Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

  MỤC LỤC​
  LỜI CẢM ƠN . 6​
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 8​
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 9​
  1.1. Cơ sở của đề tài 9​
  1.2. Mục đích nghiên cứu 14​
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 15​
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 18​
  1.4.1. Phương pháp pháp lý truyền thống 18​
  1.4.2. Phương pháp so sánh . 19​
  1.4.3. Phương pháp luận biện chứng duy vật và lịch sử . 21​
  1.5. Tài liệu sử dụng . 23​
  1.6. Kết cấu của đề tài 25​
  CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 27​
  2.1. Sự cần thiết của hệ thống đăng ký đất đai 27​
  2.2. Khái niệm và các yếu tố quan trọng của hệ thống đăng ký đất đai . 31​
  2.2.1. Khái niệm 31​
  2.2.2. Các yếu tố quan trọng của hệ thống đăng ký đất đai 39​
  2.3. Lợi ích của hệ thống đăng ký đất đai 51​
  2.3.1. Đối với chủ thể sở hữu/sử dụng đất và các chủ thể liên quan 53​
  2.3.2. Đối với Nhà nước . 54​
  2.3.3. Đối với xã hội 57​
  2.4. Những yêu cầu đối với hệ thống đăng ký đất đai 59​
  2.4.1. Sự chính xác và an toàn 60​
  2.4.2. Sự rõ ràng và đơn giản . 62​
  2.4.3. Sự triệt để, kịp thời 63​
  2.4.4. Sự công bằng và dễ tiếp cận 64​
  2.4.5. Chi phí thấp 65​
  2.4.6. Sự bền vững và ổn định . 67​
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 68​
  CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT THỤY ĐIỂN​
  - NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ - . 70​
  3.1. Sơ lược lịch sử phát triển của hệ thống đăng ký đất đai Thụy Điển 72​
  3.1.1. Quá trình thiết lập hệ thống đăng ký đất đai 72​
  3.1.2. Những cải cách quan trọng đối với hệ thống đăng ký đất đai Thụy Điển 79​
  3.1.2.1. Hợp nhất, khắc phục sự manh mún đất đai . 79​
  3.1.2.2. Tin học hóa và ứng dụng kỹ thuật mới trong đăng ký đất đai . 81​
  3.1.2.3. Thống nhất cơ quan quản lý đăng ký đất đai . 86​
  3.2. Tổ chức hệ thống đăng ký đất đai ở Thụy Điển 88​
  3.2.1. Bộ máy đăng ký và lực lượng nhân sự 88​
  3.2.1.1. Bộ máy đăng ký 88​
  3.2.1.2. Lực lượng nhân sự . 92​
  3.2.2. Thủ tục đăng ký đất đai . 94​
  3.2.3. Mô hình tổ chức và nội dung thông tin đất đai đã được đăng ký . 101​
  3.3. Đánh giá hệ thống đăng ký đất đai của Thụy Điển . 107​
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 119​
  CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM -​
  NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ - . 121​
  4.1. Lược sử phát triển hệ thống đăng ký đất đai tại Việt Nam 122​
  4.1.1. Đăng ký đất đai tại Việt Nam dưới các chế độ cũ 123​
  4.1.1.1. Thời phong kiến . 123​
  4.1.1.2. Thời Pháp thuộc 128​
  4.1.1.3. Giai đoạn 1954-1975 ở miền Nam 130​
  4.1.2. Hệ thống đăng ký đất đai theo chính quyền cách mạng cho đến nay . 132​
  4.1.2.1. Trước năm 1980 132​
  4.1.2.2. Từ 1980 đến 1988 . 134​
  4.1.2.3. Từ năm 1988 đến nay . 136​
  4.2. Tổ chức hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật Việt Nam 141​
  4.2.1. Bộ máy đăng ký và nhân sự 141​
  4.2.1.1. Bộ máy đăng ký . 141​
  4.2.1.2. Lực lượng nhân sự 147​
  4.2.2. Thủ tục đăng ký đất đai 150​
  4.2.2.1. Đơn vị đăng ký 150​
  4.2.2.2. Các trường hợp đăng ký và người phải đăng ký quyền sử dụng đất .151​
  4.2.2.3. Khái quát về thủ tục đăng ký đất đai 153​
  4.2.3. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai sau khi đăng ký . 159​
  4.2.3.1. Nội dung thông tin đất đai 159​
  4.2.3.2. Quản lý thông tin đất đai 164​
  4.2.3.3. Cung cấp thông tin đất đai 167​
  4.3. Đánh giá hệ thống đăng ký đất đai tại Việt Nam . 169​
  4.3.1. Tổ chức hệ thống cơ quan đăng ký 169​
  4.3.1.1. Sự thống nhất của cơ quan quản lý hoạt động đăng ký chưa thực sự được​
  đảm bảo . 169​
  4.3.1.2. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện đăng ký đất đai chưa hoàn​
  thiện và ổn định . 173​
  4.3.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, đăng ký đất đai 176​
  4.3.3. Thủ tục đăng ký và thông tin đăng ký 190​
  4.3.3.1. Một số vấn đề về thủ tục đăng ký đất đai 190​
  4.3.3.2. Hệ thống thông tin đất đai 195​
  4.4. Đánh giá một số hoạt động liên quan đăng ký đất đai 201​
  4.4.1. Hoạt động quy hoạch sử dụng đất . 201​
  4.4.2. Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 214​
  4.4.3. Hoạt động định giá đất 233​
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 245​
  CHƯƠNG 5. NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GỢI MỞ CHO PHÁP LUẬT VIỆT​
  NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUA NGHIÊN​
  CỨU, SO SÁNH PHÁP LUẬT ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CỦA THỤY ĐIỂN 249​
  4​
  5.1. So sánh hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật Việt Nam và Thụy Điển 249​
  5.2. Một số gợi mở cải tiến hệ thống đăng ký đất đai ở Việt Nam 260​
  5.2.1. Những lưu ý chung 260​
  5.2.2. Một số gợi mở cho việc kiện toàn hệ thống đăng ký đất đai 268​
  5.2.2.1. Về cơ cấu tổ chức . 268​
  5.2.2.2. Về lực lượng nhân sự 273​
  5.2.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai theo hướng tin học​
  hóa 280​
  5.2.3. Chấn chỉnh một số hoạt động có ảnh hưởng đến đăng ký đất đai 289​
  5.2.3.1. Ban hành pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu bất động​
  sản 289​
  5.2.3.2. Hoạt động quy hoạch sử dụng đất 292​
  5.2.3.3. Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 299​
  5.2.3.4. Hoạt động định giá đất 302​
  KẾT LUẬN . 308​
  PHỤ LỤC A .6​
  PHỤ LỤC B .49​
  PHỤ LỤC C .71​
  PHỤ LỤC D .77​
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . ​


  Xem Thêm: Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status