Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số biến đổi hình thái của sự phát sinh cơ quan in vitro của cây cọc rào (Jatropha cur

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biến đổi hình thái của sự phát sinh cơ quan in vitro của cây cọc rào (Jatropha cur

  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI CỦA SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN IN VITRO CỦA CÂY CỌC RÀO (Jatropha curcas L.) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO LÁ
  rang nhan đề
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục
  Lời mở đầu

  Chương_1: Tổng quan

  Chương_ 2: Vật liệu và phương pháp

  Chương_ 3: Kết quả và thảo luận

  Chương_ 4: Kết luận và đề nghị

  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  MỤC LỤC
  Trang
  Mục lục i
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Danh mục ảnh . vii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN 4
  1.1. Sơ lược về các đặc điểm của cây Cọc rào . 4
  1.1.1. Phân loại khoa học 4
  1.1.2. Nguồn gốc và phân bố 4
  1.1.3. Đặc điểm hình thái – Đặc tính sinh học 5
  1.1.4. Các ưu điểm sinh học và giá trị của cây Cọc rào 7
  1.2. Tình hình nghiên cứu, sử dụng, phát triển NLSH và biodiesel
  từ cây Cọc rào trên thế giới và Việt Nam 9
  1.2.1. Thế giới . 9
  1.2.2. Việt Nam . 12
  1.3. Sự phát sinh hình thái thực vật 14
  1.3.1. Định nghĩa . 14
  1.3.2. Sự phát sinh cơ quan chồi và rễ 14
  1.3.2.1. Sự tạo mới mô phân sinh ngọn chồi . 14
  1.3.2.2. Sự phát sinh cơ quan rễ 15
  1.3.3. Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
  trong sự phát sinh hình thái . 16
  1.3.3.1. Auxin 17
  Mục lục
  Trang ii
  1.3.3.2. Cytokinin 18
  1.3.3.3. Giberelin . 19
  1.3.3.4. Acid abcisic 19
  1.3.3.5. Ethylene 19
  1.3.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình phát sinh hình thái thực vật 20
  1.3.4.1. Tuổi và kích thước mô cấy . 20
  1.3.4.2. Ánh sáng . 20
  1.3.4.3. Nguồn đạm trong môi trường nuôi cấy 20
  1.3.4.4. Sự cấy chuyền . 20
  1.4. Hệ thống nuôi cấy lớp mỏng tế bào trong nghiên cứu tái sinh,
  nhân giống thực vật . 21
  1.4.1. Khái niệm lớp mỏng tế bào . 21
  1.4.2. Định nghĩa hệ thống lớp mỏng tế bào . 21
  1.4.3. Những đặc điểm của hệ thống lớp mỏng tế bào . 22
  1.4.4. Nhân giống in vitro và phát sinh hình thái cây thân gỗ bằng
  kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào 24
  1.5. Một số nghiên cứu nhân giống in vitro cây Cọc rào . 25
  Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 28
  2.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất và vật liệu nghiên cứu . 28
  2.1.1. Thiết bị . 28
  2.1.2. Dụng cụ 29
  2.1.3. Hóa chất . 29
  2.1.4. Vật liệu 30
  2.2. Phương pháp 31
  2.2.1. Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của Javel và thời gian khử trùng
  lên các chồi ngọn và chồi bên cây JCL khi đưa vào nuôi cấy in vitro . 31
  2.2.2. Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của một số chất ĐHSTTV lên
  khả năng tạo mô sẹo và tái sinh các cơ quan chồi, rễ của mẫu cấy từ nuôi
  cấy lớp mỏng tế bào mảnh lá JCL in vitro . 34
  Mục lục
  Trang iii
  2.2.2.1. Nghiên cứu sự hình thành mô sẹo từ nuôi cấy lớp mỏng
  tế bào lá JCL 37
  2.2.2.2. Nghiên cứu sự tạo chồi từ mô sẹo tế bào lá cây JCL . 38
  2.2.2.3. Nghiên cứu sự tạo rễ từ mô sẹo tế bào lá cây JCL . 38
  2.2.2.4. Khảo sát họat tính một số chất ĐHSTTV ở các mẫu cấy
  trong quá trình tạo mô sẹo và tái sinh 39
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 43
  3.1. Kết quả 43
  3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của Javel và thời gian khử trùng lên các
  chồi ngọn và chồi bên cây JCL khi đưa vào nuôi cấy in vitro . 43
  3.1.2. Sự hình thành mô sẹo từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào lá JCL 45
  3.1.2.1. Ảnh hưởng của auxin lên sự hình thành mô sẹo
  từ lớp mỏng tế bào lá JCL 45
  3.1.2.2. Ảnh hưởng của tổ hợp auxin và cytokinin lên sự hình thành
  mô sẹo từ lớp mỏng tế bào lá JCL 46
  3.1.3. Sự tạo chồi từ mô sẹo tế bào lá cây JCL 56
  3.1.4. Sự tạo rễ từ mô sẹo tế bào lá cây JCL 63
  3.1.5. Khảo sát họat tính các chất ĐHSTTV trong mẫu cấy ở các thí nghiệm
  nghiên cứu sự phát sinh hình thái từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào lá cây JCL . 67
  3.2. Thảo luận 70
  Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 77
  4.1. Kết luận 77
  4.2. Đề nghị 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC a

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biến đổi hình thái của sự phát sinh cơ quan in vitro của cây cọc rào (Jatropha cur
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biến đổi hình thái của sự phát sinh cơ quan in vitro của cây cọc rào (Jatropha cur sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status