Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng dự án thành lập công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng dự án thành lập công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ – NỘI
  DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Trang 4
  1.1 Khái quát về loại hình đặt cược trong thể thao .Trang 4
  1.1.1 Khái niệm về đặt cược trong thể thao .Trang 4
  1.1.2 Kinh doanh đặt cược trong thể thao .Trang 4
  1.1.3 Giới thiệu về các loại hình kinh doanh cá cược bóng đá .Trang 5
  1.1.1.1 Loại hình kinh doanh “đặt cược bóng đá – soccer betting” .Trang 6
  1.1.1.2 Loại hình kinh doanh “xổ số bóng đá – Soccer lottery” Trang 7
  1.1.4 Đặc điểm các loại hình kinh doanh dự thưởng bóng đá Trang 7
  1.1.4.1 Đặc điểm loại hình kinh doanh đặt cược bóng đá (soccer betting) .Trang 7
  1.1.4.2 Đặc điểm loại hình kinh doanh xổ số bóng đá (Soccer lottery) .Trang 8
  1.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư Trang 8
  1.2.1 Khái niệm Trang 8
  1.2.2 Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư Trang 8
  1.2.3 Các phương pháp phân tích đánh giá của dự án đầu tư Trang 9
  1.2.3.1 Phương pháp hiện giá thuần (Net present Value-NPV) Trang 9
  1.2.3.2 Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ (Internal rate of return - IRR) Trang 10
  1.2.3.3 Phương pháp chỉ số sinh lời (PI) .Trang 11
  1.2.3.4 Phương pháp thời gian thu hồi vốn có chiết khấu (DPP) Trang 11
  1.2.4 Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính Trang 12
  1.2.4.1 Khái niệm .Trang 12
  3
  1.2.4.2 Phân loại rủi ro .Trang 12
  1.2.4.3 Đánh giá rủi ro .Trang 13
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CÁ CƯỢC, DỰ THƯỞNG TẠI VIỆT
  NAM - SƠ LƯỢC KINH DOANH DỰ THƯỞNG BÓNG ĐÁ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA
  VÀ NHU CẦU ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ TẠI VIỆT NAM Trang 15
  2.1 Thực trạng kinh doanh cá cược, dự thưởng tại Việt Nam hiện nay .Trang 15
  2.1.1 Kinh doanh xổ số kiến thiết Trang 15
  2.1.2 Kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng giành cho người nước ngoài .Trang 20
  2.1.3 Kinh doanh dự thưởng đua ngựa tại trường đua Phú Thọ .Trang 22
  2.1.4 Kinh doanh dự thưởng đua chó tại Vũng Tàu .Trang 24
  2.1.5 Dịch vụ xử lý dữ liệu dự thưởng bóng đá tại công ty TNHH phần mềm
  tiếp thị thể thao Trang 25
  2.2 Sơ lược về hoạt động kinh doanh dự thưởng bóng đá tại một số nước Trang 26
  2.2.1 Tổ chức kinh doanh dự thưởng bóng đá tại Hồng Kông .Trang 26
  2.2.1.1 Giới thiệu sơ lược . Trang 26
  2.2.1.2 Thành tựu đạt được Trang 28
  2.2.2 Tổ chức kinh doanh dự thưởng bóng đá tại Singapore Trang 29
  2.2.2.1 Giới thiệu sơ lược . Trang 29
  2.2.2.2 Thành tựu đạt được Trang 30
  2.2.3 Tổ chức kinh doanh dự thưởng bóng đá tại Trung Quốc .Trang 31
  2.2.3.1 Giới thiệu sơ lược . Trang 31
  2.2.3.2 Thành tựu đạt được Trang 32
  2.2.4 Tổ chức kinh doanh dự thưởng bóng đá tại Úc .Trang 32
  2.2.4.1 Giới thiệu sơ lược . Trang 32
  2.2.4.2 Thành tựu đạt được Trang 33
  2.3 Thực trạng và nhu cầu kinh doanh đặt cược bóng đá tại Việt Nam Trang 34
  2.3.1 Thực trạng cá cược bóng đá tại Việt Nam Trang 34
  2.3.2 Điều kiện kinh tế – xã hội và nhu cầu đặt cược bóng đá tại Việt Nam Trang 37
  4
  2.3.3 Vấn đề mang tính pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty kinh
  doanh đặt cược bóng đá tại Việt Nam Tra ng 40
  2.3.4 Vấn đề mang tính xã hội .Trang 41
  2.3.5 Tính cấp thiết của dự án Trang 42
  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC
  KIẾN NGHỊ - GIẢI PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI DỰ ÁN Trang 44
  3.1 Xây dựng dự án Trang 44
  3.1.1 Mục tiêu của dự án Trang 44
  3.1.1.1 Mục tiêu xã hội Trang 44
