Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Lúa là một loại cây lương thực quan trọng trên thế giới, đặc biệt ở các nước châu Á. Theo Gislum và cs., (2005)[81]; Sheehy và cs., (2004)[136] thì năng suất lúa của châu Á hiện nay trung bình là 5,3 tấn/ha, bằng 60% tiềm năng năng suất lý thuyết có thể đạt được trong điều kiện khí hậu của châu lục. Do vậy, việc ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất như: cải tạo giống đi đôi với chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là dinh dưỡng đạm góp phần quan trọng nâng cao năng suất lúa vì đạm luôn là yếu tố hạn chế năng suất hàng đầu trên tất cả các loại đất. Ảnh hưởng của đạm đến sinh trưởng và năng suất lúa đã được khẳng định qua các kết quả nghiên cứu ở nhiều vùng sinh thái (Dobermann và cs., 2002[77]; Kim, 2004[98]; Nguyen,
  2005[114]; Peng và cs., 2005[123]), kể cả trên những loại đất được coi là giàu mùn và đạm như đất dốc tụ (Nguyễn Thế Đặng và cs., 1994)[12].
  Người ta thường khuyến cáo là bón đạm làm nhiều lần: bón lót để cung cấp đạm cho quá trình bén rễ, hồi xanh; bón thúc đẻ sẽ tăng số nhánh, số bông; bón thúc đòng làm tăng số hạt/bông và ở giai đoạn trỗ để tăng khối lượng 1000 hạt (Nguyễn Như Hà, 2006[16]; De Data, 1981)[71]. Nhiều nghiên cứu khẳng định, bón đạm ở các giai đoạn sinh trưởng cho hiệu quả khác nhau. Bón đạm trước trỗ
  15 ngày có hệ số sử dụng đạm cao nhất là 55%, 49% ở giai đoạn làm đòng, 34% ở giai đoạn đẻ nhánh và 7% ở giai đoạn trước khi cấy (De Data, 1981)[71]. Kim (2004)[98] đã nghiên cứu lượng đạm hấp thu của giống lúa mới Hwaseongbyeo ở Hàn Quốc trong 2 năm 2001 – 2002. Kết quả là, hệ số sử dụng đạm ở giai đoạn làm đòng đạt 66,3 – 69,6% lượng đạm cây hút so với tổng lượng đạm bón, cao hơn rõ ràng so với hệ số sử dụng đạm ở thời kỳ bón lót và thúc đẻ (34%). Thực tế nhiều nước như Việt Nam khuyến cáo bón đạm làm nhiều lần với liều lượng và thời gian định sẵn, trong đó lượng đạm bón lót là 40 – 60%, thúc đẻ 20 - 50% và thúc đòng
  10 - 30% (Nguyễn Thị Thoa và cs., 2003[40]; Phạm Hữu Tôn, 2004[41]; Đinh Thế
  Vu và cs., 2005[46]). Bangladesh khuyến cáo bón 60 – 70% N vào thời cấy và đẻ nhánh (Murshedul Alam và cs., 2005)[112] Việc bón đạm không theo nhu cầu dinh dưỡng của cây dẫn đến hiệu quả sử dụng đạm thấp. Hệ số sử dụng đạm ở ruộng lúa châu Á chỉ khoảng từ 20 – 40% (Schnier và cs., 1990)[133].
  Nhiều nhà khoa học cho rằng, nhu cầu về đạm của lúa biến đổi rất lớn do sự khác nhau về khả năng cung cấp đạm của đất. Vì vậy bón đạm theo số lượng và số lần định sẵn theo quy trình khuyến cáo không tránh khỏi khi thừa, khi thiếu đạm (Cassman và cs., 1996[58]; Dobermann và cs., 2003[78]; Nguyen, 2005[114]). Để tăng hiệu quả sử dụng đạm thì liều lượng và thời gian bón đạm cần được xác định dựa vào tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa, vì hàm lượng đạm trong lá liên quan chặt với khả năng quang hợp và khối lượng chất khô của lúa (Dobermann và cs.,
  2003)[78]. Sự sinh trưởng, tình trạng dinh dưỡng đạm trong cây lúa có thể sử dụng để dự đoán năng suất và hàm lượng protein trong hạt đồng thời xác định lượng đạm cần bón ở giai đoạn làm đòng (Dobermann và cs., 2002[77]; Gislum và cs.,
  2005[81]; Kim, 2004[98]; Nguyen, 2005[114]; Peng và cs., 2005[123]).
  Thái Nguyên là một tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam có diện tích đất trồng lúa là 70.800 ha. Trong những năm qua người dân đã không ngừng cố gắng ứng dụng các kỹ thuật mới như: giống, phân bón, phòng trừ dịnh hại nên năng suất lúa tăng từ 38,7 tạ/ha (năm 2000) lên 46,3 tạ/ha (năm 2007) (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên)[33]. Tuy nhiên chế độ bón phân cho lúa còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu. Kết quả điều tra ở 3 huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và Phổ Yên cho thấy: Có 90% số hộ bón phân thúc đẻ muộn; 91% số hộ bón phân thúc đòng sớm hơn từ 5 – 15 ngày so với quy trình kỹ thuật hiện hành; 15,3% số hộ không bón lót phân đạm; 38,9% số hộ không bón đạm thúc đẻ; 65,6% số hộ không bón đạm thúc đòng. Mặt khác việc áp dụng quy trình bón phân duy nhất của Trung tâm Khuyến nông với một liều lượng đạm cố định cho toàn bộ diện tích trồng lúa của tỉnh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả sử dụng phân bón thấp.
  Để nâng cao năng suất lúa và hiệu quả sử dụng đạm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên”.  Trang phụ bìa
  Mục lục


