Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tổng hợp một số monomer và copolymer gốc fluorene ứng dụng trong oleds

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp một số monomer và copolymer gốc fluorene ứng dụng trong oleds

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC HÌNH
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN
  1.1 OLED- Diode phát sáng hữu cơ 1
  1.1.1 Giới thiệu công nghệ OLED . 1
  1.1.2 Tiềm năng phát triển OLED . 1
  1.1.3 Cấu trúc của thiết bị OLED 3
  1.1.4 Các phương pháp chế tạo OLEDs . 5
  1.1.5 Phân loại thiết bị OLED . 6
  1.1.5.1 OLED ma trận thụ động (passive-matrix OLED) (PMOLED) 6
  1.1.5.2 OLED ma trận chủ động (active-matrix OLED) (AMOLED) 7
  1.1.5.3 OLED trong suốt (transparent OLED) 7
  1.1.5.4 OLED phát sáng đỉnh(top-emitting OLED) 8
  1.1.5.5 OLED dẻo (foldable OLED) 9
  1.1.5.6 OLED trắng (white OLED) . 9
  1.1.6 Nguyên lý phát quang của các OLED 10
  1.2 Tổng quan về các polymer liên hợp 11
  1.3 OLEDs polymer (PLEDs) 13
  1.3.1 Các vật liệu “injection/transport” điện tử .13
  1.3.2 Các vật liệu “injection/transport” lỗ trống .15
  1.3.3 Vật liệu hữu cơ phát quang . 18
  1.3.3.1 OLEDs phân tử nhỏ (SMOLEDs) 18
  1.3.3.2 OLEDs polymer (PLEDs) 20
  1.4 Một số loại polymer liên hợp tiêu biểu 20
  1.4.1 Poly(p-phenylenevinylene) (PPV) 20
  1.4.2 Polythiophene (PT) . 22
  1.4.3 Polyfluorene (PF) . 24
  1.5 Các phương pháp tổng hợp polymer liên hợp . 26
  1.5.1 Ghép cặp oxi hóa . 26
  1.5.2 Ghép cặp Yamatomo . 27
  1.5.3 Ghép cặp sử dụng xúc tác kim loại . 27
  1.5.3.1 Ghép cặp Kunada 28
  1.5.3.2 Ghép cặp Reike 30
  1.5.3.3 Ghép cặp Suzuki và Stille 30
  1.6 Phản ứng Suzuki 31
  1.6.1 Giới thiệu về phản ứng Suzuki . 31
  1.6.2 Cơ chế phản ứng Suzuki đồng thể với xúc tác Palladium 32
  1.6.2.1 Giai đoạn hoạt hóa xúc tác . 33
  1.6.2.2 Giai đoạn cộng hợp oxi hóa 33
  1.6.2.3 Giai đoạn trao đổi kim loại 35
  1.6.2.4 Giai đoạn khử tách . 35
  1.6.3 Điều kiện hình thành phản ứng Suzuki 36
  1.6.3.1 Xúc tác và ligand 36
  1.6.3.2 Dung môi và base 41
  CHƯƠNG 2- THỰC NGHIỆM
  2.1 Hóa chất và thiết bị 43
  2.1.1 Hóa chất 43
  2.1.2 Thiết bị 44
  2.2 Điều chế xúc tác 44
  2.2.1 Xúc tác Mont -Fe3+. 44
  2.2.2 Xúc tác Mont- Aliquate 45
  2.2.3 Xúc tác Fe3O4-Pd(OAc)2 . 45
  1.2.3.1 Điều chế hạt nano Fe3O4 . 45
  1.2.3.2 Điều chế xúc tác Fe3O4-Pd(OAc)2 . 46
  2.3 Tổng hợp các monomer 46
  2.3.1 Tổng hợp 2,7-dibromofluorene . 46
  2.3.2 Tổng hợp 2,7-dibromo-9,9-dioctylfluorene (1) 47
  2.3.3 Tổng hợp 2,7-bis(4,4,5,5-tetramethy-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-
  dioctylfluorene (2) 48
  2.3.4 Tổng hợp 2,7-dibromofluoren-9-one (3) . 49
  2.3.5 Tổng hợp 9,9-bis(4-cianophenyl)fluorene 50
  2.3.6 Tổng hợp 9,9-bis(4-tetraazolylphenyl)fluorene .51
  2.3.7 Tổnghợp 9,9-bis(4-(5-(4-tert-butylphenyl)-2-oxadiazolyl)phenyl)-fluorene 511
  2.3.8 Tổng hợp 9,9-Bis(4-(5-(4-tert-butylphenyl)-2-oxadiazolyl)phenyl)-2,7-
  dibromofluorene (4) . 52
  2.3.9 Tổng hợp 2,1,3-benzoselenadiazole .53
  2.3.10 Tổng hợp 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole (5) 54
  2.4 Phản ứng Copolymer hóa 555
  CHƯƠNG 3 -KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
