Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ uc5I VÀ AN NINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1 KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1.1 Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng thương
  1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
  1.1.3 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
  1.1.4 Các khuôn khổ ràng buộc hoạt động kinh doanh của các NHTM
  1.2 NHỮNG TIẾP CẬN CƠ BẢN VỀ AN NINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.2.1 Khái niệm về an ninh tài chính NHTM
  1.2.2 Nội dung của an ninh tài chính đối với hoạt động NHTM
  1.2.3 Các yêu cầu xây dựng chỉ tiêu đánh giá an ninh tài chính
  CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ AN NINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHTM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
  2.1 KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
  2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHTM VIỆT NAM
  2.2.1 Quy mô vốn tự có
  2.2.2 Huy động vốn
  2.2.3 Hoạt động cho vay của hệ thống
  2.2.4 Vấn đề nợ quá hạn
  2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ AN NINH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
  2.3.1 Tình hình an toàn vốn
  2.3.2 Tình hình cho vay và nợ khó đòi
  2.3.3 Khả năng đảm bảo tính thanh khoản
  8
  2.4 NHẬN XÉT
  2.4.1 So sánh các chỉ tiêu đánh giá an ninh tài chính hoạt động của NHNN và tiêu chuẩn của Basel 1
  2.4.2 Một vài đánh giá an ninh tài chính của các NHTM NN Việt Nam
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
  3.1 VẤN ĐỀ HỘI NHẬP ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
  3.2.1 Giải quyết vấn đề vốn cho ngân hàng
  3.2.2 Xử lý nợ qúa hạn
  3.2.3 Tăng cường quản lý cho vay
  3.2.4 Thiết lập và củng cố các cơ chế an ninh tài chính
  3.2.5 Hoàn thiện hệ thống giám sát và công khai hóa tài chính
  KẾT LUẬN
  9
  Lôøi Môû Ñaàu
  1.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa kinh tế –tài chính đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ như hiện nay thì đảm bảo an ninh tài chính là một vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia. Anh hưởng của xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa tài chính buộc các nước phải đối mặt với những rủi ro tài chính ngày càng lớn và khủng hoảng tài chính đã trở thành mối đe dọa chủ yếu đến an ninh kinh tế thế giới. Chính vì vậy, tăng cường an ninh tài chính, hoàn thiện và cải cách thể chế giám sát tài chính , thiết lập cơ chế ứng phó tiền tệ cần thiết , cơ chế ngăn chặn rủi ro linh hoạt, tăng cường phối hợp và hợp tác với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính đã trở thành nội dung chính của an ninh kinh tế thế giới . Đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, việc đảm bảo an ninh tài chính càng có ý nghĩa quan trọng , là một trong những điều kiện tiên quyết đến việc phát triển kinh tế với tốc độ cao và ổn định.
  Với nhận thức trên tác giả chọn đề tài : “ An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập “ làm luận văn nghiên cứu với mục tiêu là đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập .
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài đi vào nghiên cứu những vấn đề chung cơ bản của ngân hàng thương mại, các quy chế hoạt động của NHTM để đi vào nghiên cứu những vấn đề có thể tác động đến an ninh tài chính của NHTM trong tiến trình hội nhập từ đó đưa ra những giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với các NHTM hiện nay.
  10
  4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để hoàn thành đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp như phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử , phương pháp thống kê, phương pháp quan sát lịch sử .Phương pháp phân tích tổng hợp nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể và kết hợp với kiến thức các môn học và số liệu từ NHTM , sử dụng kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng , những tài liệu trong và ngoài nước đã giúp cho đề tài được phong phú , mở rộng và thể hiện tính thiết thực hơn của đề tài.
  5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
  Ngoài phần mục lục, lời mở đầu , kết luận, nội dung luận văn gồm
  ã Chương 1 : Những vấn đề chung cơ bản về NHTM
  ã Chương 2 : Nhận định về an ninh tài chính trong hoạt động của các NHTM Việt Nam.
  ã Chương 3 : Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập:
  Vấn đề hội nhập đối với các NHTM Việt Nam.
  Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính.
  ã Kết luận

  Xem Thêm: An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status