  Trang

  Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các hình vẽ, đồ thị xi MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3
  4. Điểm mới của đề tài 4
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. Cơ cở khoa học của đề tài 5
  1.2. Tình hình nghiên cứu về bón phân cho lúa trên thế giới 7
  1.2.1. Tổng quan nghiên cứu về bón phân đa lượng cho lúa 7
  1.2.2. Tổng quan nghiên cứu về liều lượng, thời gian và hiệu quả sử 9
  dụng đạm của lúa
  1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử 12

  dụng đạm của lúa
  1.2.4. Tổng quan nghiên cứu về bón đạm theo tình trạng dinh dưỡng 19
  của lúa
  1.3. Tình hình nghiên cứu về bón phân cho lúa trên ở Việt Nam 26
  1.3.1. Tổng quan nghiên cứu về bón phân đa lượng cho lúa 26
  1.3.2. Tổng quan nghiên cứu về liều lượng, thời gian và hiệu quả sử 30
  dụng đạm của lúa
  1.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử 34
  dụng đạm của lúa
  1.3.4. Tổng quan nghiên cứu về bón đạm theo tình trạng dinh dưỡng 41
  của lúa
  1.4. Tình hình sản xuất lúa và sử dụng phân bón ở Thái Nguyên 43
  1.4.1. Tình hình sản xuất lúa ở Thái Nguyên 43
  1.4.2. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa vụ Xuân ở Thái Nguyên 44
  1.5. Kết luận rút ra từ phần tổng quan tài liệu 46
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 48
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 48
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 48
  2.2. Nội dung nghiên cứu 48
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 49
  2.3.1. Khung nghiên cứu 49
  2.3.2. Điều kiện đất thí nghiệm 49
  2.3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 50
  2.3.4. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi 54
  2.3.5. Kỹ thuật chăm sóc 58
  2.4. Phương pháp phân tích đất 58
  2.5. Phương pháp phân tích số liệu 58
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 59
  3.1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng 59
  suất lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên
  3.1.1. Điều kiện thời tiết - khí hậu vụ Xuân giai đoạn 2005 đến 2007 59
  3.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển của 60
  lúa vụ Xuân
  3.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến tình hình sâu bệnh hại lúa 67
  3.1.4. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến yếu tố cấu thành năng suất, 67
  năng suất lúa và hàm lượng protein trong gạo
  3.1.5. Hiệu quả sử dụng đạm và hiệu quả kinh tế của các công thức 79
  bón đạm cho lúa vụ Xuân
  3.2. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến yếu tố cấu thành 85
  năng suất, năng suất lúa và hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân
  3.2.1. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến yếu tố cấu 85
  thành năng suất lúa
  3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến năng suất lúa, 91
  hàm lượng protein trong gạo và lượng đạm hấp thu của lúa
  3.3. Xác định lượng đạm bón đón đòng cho lúa vụ Xuân trên cơ sở đánh 95
  giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa
  3.3.1. Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên 95
  3.3.2. Xác định lượng đạm bón đón đòng cho lúa vụ Xuân trên cơ sở 108
  đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa thông qua chỉ số diệp lục và màu sắc lá
  3.4. Ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục, 126 màu sắc lá trên đồng ruộng và xây dựng mô hình sản xuất lúa áp dụng phương pháp bón đạm mới
  3.4.1. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo 126
  chỉ số diệp lục và màu sắc lá
  3.4.2. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất lúa áp dụng phương pháp 132
  bón đạm theo màu sắc lá
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 134
  1. Kết luận 134
  2. Đề nghị 135

