Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  1.1 Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại 1
  1.1.1 Khái niệm .1
  1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 1
  1.1.2.1 Chức năng làm trung gian tài chính .1
  1.1.2.2 Chức năng làm trung gian thanh toán 2
  1.1.2.3 Chức năng cung ứng và dịch vụ ngân hàng .2
  1.1.2.4 Chức năng tạo tiền .3
  1.1.3 Các loại hình ngân hàng thương mại . 3
  1.1.4 Các nghiệp vụ của NHTM .4
  1.1.4.1 Nghiệp vụ nguồn vốn 4
  1.1.4.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn .5
  1.1.4.3 Dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác .6
  1.2 Những vấn đề chung về quản trị kinh doanh ngân hàng .7
  1.2.1 Khái niệm .7
  1.2.2 Sự cần thiết của quản trị kinh doanh ngân hàng .7
  1.2.3 Các lĩnh vực của quản trị kinh doanh ngân hàng 8
  1.3 Những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong kinh doanh NH .9
  1.3.1 Khái niệm .9
  1.3.2 Các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 9
  1.3.2.1 Rủi ro tín dụng .9
  1.3.2.2 Rủi ro tỷ giá 12
  1.3.2.3 Rủi ro thanh khoản 14
  1.3.2.4 Rủi ro lãi suất 15
  1.3.2.5 Rủi ro giá cả 17
  1.3.2.6 Rủi ro pháp lý 17
  1.3.2.7 Rủi ro chiến lược .17
  1.3.2.7 Rủi ro uy tín .18
  Chương 1
  - 2 -
  1.3.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 18
  1.3.4 Các bước quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM .18
  1.3.4.1 Xác định hạn mức rủi ro 18
  1.3.4.2 Đánh giá rủi ro 19
  1.3.4.3 Theo dõi rủi ro .20
  1.3.4.4 Kiểm soát rủi ro 20
  1.3.5 Các nguyên tắc trong việc quản trị rủi ro ngân hàng .20
  1.3.6 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại các
  ngân hàng thương mại Việt Nam .20
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng và công tác
  quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  2.1 Sự đóng góp của NH VN trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội 22
  2.2 Sơ lược quá trình hoạt động kinh doanh của các NHTMVN trong
  những năm gần đây . 23
  2.2.1 Diễn biến lãi suất trên thị trường tiền tệ 24
  2.2.2 Diễn biến thị trường ngoại hối trong thời gian qua 27
  2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh và sự cạnh tranh về dịch vụ giữa
  các ngân hàng thương mại . 28
  2.3 Phân tích và đánh giá thực trạng các loại rủi ro trong kinh doanh
  ngân hàng thương mại Việt Nam 29
  2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại các NHTM .30
  2.3.1.1 Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng 30
  2.3.1.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .34
  2.3.1.3 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng
  tín dụng hiện nay . 37
  2.3.2 Thực trạng hoạt động ngoại hối tại các NHTM .38
  2.3.2.1 Phân tích và đánh giá rủi ro ngoại hối 38
  2.3.2.2 Đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHTMVN 40
  2.3.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro ngoại hối hiện nay 42
  2.3.2.4 Biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối đang áp dụng tại các
  ngân hàng thương mại . 43
  2.3.3 Thực trạng cung-cầu thanh khoản tại các NHTMVN 45
  2.3.3.1 Phân tích và đánh giá rủi ro thanh khoản .45
  Chương 1
  - 3 -
  2.3.3.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản hiện nay .46
  2.3.3.3 Biện pháp hạn chế rủi ro thanh khoản hiện đang áp dụng 47
  2.3.4 Rủi ro lãi suất và việc quản lý rủi ro lãi suất của NHTM .48
  2.3.4.1 Phân tích và đánh giá rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh
  doanh của NHTM 48
  2.3.4.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất .49
  2.3.4.3 Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hiện nay 49
  2.3.5 Các rủi ro khác mà NHTMVN phải đối mặt hiện nay 51
  Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong các
  ngân hàng thương mại Việt Nam
  3.1 Định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực
  ngân hàng 53
  3.2 Những thách thức đối với ngành Ngân hàng Việt Nam trong điều kiện
  hiện nay 54
  3.2.1 Về cơ chế quản lý .54
  3.2.2 Về trình độ công nghệ và năng lực tài chính 55
  3.2.3 Về hiệu quả và chất lượng hoạt động ngân hàng .56
  3.3 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động NHTM 56
  3.3.1 Các giải pháp hạn chế rủi ro chung cho các hoạt động NHTM 56
  3.3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro riêng cho từng loại rủi ro của NHTM 58
  3.3.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 58
  3.3.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro ngoại hối .65
  3.3.2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản .67
  3.3.2.4 Giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất .67
  3.4 Những đề xuất nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của
  các NHTMVN 68
  3.4.1 Những đề xuất đối với các NHTM 68
  3.4.1.1 Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ .6 8
  3.4.1.2 Nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro .68
  3.4.1.3 Cần phân tích, tính toán các điều kiện kinh tế vĩ mô .69
  3.4.1.4 Cần phân chia phù hợp nguồn vốn của ngân hàng với mức độ
  rủi ro khi thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng .69
  3.4.1.5 Thực hiện minh bạch và công khai hóa thông tin .69

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status