Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của n

  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện luận văn “Những giải pháp chủ yếu nhằm
  nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập
  kinh tế quốc tế tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên” tôi đã nhận được sự
  hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của những cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ
  sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp
  đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
  Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban giám hiệu nhà trường,
  Khoa Sau đại học và các thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế và Quản trị
  Kinh doanh Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất giúp
  đỡ tôi hoàn thành chương trình học học tập và nghiên cứu.
  Có được kết quả này tôi vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng kính trọng sâu
  sắc đối với PGS.TS Đỗ Thị Bắc người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn
  thành luận văn này.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cục Thống kê tỉnh Thái
  Nguyên, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Thống kê huyện Đồng Hỷ, Ủy
  ban nhân dân xã Hòa Bình, Huống Thượng, Khe Mo. Tôi xin cảm ơn bà con
  nông dân bà con 3 xã và thị trấn trên, những người đã cung cấp những số liệu
  khách quan giúp tôi đưa ra nhưng phân tích chính xác.
  Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và
  những người thân trong gia đình đã chia sẻ những khó khăn và động viên tôi
  hoàn thành luận văn này.
  Thái Nguyên, tháng 10 năm 2011
  Tác giả luận văn
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ . vii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn . 4
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHưƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  1.1. Cơ sở khoa học 5
  1.1.1. Cơ sở lý luận về phát triển cây chè 5
  1.1.2. Lý luận về hộ và kinh tế hộ nông dân 12
  1.1.3. Lý luận về hiệu quả kinh tế . 16
  1.1.4. Lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế . 22
  1.1.5. Cơ sở thực tiễn vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 26
  1.2. Phương pháp nghiên cứu . 35
  1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 35
  1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu 35
  1.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 37
  iv
  Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH
  TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA NÔNG HỘ TRONG THỜI
  KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI HUYỆN
  ĐỒNG HỶ 39
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại
  huyện Đồng Hỷ . 39
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Đồng Hỷ . 39
  2.1.2. Nhân khẩu và lao động của huyện Đồng Hỷ 44
  2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện Đồng Hỷ 45
  2.1.4. Điều kiện kinh tế của huyện Đồng Hỷ . 47
  2.1.5. Tình hình sản xuất chè ở huyện Đồng Hỷ 50
  2.2. Thực trạng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè
  của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện
  Đồng Hỷ . 53
  2.2.1. Tình hình chung của nhóm hộ nghiên cứu . 53
  2.2.2. Tình hình sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại
  huyện Đồng Hỷ 57
  2.2.3. Kết quả, hiệu quả sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản
  xuất chè của nhóm hộ . 63
  2.2.4. So sánh hiệu quả kinh tế cây chè với một số cây ăn quả khác 70
  2.4. Đánh giá của các hộ nông dân về các yếu tố cần thiết để nông
  cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè trong thời kỳ hội nhập kinh tế
  quốc tế tại huyện Đồng Hỷ . 75

  v
  Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA NÔNG HỘ
  TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  CỦA HUYỆN ĐỒNG HỶ 77
  3.1. Những quan điểm, phương hướng, mục tiêu cơ bản của sản xuất
  và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong
  thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện Đồng Hỷ . 77
  3.1.1. Một số quan điểm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè
  của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại
  huyện Đồng Hỷ 77
  3.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của
  nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện
  Đồng Hỷ đến năm 2015 80
  3.1.3. Mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông
  hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện Đồng
  Hỷ đến năm 2015 . 80
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản
  xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại
  huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 80
  3.2.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ chè 81
  3.2.2. Giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu 81
  3.2.3. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật . 83
  3.2.4. Giải pháp tăng cường vốn đầu tư sản xuất . 84
  3.2.5. Các giải pháp về khuyến nông . 84
  3.2.6. Các giải pháp về khoa học công nghệ 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87
  1. Kết luận 87
  2. Kiến nghị 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
  PHỤ LỤC 92

  Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status