan đến cơ chế phối hợp 48
  32.3 Các giải pháp liên quan đến cơ chế tài chính trong nước 48
  32.4 Các giải pháp liên quan đến vốn đối ứng 49
  33.5 Các giải pháp liên quan đến nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án ODA

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status