Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015

  MỤC LỤC
  TRANG BÌA I
  LỜI CAM ĐOAN II
  MỤC LỤC III
  DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VII
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . VIII
  PHẦN MỞ ĐẦU IX
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI IX
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . X
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . X
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU X
  5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI XI
  6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .XII
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP .1
  1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .1
  1.1.1. Khái niệm chiến lược -quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược 1
  1.1.2. Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược đối với phát triển doanh nghiệp .2
  1.2. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2
  1.2.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp 3
  1.2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến doanh nghiệp 4
  1.2.2.1. Nghiên cứu môi trường bên ngoài để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu4
  1.2.2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp để nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu 5
  1.2.3. Thiết lập mục tiêu dài hạn . 8
  1.2.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược . 8
  1.3. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 9
  1.3.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 9
  1.3.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 9
  Trang IV
  1.3.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .10
  1.3.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 11
  1.3.2. Các công cụ để xây dựng các chiến lược khả thi có thể chọn lựa 11
  1.3.2.1. Ma trận điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – đe dọa (SWOT) .11
  1.3.2.2. Ma trận chiến lược chính .13
  1.3.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng – QSPM 14
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 15
  CHƯƠNG II
  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SSP 16
  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SSP . 16
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 16
  2.1.2. Bộ máy quản lý và nhân sự .20
  2.1.3. Kết quả hoạt động qua các năm gần đây 22
  2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SSP 24
  2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài .24
  2.2.1.1. Môi trường tác nghiệp .24
  2.2.1.1.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại . 25
  2.2.1.1.2. Khách hàng . 30
  2.2.1.1.3. Nhà cung cấp . 31
  2.2.1.1.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .32
  2.2.1.2. Môi trường vĩ mô 32
  2.2.1.2.1. Ảnh hưởng kinh tế - xã hội . 32
  2.2.1.2.2. Ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị 34
  2.2.1.2.3. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ .36
  2.2.1.2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của SSP 36
  2.2.2. Phân tích môi trường nội bộ 37
  2.2.2.1. Quản trị . 37
  2.2.2.1.1. Hoạch định 37
  2.2.2.1.2. Tổ chức .38
  2.2.2.1.3. Lãnh đạo .39
  Trang V
  2.2.2.1.4. Kiểm tra 40
  2.2.2.2. Marketing . 40
  2.2.2.2.1. Sản phẩm 40
  2.2.2.2.2. Giá cả 41
  2.2.2.2.3. Phân phối 41
  2.2.2.2.4. Chiêu thị 42
  2.2.2.3. Tài chính - kế toán 43
  2.2.2.4. Sản xuất – tác nghiệp .44
  2.2.2.4.1. Quy trình sản xuất – cung cấp dịch vụ .44
  2.2.2.4.2. Cơ sở hạ tầng 44
  2.2.2.4.3. Công suất và Năng suất 45
  2.2.2.4.4. Thiết bị - công nghệ .45
  2.2.2.4.5. Chất lượng .46
  2.2.2.5. Nghiên cứu và phát triển . 46
  2.2.2.6. Nhân sự .47
  2.2.2.7. Hệ thống thông tin . 49
  2.2.2.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của SSP .50
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II 51
  CHƯƠNG III
  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SSP ĐẾN NĂM 2015 52
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI NGÀNH CNTT .52
  3.1.1. Định hướng ngành 52
  3.1.2. Định hướng của Thành phố . 53
  3.2. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA SSP ĐẾN 2015 .54
  3.2.1. Sứ mạng 54
  3.2.2. Mục tiêu dài hạn . 54
  3.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SSP ĐẾN 2015 55
  3.3.1. Xây dựng phương án chiến lược . 55
  3.3.2. Lựa chọn chiến lược (Ma trận QSPM) 57
  3.3.3. Phân tích các chiến lược đề xuất 63
  3.3.3.1. Chiến lược phát triển sản phẩm .63
  Trang VI
  3.3.3.2. Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa 63
  3.3.3.3. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu .64
  3.3.3.4. Chiến lược kết hợp hàng ngang . 64
  3.4. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSP ĐẾN NĂM 2015 .65
  3.4.1. Giải pháp 65
  3.4.1.1. Giải pháp về cải tổ bộ máy tổ chức 66
  3.4.1.2. Giải pháp về Marketing . 71
  3.4.1.2.1. Giải pháp về sản phẩm .71
  3.4.1.2.2. Giải pháp về giá .72
  3.4.1.2.3. Giải pháp về phân phối .73
  3.4.1.2.4. Giải pháp về chiêu thị . 74
  3.4.1.3. Giải pháp về tài chính - kế toán . 76
  3.4.1.4. Giải pháp về quy trình sản xuất – tác nghiệp 77
  3.4.1.4.1. Giải pháp về quy trình sản xuất – cung cấp dịch vụ 77
  3.4.1.4.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng .77
  3.4.1.4.3. Giải pháp về công suất và Năng suất .78
  3.4.1.4.4. Giải pháp về thiết bị - công nghệ 78
  3.4.1.4.5. Giải pháp về quản lý chất lượng 78
  3.4.1.5. Giải pháp về nghiên cứu – phát triển . 79
  3.4.1.6. Giải pháp về nhân sự 79
  3.4.1.7. Giải pháp về hệ thống thông tin 83
  3.4.2. Kiến nghị 83
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III 85
  KẾT LUẬN .

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status