Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I

  Lời Mở Đầu


  Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp. Ta thấy rằng không có tiêu dùng thì không có sản xuất. Quá trình sản xuất trong nền kinh tế thị trường thì phải căn cứ vào việc có tiêu thụ dược sản phẩm hay không. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền nhằm thực hiện việc đánh giá giá trị của hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp.
  Mục tiêu hàng đầu hiện nay mà các doanh nghiệp theo đuổi là lợi nhuận. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt, tài nguyên khan hiếm như hiện nay. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, và doanh nghiệp có tiêu thụ được sản phẩm mới thu hồi được vốn, thu được lợi nhuận. Doanh nghiệp lại sử dụng vốn và lợi nhuận thu được để tái sản xuất kinh doanh, chi trả cho lương và các chi phí khác. Ngược lại, nếu không tiêu thụ được, sản phẩm các doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng, doanh nghiệp không thu được vốn, không có lợi nhuận, hoạt động tái sản xuất kinh doanh không được thực hiện dẫn đến thua lỗ và phá sản.
  Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn chưa chú trọng và quan tâm đúng mức công tác tiêu thụ sản phẩm, do đó việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng năm lượng tồn kho rất nhiều,vốn không thu hồi được. Công ty Dược Liệu Trung Ương I cũng là một trong số đó.
  Ngành Dược Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác đang đứng trước những áp lực mạnh mẽ nạn thuốc nhập lậu, thuốc giả kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp nước ngoài liên doanh và đăng ký kinh doanh Dược tại Việt Nam dẫn đến môi trường cạnh tranh trên thị trường thuốc đang diễn ra rất gay gắt. Tình hình đó đòi hỏi Công ty Dược Liệu Trung Ương I phải có những chính sách, biện pháp phù hợp và hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, để khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường, để chiến thắng trong cạnh tranh, đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của ngành Dược Việt Nam.
  Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, trong quá trình thực tập tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài Lận văn tốt nghiệp của mình là: “Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I”.
  *Mục đích nghiên cứu:
  - Khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm và kết quả thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dược Liệu Trung Ương I.
  - Trên cơ sở phân tích thực trạng đó rút ra những tồn tại và nguyên nhân, kiến nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
  *Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I. Tác giả đứng trên góc độ cuả doanh nghiệp phân tích, luận giải và đề xuất các giải pháp, các ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
  *Những đóng góp chính của Luận văn:
  + Khái quát chung thực trạng ngành dược hiện nay. Phân tích môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
  + Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
  + Vận dụng lý thuyết chiến lược tiêu thụ để xác định mục tiêu cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
  + Kiến nghị, đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I.
  *Kết cấu của Luận văn:
  Luận văn gồm 3 phần chính:
  Phần I: Thực trạng ngành Dược Việt Nam. Những cơ hội và thách thức đối với Công ty Dược Liệu Trung Ương I.
  Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dược Liệu Trung Ương I.
  Phần III: Một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dược Liệu Trung Ương I trong thời gian tới.
  Trong quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình, em nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ tận tình của thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân và cô giáo Thạc sĩ Hoàng Thuý Nga trong quá trình em hoàn thành đề tài.
  Bên cạnh đó em còn được các cán bộ lãnh đạo của công ty, các cán bộ của các phòng ban chức năng, đặc biệt là các cô, các chú, các anh ở phòng kinh doanh nhập khẩu đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình em thực tập và cung cấp tài liệu để em có thể hoàn thành bài viết của mình.


  Mục lục


  Lời Mở Đầu 1
  Phần I. Ngành Dược Việt Nam - thực trạng, những cơ hội
  và thách thức đối với Công ty Dược liệu trung ương I. 4
  I. Tính chất, đặc điểm ngành dược và thực trạng ngành Dược hiện nay. 5
  1.1 Tính chất và đặc điểm của ngành hàng dược: 5
  1.2. Thực trạng thị trường dược phẩm Việt Nam 8
  II. Thuận lợi và khó khăn và trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  ngành hàng Dược. 10
  2.1. Phân tích môi trường kinh doanh 10
  2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô 11
  2.1.2. Phân tích môi trường ngành 16
  2.2. Thuận lợi và khó khăn. 22
  2.2.1.Thuận lợi. 23
  2.2.2. Khó khăn: 24
  Phần II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ
  sản phẩm của công ty Dược liệu trung ương I 26
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Dược liệu TWI. 27
  II. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm
  của Công ty DLTW I. 30
  2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ theo nhóm hàng của Công ty. 32
  2.1.1. Thuốc nam, thuốc bắc, tinh dầu: 34
  2.1.2. Cao đơn, tân dược. 35
  2.1.3. Nhóm hàng vật tư hoá chất. 36
  2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường. 37
  III. Phân tích các hoạt động ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ
  sản phẩm của công ty Dược liệu TWI. 40
  3.1. Hoạt động cung ứng vào. 40
  3.2. Hoạt động sản xuất. 43
  3.3. Tình hình tài chính của công ty. 45
  3.4. Tình hình thực hiện các kế hoạh của công ty. 46
  3.5. Hoạt động tổ chức nhân lực. 47
  3.6. Hoạt động nghiên cứu và phát triển. 48
  IV.Hoạt động hỗ trợ cho tiêu thụ. 49
  4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 49
  4.2. Về chính sách sản phẩm 50
  4.3. Chính sách giá. 52
  4.4. Chính sách khuyếch trương. 53
  4.5.Chính sách phân phối. 53
  V. Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
  Công ty Dược Liệu trung Ương I trong thời gian qua. 55
  5.1.Những ưu điểm và nhược điểm. 55
  5.1.1. Những thành công và ưu điểm của Công ty. 55
  5.1.2. Những hạn chế và nhược điểm. 56
  5.1.3. Những nguyên nhân: 57
  VI. Tổng hợp phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ của công ty xây
  dựng ma trận SWOT hình thành các phương án chiến lược có thể có. 58
  Phần III. Một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ
  sảnphẩm của Công ty Dược Liệu trung Ương I
  trong thời gian tới. 61
  I. Mục tiêu và Phương hướng đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. 62
  II. Hình thành các phương án chiến lược nhằm đẩy nhanh
  hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty dltwi. 63
  2.1. Phương án 1: Chiến lược phát triển thị trường: 63
  2.2. Phương án 2: Chiến lược sản phẩm 63
  III. Những giải pháp chủ yếu thực hiện các phương án chiến lược. 64
  3.1. Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 64
  3.2. Củng cố tăng cường kênh phân phối. 67
  3.3. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương. 69
  3.4. Xác định chính sách về giá cả và sản phẩm hợp lý. 71
  3.5. Đầu tư đổi mới trang thiết bị. 72
  3.6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả. 73
  Lời Kết 75
  Tài liệu tham khảo. 76

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status