  3.1 Điều chế xúc tác 55
  3.1.1 Xúc tác Fe3+-Mont 55
  3.1.2 Xúc tác Mont- Aliquate 56
  3.1.3 Xúc tác Fe3O4-Pd(OAc)2 . 57
  1.1.3.1 Điều chế hạt nano Fe3O4 . 57
  1.1.3.2 Điều chế xúc tác Fe3O4-Pd(OAc)2 . 60
  3.2 Tổng hợp các monomer 61
  3.2.1 Tổng hợp 2,7-dibromofluorene . 61
  3.2.2 Tổng hợp 2,7-dibromo-9,9-dioctylfluorene (1) 63
  3.2.3 Tổng hợp 2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-
  dioctylfluorene (2) 67
  3.2.4 Tổng hợp 2,7-dibromofluoren-9-one (3) . 69
  3.2.5 Tổng hợp 9,9-bis(4-cianophenyl)fluorene 70
  3.2.6 Tổng hợp 9,9-bis(4-tetraazolylphenyl)fluorene . 711
  3.2.7 Tổnghợp 9,9-bis(4-(5-(4-tertbutylphenyl)-2-oxadiazolyl)phenyl)fluorene .722
  3.2.8 Tổng hợp 9,9-Bis(4-(5-(4-tertbutylphenyl)-2-oxadiazolyl)phenyl)-2,7-
  dibromofluorene (4) 744
  3.2.9 Tổng hợp 2,1,3-benzoselenadiazole 755
  3.2.10 Tổng hợp 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole (5) 766
  3.3 Phản ứng Copolymer hóa 777
  CHƯƠNG 4- KẾT LUẬN . 822
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  Trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển, các nghiên cứu và ứng dụng
  của polymer quang điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam cũng đã có những
  nghiên cứu tiên phong, khả quan và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một ngày không
  xa, polymer quang điện tử sẽ được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam bởi những tính năng
  vượt trội của chúng. Trong luận văn này, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp một số
  monomer quan trọng trong quá trình tổng hợp các copolymer phát quang sử dụng
  trong OLEDs.
  Luận văn này tập trung nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc các monomer là
  dẫn xuất của fluorene. Từ các monomer tổng hợp được, chúng tôi thực hiện phản ứng
  ghép cặp Suzuki để copolymer hóa tạo ra các copolymer liên hợp có tính phát quang.
  Điều nổi trội nhất chính là việc nghiên cứu thực hiện các phản ứng tổng hợp theo các
  phương pháp của “hóa học xanh”, đáp ứng phần nào các yêu cầu về bảo vệ môi trường,
  đồng thời giúp đơn giản hóa các điều kiện phản ứng mà các phương pháp khác đòi hỏi
  (thời gian thực hiện phản ứng lâu, nhiệt được cung cấp liên tục trong thời gian dài,
  thực hiện trong mội trường khí trơ và môi trường khan tuyệt đối ) và giúp nâng cao
  hiệu quả kinh tế.
  Bằng các phương pháp đơn giản, chúng tôi chế tạo các loại xúc tác sử dụng cho
  các phản ứng khác nhau như brôm hóa, alkyl hóa và phản ứng copolymer hóa Suzuki.
  Đồng thời, cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị như lò vi sóng dân dụng hay bể siêu âm
  làm cho việc tổng hợp các monomer cũng như các copolymer phát quang trở nên dễ
  dàng với chất lượng sản phẩm không kém so với các phương pháp cổ điển, và đặc biệt
  là có thể thức hiện trong điều kiện nóng ẩm của nước ta.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp một số monomer và copolymer gốc fluorene ứng dụng trong oleds
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp một số monomer và copolymer gốc fluorene ứng dụng trong oleds sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status