  Danh mục các công trình liên quan đến đề tài đã được công bố 136
  Tài liệu tham khảo 137
  Phần phụ lục 154

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Liều lượng phân bón nông dân sử dụng cho lúa trên một số loại
  đất ở miền Bắc Việt Nam 28
  Bảng 1.2. Diễn biến diện tích và năng suất lúa ở Thái Nguyên 43
  Bảng 1.3. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa vụ Xuân ở Thái Nguyên 45
  Bảng 3.1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến số nhánh tối đa của lúa vụ 62
  Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu của 65
  lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến số bông lúa vụ Xuân năm 68
  2005 và 2006
  Bảng 3.4. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến số hạt chắc/bông lúa vụ Xuân 70
  năm 2005 và 2006
  Bảng 3.5. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến khối lượng 1000 hạt lúa vụ 73
  Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.6. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất lúa vụ Xuân 74
  năm 2005 và 2006
  Bảng 3.7. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến hàm lượng protein thô trong 78
  gạo vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.8. Hiệu quả sử dụng đạm của giống Khang dân 18, vụ Xuân năm 79
  2005 và 2006
  Bảng 3.9. Hiệu quả sử dụng đạm của giống Việt lai 20, vụ Xuân năm 2005 81
  và 2006
  Bảng 3.10. Lãi thuần ở các công thức bón đạm cho lúa vụ Xuân năm 2005 83
  và 2006
  Bảng 3.11. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến số bông lúa vụ 86
  Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng3.12. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến tỷ lệ đẻ hữu
  hiệu của lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006 87
  Bảng 3.13. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến số hạt 88
  chắc/bông lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.14. Ảnh hưởng thời gian bón đạm thúc đòng đến khối lượng 1000 90
  hạt lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến năng suất lúa 91
  vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến hàm lượng 92
  protein thô trong gạo vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.17. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến lượng đạm 94
  hấp thu của lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.18. Năng suất ở các công thức thí nghiệm xác định đường giới hạn 97
  đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Bảng 3.19. Khối lượng chất khô ở thời kỳ phân hóa đòng trong thí nghiệm 106
  xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa vụ
  Xuân năm 2006 và 2007
  Bảng 3.20. Hệ số tương quan giữa hàm lượng đạm trong cây với các yếu tố 109
  cấu thành năng suất, năng suất lúa và hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân 2005 và 2006
  Bảng 3.21. Chỉ số diệp lục của lá thứ nhất, thứ hai, thứ ba qua các giai đoạn 111
  sinh trưởng của lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.22. Hệ số tương quan giữa hàm lượng đạm trong cây với chỉ số diệp 113
  lục của lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.23. Hệ số tương quan giữa chỉ số diệp lục với các yếu tố cấu thành 114
  năng suất, năng suất lúa, hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.24. Sử dụng mô hình phân tích tương quan đa biến để dự đoán năng 115
  suất lúa và hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân dựa trên chỉ số diệp lục
