Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: NSNN VÀ QUẢN LÝ CHI NSNN 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ NSNN 3
  1.1.1. Bản chất của NSNN 3
  1.1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.1.2. Nội dung kinh tế của NSNN 4
  1.1.2. Chức năng của NSNN 5
  1.1.3. Vai trò của NSNN 6
  1.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN VÀ PHÂN CẤP NSNN 8
  1.2.1. Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN 8
  1.2.2. Hệ thống NSNN 10
  1.2.3. Nguyên tắc phân cấp NSNN 11
  1.2.4. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách 12
  1.3. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CHI NSNN 19
  1.3.1. Lập dự toán chi NSNN 19
  1.3.1.1. Ý nghĩa của lập dự toán chi NSNN 19
  1.3.1.2. Xây dựng dự toán chi NSNN 19
  1.3.2. Chấp hành dự toán chi NSNN 22
  1.3.2.1. Ý nghĩa của chấp hành dự toán chi NSNN 22
  1.3.2.2. Nội dung chấp hành dự toán chi NSNN 23
  1.3.3. Quyết toán chi NSNN 27
  1.3.3.1. Ý nghĩa của quyết toán chi NSNN 27
  1.3.3.2. Nội dung quyết toán chi NSNN 28
  2
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NSNN CỦA TP CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN QUA 30
  2.1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TP CẦN THƠ 30
  2.1.1. Đặc điểm, Tình hình kinh tế xã hội 30
  2.1.2. Tình hình thu chi và cân đối ngân sách 34
  2.2. CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH 37
  2.2.1. Cơ cấu giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên 37
  2.2.2. Cơ cấu chi đầu tư phát triển 38
  2.2.3. Cơ cấu chi thường xuyên 39
  2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 41
  2.3.1. Căn cứ để lập dự toán 41
  2.3.2. Trình tự xây dựng dự toán chi ngân sách của các cấp NSĐP 41
  2.3.3. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong quá trình lập dự toán NSĐP 42
  2.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC CHẤP HÀNH CHI NGÂN SÁCH 43
  2.4.1. Nhiệm vụ của chấp hành chi NSNN 43
  2.4.1.1. Quản lý chi NSNN giữa các cơ quan tài chính các cấp 43
  2.4.1.2. Quản lý chi NSNN đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức, cá nhân 44
  2.4.1.3. Quản lý chi NSNN đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan 46
  2.4.2. Chấp hành kế hoạch chi NSNN 46
  2.4.2.1. Tổ chức cụ thể hoá kế hoạch chi NSNN chỉ đạo quá trình thực hiện 46
  2.4.2.2. Chấp hành kế hoạch chi NSNN qua các hình thức cấp phát kinh phí của NSNN 47
  2.4.2.3. Kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước 48
  2.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 49
  3
  2.5.1. Quyết toán của từng cấp ngân sách 49
  2.5.2. Tổng hợp quyết toán chi NSĐP 50
  2.5.3. Phê duyệt tổng quyết toán chi NSĐP 50
  2.6. KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ CHI NSNN 50
  2.6.1. Công tác kiểm tra, thanh tra 50
  2.6.2. Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm 51
  2.7. NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TP CẦN THƠ 52
  2.7.1. Trong phân cấp quản lý chi ngân sách 52
  2.7.2. Trong cơ cấu chi ngân sách 53
  2.7.3. Trong lập dự toán chi ngân sách 54
  2.7.4. Trong chấp hành dự toán chi ngân sách 55
  2.7.5. Trong quyết toán chi ngân sách 58
  2.7.6. Trong công tác thanh tra, kiểm tra 58
  Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TP CẦN THƠ 61
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ
  CHI NGÂN SÁCH TP CẦN THƠ 61
  3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH 61
  3.2.1. Chấp hành các nguyên tắc phân cấp NSNN một cách tích cực cho sự ổn định, phát triển TP Cần Thơ 61
  3.2.2. Phân định nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách phải có cơ sở khoa học 62
  3.3. HOÀN THIỆN CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH KHOA HỌC HỢP LÝ 63
  4
  3.3.1. Xây dựng cơ cấu hợp lý chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên 63
  3.3.2. Xác lập cơ cấu chi đầu tư phát triển 64
  3.3.3. Hoàn thiện cơ cấu chi thường xuyên 64
  3.4. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
  3.4.1. Hoàn chỉnh quy trình lập dự toán ngân sách 65
  3.4.2. Xây dựng các chuẩn mực khoa học làm cơ sở, căn cứ lập dự toán và xét duyệt dự toán chi ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương 66
  3.4.3. Đổi mới phê duyệt (hay quyết định) dự toán chi ngân sách hàng năm 68
  3.5. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CHẤP HÀNH CHI NGÂN SÁCH 68
  3.5.1. Tổ chức thực thi kế hoạch chi NSNN 68
  3.5.1.1. Đối với chi đầu tư phát triển 68
  3.5.1.2. Đối với chi thường xuyên 69
  3.5.2. Chấp hành kế hoạch chi NSNN qua các hình thức cấp phát kinh phí của NSNN 69
  3.5.2.1. Đối với chi đầu tư phát triển 70
  3.5.2.2. Đối với chi thường xuyên 70
  3.5.3. Kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước 71
  3.5.3.1. Đối với chi đầu tư phát triển 71
  3.5.3.2. Đối với chi thường xuyên 72
  3.6.HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN,QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 72
  3.6.1. Hoàn thiện hạch toán kế toán ngân sách 72
  3.6.2. Quyết toán ngân sách 72
  3.7. ĐỔI MỚI THANH TRA, KIỂM TRA TRONG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH 72
  5
  3.7.1. Tăng cường thanh, kiểm tra khâu lập dự toán thu, chi ngân sách 72
  3.7.2. Cải tiến khâu thanh, kiểm tra quá trình chấp hành ngân sách 73
  3.7.3. Đổi mới trong khâu thanh, kiểm tra sau khi cấp phát ngân sách 73
  3.7.4. Aùp dụng đa dạng các hình thức kiểm tra linh hoạt và hiệu quả 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status