Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang ba hạo ở thị trường việt nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang ba hạo ở thị trường việt nam

  MỤC LỤC
  Chương 1. Giới thiệu. 1
  1.1Bối cảnh nghiên cứu. 1
  1.2Mục tiêu nghiên cứu. 1

  1.3Phạm vi nghiên cứu. 2
  1.4Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 2
  1.5Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu. 2
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu. 4
  2.1Giới thiệu chương4
  2.2 Tổng quan về thương hiệu4
  2.2.1 Định nghĩa thương hiệu. 4
  2.2.2 Các định nghĩa về nhãn hiệu. 5
  2.2.3 Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu và sản phẩm6
  2.3 Các thành phần thương hiệu. 6

  2.3.1 Thành phần chức năng.6
  2.3.2 Thành phần cảm xúc.7

  2.4 Tài sản thương hiệu. 10
  2.4Truyền thông thương hiệu. 12
  2.4.1 Nội dung truyền thông. 12
  2.4.2 Thông điệp truyền thông. 12
  2.4.3 Mục tiêu của truyền thông. 13
  2.4.4 Các công cụ truyền thông. 13
  2.6 Quy trình xây dựng thương hiệu:16
  2.7 Khảo sát các nghiên cứu liên quan:18
  2.8 Mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo19
  2.9 Tóm tắt20
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 21
  3.1 Giới thiệu chương21
  3.2 Quy trình tiến hành nghiên cứu. 21
  3.3Tóm tắt24
  Chương 4: Nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam25
  4.1 Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo. 25
  4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 25
  4.1.2 Mục tiêu hoạt động. 25
  4.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. 25
  4.2 Phân tích các thông tin đầu vào của quá trình xây dựng thương hiệu26
  4.2.1 Phân tích nhân cách của chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo. 26
  4.2.2 Thị trường khoai lang Việt Nam. 29
  4.2.2.1 Giới thiệu thị trường khoai lang Việt Nam29
  4.2.3 Khách hàng ( khách hàng công nghiệp)32
  4.3 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu36
  4.3.1 Điểm mạnh. 36
  4.3.2 Điểm yếu. 38
  4.3.3 Cơ hội38
  4.3.4 Nguy cơ. 40
  4.3.4 Phân tích SWOT cho xây dựng thương hiệu. 40
  4.3.5 Ma trận QSPM42
  Chương 5 Kế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu. 47
  5.1 Thiết lập tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của thương hiệu. 47
  5.1.1 Tầm nhìn thương hiệu. 47
  5.1.2 Sứ mạng thương hiệu. 47
  5.1.3 Mục tiêu thương hiệu. 47
  5.2 Định vị thương hiệu. 48
  5.2.1 Thành phần chức năng của thương hiệu. 48
  5.2.2 Thành phần cảm xúc của thương hiệu. 48
  5.3 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. 50
  5.3.1 Đặt tên thương hiệu. 50
  5.3.2 Logo. 50
  5.3.3 Slogan. 51
  5.3.4 Các nội dung khác của hệ thống nhận diện thương hiệu.52
  5.4 Kế hoạch truyền thông thương hiệu. 52
  5.4.1 Mục tiêu của truyền thông. 52
  5.4.2 Thông điệp truyền thông. 53
  5.4.3 Lựa chọn các công cụ truyền thông. 53
  5.5 Đề xuất các ý tưởng cho kế hoạch truyền thông thương hiệu54
  5.5.1 Chiến lược 1. 54
  5.5.2Chiến lược 2.55
  5.6 Đánh giá hiệu quả của kế hoạch xây dựng thương hiệu. 57
  5.6 1 Mục tiêu. 57
  5.6.2 Phương pháp tiến hành. 57
  5.7 Quy trình thực hiện. 58
  5.8 Tổ chức thực hiện nghiên cứu. 58
  5.9 Chi phí dự kiến cho kế hoạch. 59
  Chương 6: Kết luận. 63
  6.1 Kết luận. 63
  6.2 Kiến nghị63
  6.3 Đóng góp và hạn chế của đề tài64
  6.3.1 Đóng góp.64
  6.3.2 Hạn chế.64

  Xem Thêm: Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang ba hạo ở thị trường việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang ba hạo ở thị trường việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status