Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xử lý váng mỡ nhà hàng bằng các biện pháp sinh học và hóa học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xử lý váng mỡ nhà hàng bằng các biện pháp sinh học và hóa học

  Mc Lc


  M ðu 1
  Chương 1 2
  1. Cht thi nhà hàng ăn u
  ng 2
  1.1. S phát sinh cht thi 2
  1.2. Thành phn chính ca váng m 2
  1.2.1. Lipit 2
  1.2.1.1. ðnh nghĩa và phân loi 2
  1.2.1.2. Khái nim cht béo 3
  1.2.1.3. Tính cht ca cht béo 4
  1.2.1.4. Vai trò ca cht béo trong cơ th 5
  1.2.2. Protein 6
  1.2.2.1. Khái nim và phân loi 6
  1.2.2.2. Vai trò và ch
  c năng ca protein 7
  1.2.2.3. Tính cht ca protein 7
  1.2.3. Cacbohydrat 8
  1.2.3.1. ðnh nghĩa và phân loi 8
  I.2.3.2. Ch
  c năng 8
  1.3. S bin ñ i các cht trong quá trình chiên rán 9
  2. Các phương pháp x lý váng m nhà hàng ăn u
  ng 10
  2.1. Thu gom 10
  2.2. Các phương pháp x lý v
  i cht thi sau thu gom 11
  2.2.1. Chôn lp 11
  2.2.2. X lý b
  ng nhit 12
  2.2.3. Phân hy sinh hc 12
  2.2.3.1. Nguyên lý chung 13
  2.2.3.2. Quá trình phân hy sinh hc ym khí 13
  2.2.3.3. Các yu t nh hưng ñn quá trình sn sinh khí sinh hc 17
  2.2.3.4. Phân hy ym khí ca lipit 21
  2.2.3.5. Ưu ñi m và nhưc ñi m ca qúa trình phân hy sinh hc ym khí 22
  2.2.4. Tái sinh cht thi 23
  2.2.4.1. ðiezen sinh hc 24
  2.2.4.2. Cn khô 25
  2.2.4.2.1. Phương pháp ñiu ch cn khô có s dng Canxi axetat bão hoà 25
  2.2.4.2.2. Phương pháp ñiu ch cn khô có s dng axit béo và kim 25
  2.2.4.2.3. Phương pháp ñiu ch cn khô có s dng dn xut xenlulozơ 26
  2.2.4.2.4. Phương pháp ñiu ch cn khô có s dng nhiên liu vô cơ 27
  2.2.4.3. Th
  c ăn gia súc 27
  Chương 2. Th
  c nghim 31
  1. ði tưng nghiên cu 31
  2. Các phương pháp phân tích 31
  2.1. Xác ñnh ch s COD 31
  2.2. Phương pháp xác ñnh NH4
  +
  32
  2.3. Phương pháp xác ñnh nng ñ NOư
  2 34
  2.4. Phương pháp xác ñnh NOư
  3 35
  2.5. Phương pháp xác ñnh PO ư 3
  4 37
  2.6. Phương pháp xác ñnh protein 39
  2.6.1. Hoá cht 39
  2.6.2. Xác ñnh protein theo phương pháp lowry 39
  2.7. Xác ñnh tương ñi tng gluxit qua ñnh lưng
  ñưng kh theo phương pháp Bertrand 41
  2.8. ðnh lưng lipit 43
  2.9. Phân tích hàm m và ñ tro 44
  2.10. Phương pháp phân tích khí 44
  3.H thng thu gom 46
  4. X lý cht thi sau thu gom 47
  4.1. Tái sinh 47
  4.1.1. Tách m 47
  4.1.2. Xà phòng hóa 47
  4.1.3. Cn khô 47
  4.1.4. Th nghim làm th
  c ăn gia súc trên chut 48
  4.2. Phân hy sinh hc 48
  Chương 3 : Kt qa nghiên cu 49
  1.Kt qa 49
  1.1. S bin thiên hàm lưng m các b thu gom 49
  1.2. Kt qa tách m và khi lưng cht rn sau sy 50
  1.3. Kt qa làm cn khô 51
  1.3.1. Kt qu làm cn khô các nng ñ cn khác nhau 51
  1.3.2. Kt qu làm cn khô v!i xà phòng thu ñưc 52
  1.3.3. Kt qa làm cn khô v!i axit stearic 53
  1.3.4. Kt qa làm cn khô v!i h"n hp axit stearic và xà phòng thu ñưc 54
  1.3.5. Kt qa so sánh gi#a các mu cn khô 56
  1.4. Kt qa th nghim làm thc ăn gia súc 56
  1.4.1. Kt qa v khi lưng ca chut sau ba tu$n cho ăn 56
  1.4.2. Kt qa v ño th l%c ca chut trên 2 loi th
  c ăn 58
  1.4.2.1. Kt qa v kh năng bám trên trc quay ca chut 58
  1.4.2.2. Kt qa v kh năng bơi ca chut 60
  1.5. Kt qa phân hy sinh hc 62
  1.5.1. S% bin thiên COD theo thi gian 62
  1.5.2. Bin thiên th tích khí theo thi gian 63
  1.5.3. Mi liên quan gi#a COD và tng th tích khí thoát ra 65
  1.5.4. Kt qa phân tích khí 65
  2. Tính toán kt qa 66
  2.1. Tính toán kt qa làm cn khô và thc ăn gia súc t mt lít cht thi 66
  2.2. Tính toán kt qa qúa trình phân hy ym khí váng m sinh khí metan 67
  Kt Lun 68
  Tài liu tham kho 69

  Xem Thêm: Xử lý váng mỡ nhà hàng bằng các biện pháp sinh học và hóa học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xử lý váng mỡ nhà hàng bằng các biện pháp sinh học và hóa học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status