Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . 1
  MỤC LỤC . 2
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG . 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ PHỤ LỤC 7
  PHẦN MỞ ĐẦU . 8
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ 14
  NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ .
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ 14
  THỊ
  1.1.1. Khái niệm về thị trường nhà ở, đất ở đô thị 14
  1.1.2. Các yếu tố cấu thành thị trường nhà ở, đất ở đô thị 15
  1.1.3. Đặc điểm thị trường nhà ở, đất ở đô thị 24
  1.2. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ 27
  TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ .
  1.2.1. Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị 27
  1.2.2. Năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở 36
  đô thị
  1.2.3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường 44
  nhà ở, đất ở đô thị
  1.2.4. Nội dung nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà 50
  ở, đất ở đô thị
  1.3. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC 64
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
  1.3.1. Kinh nghiệm Trung quốc trong xây dựng cơ chế chính sách phát 64
  triển nhà ở
  1.3.2. Kinh nghiệm Australia và Neuzealand về xây dựng bộ máy quản 66
  lý nhà nước về nhà đất đô thị và chính sách đầu tư
  1.3.3. Kinh nghiệm Hàn quốc về xây dựng Chính phủ điện tử 68
  1.3.4. Một số bài học rút ra cho Việt Nam về nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị
  Chương II: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI
  2.1. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI .
  2.1.1. Cung về nhà ở
  2.1.2. Cầu về nhà ở
  2.1.3. Đặc điểm thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội
  2.2. NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI .

  2.2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất
  2.2.2. Nguồn nhân lực làm việc trong bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất

  2.2.3. Thể chế quản lý nhà nước về nhà đất và thị trường nhà đất
  2.2.4. Hệ thống thông tin và truyền thông
  Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HÀ NỘI
  3.1.1. Đổi mới nhận thức về phát triển và quản lý thị trường nhà ở, đất ở đô thị để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển
  3.1.2. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách
  3.1.3. Tăng cường khả năng cung cấp hàng hoá cho thị trường, bảo đảm chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung - cầu
  3.1.4. Tạo môi trường thuận lợi cho thị trường hoạt động theo hướng cạnh tranh lành mạnh, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, giao dịch
  3.1.5. Phát triển dịch vụ môi giới góp phần ổn định thị trường
  3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI .
  3.2.1. Giải pháp phát triển bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất đô thị
  3.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
  3.2.3. Giải pháp phát triển thể chế, ban hành các chính sách quản lý nhà nước.
  3.2.4. Giải pháp phát triển hệ thống thông tin và truyền thông KẾT LUẬN . DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC 169

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status