  Bảng 3.25. Lượng đạm bón đón đòng theo chỉ số diệp lục cho lúa vụ Xuân ở Thái Nguyên
  Bảng 3.26. Hệ số tương quan giữa màu sắc lá với chỉ số diệp lục, hàm
  lượng đạm trong cây lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Bảng 3.27. Hệ số tương quan giữa màu sắc lá với yếu tố cấu thành năng suất, năng suất lúa, hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân năm
  2005 và 2006
  Bảng 3.28. Sử dụng mô hình phân tích tương quan đa biến để dự đoán năng suất lúa vụ Xuân và hàm lượng protein trong gạo dựa trên màu sắc lá
  Bảng 3.29. Lượng đạm bón đón đòng theo màu sắc lá cho lúa vụ Xuân ở
  Thái Nguyên
  Bảng 3.30. Kết quả ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục cho giống Khang dân 18 vụ Xuân năm 2007 và 2008 tại trường ĐHLNTN
  Bảng 3.31. Kết quả ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục cho lúa vụ Xuân 2007 và 2008 trên đồng ruộng nông dân
  Bảng 3.32. Kết quả ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo màu sắc lá cho giống Khang dân 18 vụ Xuân năm 2007-2008 tại trường ĐHNLTN
  Bảng 3.33. Kết quả ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo màu
  sắc lá cho lúa vụ Xuân 2007 và 2008 trên đồng ruộng nông dân
  Bảng 3.34. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất lúa áp dụng phương pháp bón đạm theo màu sắc lá vụ Xuân 2008
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
  Hình 2. Phương pháp xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa 56
  Hình 3.1. Diễn biến thời tiết - khí hậu 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005 - 59
  2007 ở Thái Nguyên
  Hình 3.2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến động thái tăng trưởng chiều 61
  cao cây lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Hình 3.3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến khối lượng chất khô của lúa 66
  vụ Xuân 2005 và 2006
  Hình 3.4. Diễn biến khối lượng chất khô ở thí nghiệm xác định đường giới 96
  hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Hình 3.5. Tương quan giữa năng suất lúa với khối lượng chất khô ở thí 98
  nghiệm xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng đạm trong cây qua các thời kỳ sinh trưởng ở 99
  thí nghiệm xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của lúa vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Hình 3.7. Tương quan giữa hàm lượng đạm với khối lượng chất khô của lúa 100
  vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Hình 3.8. Đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống Khang dân 102
  18, vụ Xuân năm 2006 và 2007
  Hình 3.9. Đường giới hạn đạm chung cho sinh trưởng tối ưu của giống 103
  Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên
  Hình 3.10. Đường giới hạn đạm cho sinh trưởng ưu của giống Việt lai 20, 104
  vụ Xuân năm 2006 và 2007

  Hình 3.11. Đường giới hạn đạm chung cho sinh trưởng tối ưu của giống
  Việt lai 20 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

  Hình 3.12. Tương quan giữa chỉ số diệp lục và màu sắc lá với hàm lượng đạm trong cây ở thí nghiệm xác định đường giới hạn đạm cho

  Hình 3.13. Diễn biến hàm lượng đạm trong cây qua các thời kỳ sinh trưởng
  của lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006
  Hình 3.14. Diễn biến màu sắc lá lúa vụ Xuân năm 2005 và 2006 119


  Xem Thêm: Nghiên bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status