Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác định giá đất tại ngân hàng tmcp kỹ thương (TechcomBank)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác định giá đất tại ngân hàng tmcp kỹ thương (TechcomBank)

  Hoàn thiện công tác định giá đất tại ngân hàng tmcp kỹ thương (TechcomBank)


  MỤC LỤC​

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
  Biểu đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của Techcombank 7
  LỜI MỞ ĐẦU 8
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 8
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 9
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 9
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
  5. KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 9

  Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ ĐẤT 11
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của đất 11
  1.1.1. Khái niệm và phân loại đất 11
  1.1.1.1. Khái niệm 11
  1.1.1.2. Phân loại đất 11
  1.1.2. Đặc điểm của đất 13
  1.1.3. Vai trò của đất 14
  1.2. Bản chất của giá đất và các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất 16
  1.2.1. Bản chất của giá đất 16
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất 17
  1.2.2.1. Nhóm yếu tố liên quan trực tiếp đến đặc điểm tự nhiên của đất và an toàn pháp lý của quyền sử dụng đất. 17
  1.2.2.2. Nhóm yếu tố liên quan đến quy hoạch sử dụng đất chi tiết và cơ sở hạ tầng bên ngoài mảnh đất 18
  1.2.2.3. Nhóm yếu tố tâm lý, xã hội và môi trường 19
  1.2.2.4. Nhóm yếu tố liên quan đến thị trường 19
  1.3. Khái niệm và sự cần thiết định giá đất 20
  1.3.1. Khái niệm về định giá đất 20
  1.3.2. Sự cần thiết định giá đất 21
  1.4. Căn cứ và nguyên tắc định giá đất 21
  1.4.1. Căn cứ định giá đất 21
  1.4.2. Nguyên tắc định giá đất 22
  1.5. Quy trình định giá đất 23
  1.5.1. Xác định bất động sản ( đất )cần định giá và giá trị làm cơ sở định giá 23
  1.5.2. Lập kế hoạch định giá 24
  1.5.3. Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin 25
  1.5.4. Phân tích thông tin 26
  1.5.5. Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản ( đất) 26
  1.5.6. Xác định giá trị mảnh đất cần định giá 27
  1.5.7. Lập báo cáo và chứng thư định giá 27
  1.6. Các phương pháp định giá đất 27
  1.6.1. Phương pháp so sánh 27
  1.6.2. Phương pháp chi phí 30
  1.6.3. Pháp pháp vốn hóa 31
  1.6.4. Phương pháp thặng dư 32
  1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá đất 34
  Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 37
  2.1. Khái quát tình hình hoạt động của Ngân hàng Techcombank 37
  2.1.1. Lịch sử hoạt động của Ngân hàng Techcombank 37
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 42
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức 43
  2.1.4. Kết quả hoạt động 45
  2.2. Thực trạng công tác định giá đất tại Ngân hàng Techcombank 46
  2.2.1. Quy trình định giá đất tại Ngân hàng Techcombank 46
  2.2.1.1. Tiếp nhận hồ sơ tài sản đảm bảo “ Đất” của khách hàng 47
  2.2.1.2. Lập biên bản kiểm tra, định giá 55
  2.2.1.3. Kiểm soát 61
  2.2.1.4. Hoàn thiện quy trình định giá tài sản đảm bảo 61
  2.2.2. Thực trạng sử dụng các phương pháp định giá đất tại Techcombank 63
  2.2.3. Thực trạng của việc ban hành các văn bản , công văn hướng dẫn việc định giá 67
  2.5. Thực trạng về cơ cấu tổ chức của bộ phận, tổ chức văn phòng định giá . 68
  2.3. Đánh giá công tác định giá đất của Ngân hàng Techcombank 70
  2.3.1. Những kết quả đạt được 70
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71
  2.3.2.1. Hạn chế 71
  2.3.2.2. Nguyên nhân 72
  Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI TECHCOMBANK 75
  3.1. Phương hướng hoạt động của Techcombank trong thời gian tới 75
  3.1.1. Một số mục tiêu tài chính chủ yếu 75
  3.1.2. Hoạt động đầu tư 76
  3.1.3. Phát triển cơ sở khách hàng và sản phẩm 76
  3.1.4. Phát triển mạng lưới 76
  3.1.5. Phát triển nguồn nhân lực 77
  3.1.6. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ 77
  3.1.7. Hoàn thiện công nghệ hiện đại hoá ngân hàng 77
  3.1.8. Công tác truyền thông 78
  3.1.9. Công tác khác 78
  3.2. Định hướng hoạt động định giá đất ( BĐS) của Techcombank trong thời gian tới 79
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá đất của Ngân hàng Techcombank 80
  3.3.1. Giải pháp về hoàn thiện quy trình định giá đất 80
  3.3.2. Giải pháp về hoàn thiện, bổ sung hệ thống thông tin phục vụ cho công tác định giá 80
  3.3.3. Giải pháp về hoàn thiện việc ban hành các chính sách, công văn, văn bản của Techcombank để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động định giá. 81
  3.3.4. Giải pháp về hoàn thiện việc xây dựng bảng giá cho các loại hình bất động sản (đất) khác nhau trên cơ sở tuân thủ quy định của Techcombank. 82
  3.3.5. Hoàn thiện kỹ năng định giá của định giá viên 82
  3.3.6. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho công tác định giá đất 83
  3.3.7. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, sai sót trong công tác định giá 84
  3.4. Một số kiến nghị 85
  3.4.1. Kiến nghị với Nhà nước 85
  3.4.1.1. Hoàn thiện công cụ pháp luật, tạo hành lang khuôn khổ pháp lý cho thị trường bất động sản hoạt động theo quy định của pháp luật 85
  3.4.1.2. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. 86
  3.4.1.3. Đào tạo, nâng cao trình độ của các cán bộ định giá 87
  3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng 87
  3.4.3. Thành lập phòng định giá tại một số địa điểm, thành phố khác 87
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác định giá đất tại ngân hàng tmcp kỹ thương (TechcomBank)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác định giá đất tại ngân hàng tmcp kỹ thương (TechcomBank) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status