Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
  1.1TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VỐN 4
  1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỨNG KHOÁN VỐN 4
  1.1.2 PHÂN LOẠI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN TTCK 5
  1.1.3 CHỦ THỂ NIÊM YẾT 5
  1.1.4 ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM 7
  1.1.5 QUY TRÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TTCK 8
  1.2 PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CTYCP VÀ TTCK 10
  THÔNG QUA THỰC HIỆN NIÊM YẾT
  1.2.1 LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA MỘT CTYCP THAM GIA NIÊM YẾT 10
  1.2.1.1 Lợi ích của CTYCP khi tham gia niêm yết 10
  1.2.1.2 Rủi ro của việ niêm yết cổ phiếu 12
  1.2.2 THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA TTCK KHI TIẾP NHẬN 14
  NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
  1.2.2.1 Các tác động thuận lợi 14
  1.2.2.2 Các tác động bất lợi 15
  1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 15
  1.3.1 CỘNG HOÀ SEC 15
  1.3.2 BA LAN 16
  1.3.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 18
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ THAM GIA 20
  NIÊM YẾT CỔ PHIẾUCỦA CÁC CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA
  2.1 THỰC TRẠNG CỦA CÁC CÔNG TY SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ 20
  2.1.1 VỀ TÀI CHÍNH 20
  2.1.1.1 Sự tăng trưởng về quy mô và kết cấu vốn 20
  2.1.1.2 Hiệu quả hoạt động qua các chỉ tiêu cơ bản 23
  2.1.1.3 Các vấn đề tài chính khác 27
  2.1.2 VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU 28
  2.1.3 VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 29
  2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG HAI CHIỀU CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
  - 2 -
  TRÊN TTCK THỜI GIAN QUA 30
  2.2.1 ĐẶC TÍNH VÀ CÁN CÂN CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG 31
  CỔ PHIẾU THỜI GIAN QUA
  2.2.1.1 Đặc tính thị trường cổ phiếu Việt Nam 31
  2.2.1.2 Cán cân cung cầu 34
  2.2.2 ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 38
  CÁC CTYCP ĐANG NIÊM YẾT
  2.2.2.1 Đặc điểm và hiệu quả hoạt động 37
  2.2.2.2 Vai trò các CtyCP trên TTCK 43
  2.3 NGUYÊN NHÂN CÁC CTYCP CHƯA THAM GIA NHIỀU VÀO TTCK
  NIÊM YẾT 46
  2.3.1 NGUYÊN NHÂN XUẤT PHÁT TỪ BẢN THÂN NỘI TẠI CỦA CÁC
  DNNN CPH 46
  2.3.2 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN, 48
  CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG
  2.3.3 DO CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VỀ GẮN CPH DNNN VỚI NIÊM YẾT 49
  2.3.4 CÁC YẾU TỐ KHÁC 50
  2.3.4.1 Do những quy định của nhà nước 50
  2.3.4.2 Sự hấp dẫn của thị trường OTC 51
  2.3.4.3 Hoạt động của các công ty chứng khoán 52
  2.3.4.4 Chế độ kế toán kiểm toán 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 54
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỨNG KHOÁN VỐN 55
  CỦA CÁC CTY GIAI ĐOẠN HẬU CỔ PHẦN HOÁ
  3.1CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 55
  3.1.1 ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN LỘ TRÌNH NIÊM YẾT 55
  CỦA CÁC CTYCP SAU CPH
  3.1.2 CÁC TÁC ĐỘNG NGOẠI LỰC TẠO SỨC ÉP 56
  LÊN VIỆC NIÊM YẾT TRÊN TTCK CỦA CÁC CTYCP
  3.1.2.1 Tác động của hội nhập 56
  - 3 -
  3.1.2.2 Sức ép tăng cầu cổ phiếu niêm yết trên TTCK VN thời gian tới 58
  3.1.2.3 Chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước tạo thuận lợi 59
  cho việc niêm yết
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 60
  3.2.1 NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 60
  3.2.1.1 Phát triển cổ phiếu niêm yết từ chương trình cổ phần hoá 61
  3.2.1.2 Phát triển cổ phiếu niêm yết từ chương trình phát hành 65
  tăng vốn của các CtyNY
  3.2.2 NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT LƯỢNG CỔ PHIẾU 65
  3.2.2.1 Về phân phối cổ tức 66
  3.2.2.2 Về quản trị công ty 67
  3.2.3 NHÓM CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 71
  3.2.3.1 Phát triển mạng lưới các công ty chứng khoán 71
  3.2.3.2 Xây dựng hệ thống công bố thông tin trên TTCK 73
  3.2.3.3 Giải pháp tác động cầu để kích cung 75
  3.2.3.4 Đa dạng hoá và tăng cường cung cấp các sản phẩm có liên quan đến 77
  cổ phiếu niêm yết
  3.2.3.5 Kiện toàn môi trường pháp lý và các chính sách 78
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  - 4 -
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1: So sánh các chứng khoán của CtyCP 4
  Bảng 1.2: So sánh CtyCP nội bộ và CtyCP đại chúng 6
  Bảng 1.3 : So sánh đặc tính của các nguồn vốn 11
  Bảng 2.1 : Khảo sát cấu trúc vốn cổ đông trên 387 DNNN CPH năm 2000 21
  Bảng 2.2: CtyCP có vốn nhà nước phân theo quy mô vốn 21
  Bảng 2.3 : Điều tra 268 CtyCP có vốn nhà nước báo cáo năm 2004 24
  Bảng 2.4 : Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bình quân giai đoạn 2000 – 2003 25
  Bảng 2.5 : Giá trị vốn hoá của thị trường cổ phiếu Việt Nam 38
  Bảng 2.6: Giá trị thị trường của 10 loại cổ phiếu hàng đầu 40
  Bảng 2.7: Tình hình thực hiện KHKD 9 tháng năm 2006 tại một số CtyNY 42
  Bảng 2.8 : Diễn biến niêm yết cổ phiếu từ năm 2000 – 2006 43
  Bảng 2.9 : Tình hình phát hành cổ phiếu bổ sung đến 30/06/2006 44
  Bảng 2.10 : Đối chiếu tiến trình CPH và thực hiện niêm yết 45

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status