Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sĩ khoa học địa lý: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh t tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sĩ khoa học địa lý: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh t tỉnh bắc giang

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từ viết tắt . vi
  Danh mục các bảng . vii
  Danh mục các hình . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu của đề tài . 1
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài . 3
  3.1. Mục tiêu . 3
  3.2. Nhiệm vụ 3
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4
  5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu của đề tài . 4
  5.1. Các quan điểm nghiên cứu . 4
  5.2. Các phương pháp nghiên cứu . 5
  6. Những đóng góp chính của đề tài . 5
  7. Cấu trúc của luận văn 6
  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ
  CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ 7
  1.1. Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế . 7
  1.1.1. Khái niệm, bản chất của tổ chức lãnh thổ kinh tế . 7
  1.1.2. Nguyên tắc và nội dung chủ yếu của tổ chức lãnh thổ kinh tế . 8
  1.1.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế 9
  1.1.4. Khái quát về các lí thuyết tổ chức lãnh thổ kinh tế . 12
  1.1.4.1. Lí thuyết tăng trưởng nội sinh và ngoại sinh . 12
  1.1.4.2. Lí thuyết định vị công nghiệp của A.Weber . 13
  1.1.4.3. Lí thuyết phát triển các vành đai nông nghiệp trong phạm
  vi ảnh hưởng của thành phố . 14
  1.1.4.4. Lí thuyết về các điểm trung tâm của W.Christaller . 14
  1.1.4.5. Lí thuyết cực phát triển 15
  1.1.4.6. Lí thuyết về đia - kinh tế mới của Paul Krugman 16
  1.2. Cơ sở thực tiễn về tổ chức lãnh thổ kinh tế 16
  1.2.1. Các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ kinh tế và vận dụng
  vào thực tiễn ở Việt Nam 16
  1.2.1.1. Hành lang kinh tế . 16
  1.2.1.2. Khu kinh tế . 18
  1.2.1.3. Vùng kinh tế trọng điểm 20
  1.2.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp . 20
  1.2.3. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp . 22
  1.2.4. Tổ chức lãnh thổ dịch vụ . 23
  1.2.5. Tổ chức lãnh thổ kinh tế cấp tỉnh/thành phố . 23
  Tiểu kết chương 1 . 26
  Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG VÀ HIỆN TRẠNG TỔ
  CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ BẮC GIANG 27
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Giang 27
  2.1.1. Vị trí địa lí . 27
  2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 29
  2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 34
  2.1.4. Đánh giá chung . 41
  2.2. Hiện trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Giang 43
  2.2.1. Khái quát chung sự phát triển kinh tế Bắc Giang . 43
  2.2.2. Tổ chức lãnh thổ kinh tế Bắc Giang . 45
  Tiểu kết chương 2 79
  v
  Chương 3. ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LÃNH
  THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 . 80
  3.1. Quan điểm và mục tiêu định hướng phát triển . 80
  3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế . 80
  3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế 80
  3.2. Một số giải pháp chủ yếu . 89
  3.2.1. Thu hút vốn đầu tư và huy động vốn 89
  3.2.2. Nâng cao trình độ người lao động và nguồn nhân lực 90
  3.2.3. Thực hiện đổi mới cơ chế chính sách . 91
  3.2.4. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng hiện đại . 91
  3.2.5. Phát triển khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên
  và tích cực bảo vệ môi trường 92
  3.2.6. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước 94
  3.2.7. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng
  CNH - HĐH, đa dạng hóa . 96
  3.2.8. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh . 97
  3.3.9. Mô hình hành lang phát triển đột phá: Một trục + hai nhánh . 98
  Tiểu kết chương 3 102
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103
  Kết luận . 103
  Kiến nghị . 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Luận văn thạc sĩ khoa học địa lý: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh t tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sĩ khoa học địa lý: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh t tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status