Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghi

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghi

  Tên đề tài
  Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp


  Mục lục

  Lời cảm ơn1

  Mục lục2
  Danh mục những từ viết tắt6
  Giải thích thuật ngữ 7
  Danh mục bảng, sơ đồ 8

  Lời mở đầu 9

  Chương I. Khái quát về Văn hoá doanh Nghiệp 11
  I. Văn hoá và Văn hoá doanh nghiệp11
  1. Khái quát chung về văn hoá11
  2. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp12
  3. Thành phần của văn hoá doanh nghiệp14
  3.1. Các cấp độ của văn hoá doanh nghiệp14
  3.2 Triết lý kinh doanh và vai trò của triết lý kinh doanh trong văn hoá doanh nghiệp15
  3.3 Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp17
  II. Tác động của Văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp17
  1. Văn hoá doanh nghiệp là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh18
  1.1 Văn hoá doanh nghiệp tạo nên hình ảnh riêng cho doanh nghiệp18
  1.2 Văn hoá doanh nghiệp mạnh tạo lợi thế thu hút nhân tài và củng cố lòng trung thành của họ. 18
  1.3 Văn hoá doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế19
  1.4 Văn hoá doanh nghiệp tạo lên sức mạnh cạnh tranh trên thị trường 20
  2. Văn hoá doanh nghiệp "tiêu cực" là yếu tố kìm hãm sự phát triển 20
  III. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển Văn hóa doanh nghiệp21
  1. Văn hóa dân tộc21
  2. Nhà lãnh đạo - người tạo ra nét đặc thù của văn hóa doanh nghiệp 22
  3. Đặc điểm ngành nghề và dây chuyền công nghệ23
  4. Những giá trị văn hóa học hỏi được24
  5. Môi trường hoạt động kinh doanh25
  iV. Các giai đoạn hình thành và phát triển văn hoá danh nghiệp26
  1. Giai đoạn hình thành26
  2. Giai đoạn phát triển27
  3. Giai đoạn chín muồi và nguy cơ suy thoái27
  V. Vài nét về văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới28
  1. Nhận thức và thực trạng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam28
  2. FPT một điển hình về văn hoá doanh nghiệp mạnh tại Việt Nam32

  Chương II. Phương pháp nghiên cứu và thực trạng văn hoá doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp34
  I. Tổng quan về Công ty Vật liệu nổ công nghiệp34
  1. Quá trình hình thành và phát triển34
  1.1 Giai đoạn 1965 - 199534
  1.2 Giai đoạn 1995 - 200335
  1.3 Giai đoạn 2003 đến nay35
  2. Đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệpg38
  2.1 Điều kiện kinh doanh38
  2.2. Một số đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty40
  2.3 Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty41
  3. Chức năng nhiệm vụ của công ty42
  4. Cơ cấu tổ chức quản lý43
  5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh48
  II. Phương pháp nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp50
  1. Mục đích nghiên cứu50
  2. Đối tượng nghiên cứu Văn hoá doanh nghiệp của công ty50
  3. Nội dung nghiên cứu51
  4. Phương pháp điều tra52
  5. Phương pháp xử lý và kết quả53
  III. Thực trạng xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp54
  1. Nhận thức về VHDN tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp54
  1.1 Nhận thức về VHDN từ phía ban lãnh đạo công ty54
  1.2 Nhận thức về VHDN từ phía cán bộ công nhân viên55
  2. Thực trạng văn hoá công ty Vật liệu nổ công nghiệp57
  2.1 Biểu hiện VHDN dưới góc độ văn hoá58
  2.2 Biểu hiện VHDN dưới góc độ quản lý kinh tế66
  Căn cứ vào số liệu ở bảng trên, ta có số trung bình của các nhân tố72
  3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại73
  3.1 Từ phía lãnh đạo công ty73
  3.2 Từ phía người lao động74
  3.3 Công tác kiểm tra, kiểm soát chưa thực hiện tốt74
  3.4 Đặc điểm địa bàn cư trú75
  3.5 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh76
  3.6 Tác động tiêu cực của VHDT đối với VHDN76

  Chương III. Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp77
  I. Phương hướng xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp77
  1. Phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam77
  1.1 Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng VHDN ở Việt Nam. 77
  1.2 Khai thác các giá trị văn hóa dân tộc ảnh hưởng tích cực đến kinh doanh78
  2. Phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiêp ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp79
  2.1 Thống nhất quan điểm của Ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng và phát triển VHDN79
  2.2 Phát huy những đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tích cực đến VHDN79
  II. Kinh nghiệm rút ra từ một số mô hình văn hoá doanh nghiệp thành công trên thế giới80
  1. Văn hoá Honđa80
  2. Văn hoá Microsoft82
  3. Bài học kinh nghiệm từ mô hình VHDN của Honđa và Microsoft 84
  III. Một số giải pháp cơ bản cho việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp86
  1. Mỗi người lãnh đạo cần là một tấm gương về văn hoá trong công ty 86
  2. Nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo về VHDN86
  3. Xây dựng một mô hình văn hoá doanh nghiệp tích cực87
  4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục VHDN cho các thành viên của công ty89
  5. Chú trọng xây dựng và tuyền truyền triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp90
  6. Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá doanh nghiệp91
  7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát91
  IV. Kiến nghị đối với Nhà nước92
  1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công bằng cho các doanh nghiệp 92
  2. Cải tiến cơ cấu quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp Nhà nước 92
  3. Nâng cao nhận thức về văn hoá doanh nghiệp93
  4. Xây dựng các trung tâm tư vấn quản lý93
  Kết luận94
  Phụ lục96

  Danh mục tài liệu tham khảo104

  Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status