  3.1.1.2 Mục tiêu kinh tế .Trang 45
  3.1.2 Đối tượng khách hàng .Trang 45
  3.1.3 Loại hình kinh doanh đặt cược và quy mô kinh doanh của Dự án Trang 45
  3.1.4 Các loại đặt cược dự án sẽ áp dụng Tr ang 45
  3.1.5 Giới hạn tham gia đặt cược Trang 46
  3.1.6 Phương thức tham gia dự thưởng .Trang 47
  3.1.7 Phương tiện kinh doanh .Trang 47
  3.1.8 Phương thức và kế hoạch hoạt động kinh doanh .Trang 47
  3.1.9 Lập dự phòng trả thưởng .Trang 48
  3.1.10 Các hạn mục đầu tư . Trang 48
  3.1.10.1 Đầu tư các điểm đăng ký dự thưởng (outlets) Trang 49
  3.1.10.2 Thiết bị dự thưởng Trang 50
  3.1.11 Tổ chức nhân sự Trang 50
  3.1.11.1 Thành phần Ban Giám đốc Trang 50
  3.1.11.2 Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên .Trang 50
  3.2 Phân tích tài chính .Trang 51
  3.2.1 Ước tính doanh thu . Trang 51
  3.2.2 Ước tính chi phí .Trang 53
  5
  3.3 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án Tra ng 55
  3.3.1 Kết quả kinh doanh của Dự án . Trang 55
  3.3.2 Các chỉ số tài chính của Dự án .Trang 56
  3.3.2.1 Phân tích chỉ số tài chính trong điều kiện kinh doanh tốt Trang 56
  3.3.2.2 Phân tích chỉ số tài chính trong điều kiện kinh doanh trung bình Trang 56
  3.3.2.3 Phân tích chỉ số tài chính trong điều kiện kinh doanh xấu Trang 57
  3.4 Phân tích hiệu quả xã hội của dự án .Trang 58
  3.4.1 Đáp ứng nhu cầu đặt cược của quần chúng và khắc phục nạn cá cược lậu Trang 58
  3.4.2 Tăng thêm tínhï hấp dẫn cho môn bóng đá Việt Nam .Trang 58
  3.4.3 Tăng nguồn thu ngân sách nhà nước .Tra ng 59
  3.4.4 Góp phần phát triển thể thao và bóng đá .Trang 59
  3.4.5 Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động .Trang 60
  3.4.6 Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thể dục thể thao Trang 60
  3.4.7 Tăng nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế .Trang 60
  3.5 Những khó khăn trong việc triển khai Dự án Trang 61
  3.5.1 Tính pháp lý đối với việc kinh doanh cá cược tại Việt Nam .Trang 61
  3.5.2 Tạo lòng tin, mức tín nhiệm của khách hàng đối với Dự án .Trang 61
  3.5.3 Cạnh tranh với những đường dây cá cược lậu .Trang 61
  3.6 Phân tích rủi ro và giải pháp khắc phục đối với hoạt động kinh doanh
  của Dự án .Trang 62
  3.6.1 Rủi ro dự đoán và giải pháp hạn chếrủi ro Trang 62
  3.6.2 Rủi ro không thể phân tán và giải pháp hạn chế rủi ro .Trang 62
  3.6.3 Rủi ro hệ thống và giải pháp hạn chế rủi ro Trang 63
  3.6.4 Rủi ro không hệ thống và giải pháp hạn chế rủi ro .Trang 64
  3.7 Các kiến nghị và đề xuất đối với việc triển khai dự án Trang 64
  3.7.1 Xây dựng hành lang pháp lý cho việc kinh doanh đặt cược .Trang 64
  3.7.2 Ban hành Quy chế đặt cược và dự thưởng Trang 65
  6
  3.7.3 Thành lập Ủy ban Đặt cược và dự thưởng Trang 66
  3.7.4 Xin được hưởng ưu đãi về thuế .Trang 66
  3.7.5 Tuyển dụng chuyên gia nước ngoài Tr ang 67
  3.7.6 Đề xuất đối với việc kiểm soát nạn rữa tiền trong đặt cược .Trang 67
  3.7.7 Đề xuất nhằm khắc phục hậu quả xã hội do cá cược gây ra Trang 67
  3.8 Các giải pháp nhằm triển khai dự án kinh doanh đặt cược bóng đá tại
  Việt Nam . Trang 68
  3.8.1 Thành lập công ty liên doanh Trang 68
  3.8.2 Bổ sung chức năng kinh doanh đặt cược bóng đá cho Câu lạc bộ Thể thao
  Phú Thọ .Trang 69
  3.8.3 Thành lập công ty 100% vốn nhà nước tự tổ chức kinh doanh đặt cược
  bóng đá Trang 70
  3.8.4 Thành lập công ty cổ phần kinh doanh đặt cược bóng đá .Trang 70
  3.8.5 Cho phép công ty SMS được kinh doanh đặt cược bóng đá tại Việt Nam Trang 71
  PHẦN KẾT LUẬN .Trang 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xây dựng dự án thành lập công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng dự án thành lập công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status