Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông và gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông và gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen

  LUẬN ÁN TIÊN SĨ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ðẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .3
  3.1. Ý NGHĨA KHOA HỌC .3
  3.2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN 3
  4. NHỮNG ðÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 3
  CHƯƠNG 1 .4
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 4
  1.1.1. Tính trạng năng suất của gia cầm 4
  1.1.1.1. Bản chất di truyền của các tính trạng năng suất 4
  1.1.1.2. Sức sống và khả năng kháng bệnh của gia cầm 6
  1.1.1.3. Khả năng sinh sản của gia cầm 8
  1.1.1.4. Khả năng sinh trưởng, cho thịt và tiêu tốn thức ăn ở gia cầm . 18
  1.1.2. Cơ sở khoa học của công tác lai tạo 31
  1.1.2.1. Cơ sở khoa học của việc lai kinh tế 31
  1.1.2.2. Cơ sở khoa học của ưu thế lai . 34
  1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIỐNG GÀ TRÊN THẾ GIỚI VÀ
  TRONG NƯỚC 41
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu giống gà trên thế giới 41
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu về giống gà trong nước .45

  CHƯƠNG 2 .52
  ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  52
  2.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 52
  2.2. ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .52
  2.2.1. ðịa ñiểm nghiên cứu .52
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu 52
  2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .52
  2.3.1. Nghiên cứu ñặc ñiểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh sản của gà
  lai bố mẹ 1/2 H’mông (HA và AH) 52
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .53
  2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 53
  2.4.1.1. Sơ ñồ lai tạo giữa gà H’mông và gà Ai Cập . 53
  2.4.1.2. Bố trí thí nghiệm 54
  2.4.2. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu nghiên cứu 58
  2.4.2.1. Phương pháp xác ñịnh ñặc ñiểm ngoại hình 58
  2.4.2.2. Phương pháp xác ñịnh tỷ lệ nuôi sống 58
  2.4.2.3. Phương pháp xác ñịnh khả năng sinh sản ở gà thí nghiệm 58
  2.4.2.4. Phương pháp xác ñịnh khả năng sinh trưởng . 61
  2.4.2.5. Phương pháp xác ñịnh tiêu tốn và chi phí thức ăn cho một ñơn vị sản phẩm63
  2.4.2.6. Phương pháp xác ñịnh chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế 64
  2.4.2.7. Tính ưu thế lai 64
  2.4.2.8. ðặc tính lý học của thịt gà . 64
  2.4.2.9. Các tham số thống kê, xử lý số liệu 65

  CHƯƠNG 3 .66
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬ
  N .66
  3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN ðÀN GÀ SINH SẢN .66
  3.1.1. Kết quả về tỷ lệ ấp nở của gà bố mẹ và các công thức lai 66
  3.1.2. ðặc ñiểm về ngoại hình 67
  3.1.3. Khả năng sản xuất của gà mái sinh sản H’mông, Ai Cập, và con lai HA
  và AH .70
  3.1.3.1. Tỷ lệ nuôi sống 70
  3.1.3.2. Khối lượng cơ thể gà mái . 75
  3.1.3.3. Tuổi thành thục và khối lượng của gà mái tại các thời ñiểm có tỷ lệ ñẻ 5%,
  30% và ñẻ ñỉnh cao . 79
  3.1.3.4. Tỷ lệ ñẻ và năng suất trứng 80
  3.1.3.5. Khối lượng và chất lượng trứng 85
  3.1.3.6. Tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở 89
  3.1.3.7. Lượng thức ăn tiêu thụ ñối với gà sinh sản . 91
  3.1.3.8. Tiêu tốn và chi phí thức ăn cho một ñời gà mái, 10 trứng giống và 01 gà con
  da ñen loại I . 95
  3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN ðÀN GÀ NUÔI THỊT 97
  3.2.1. ðặc ñiểm ngoại hình .98
  3.2.2. Kết quả nghiên cứu các tính trạng năng suất của gà nuôi thịt 99
  3.2.2.1. Tỷ lệ nuôi sống 99
  3.2.2.2. Khối lượng cơ thể của gà nuôi thịt 101
  3.2.2.3. Sinh trưởng tuyệt ñối . 104
  3.2.2.4. Sinh trưởng tương ñối . 105
  3.2.3.5. Khả năng thu nhận thức ăn . 107
  3.2.2.6. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 109
  3.2.2.7. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể . 111
  3.2.2.8. Chỉ số sản xuất (PN) và chỉ số kinh tế (EN) của gà thí nghịêm 112
  3.2.2.9. Khả năng sản xuất thịt hơi gà ñen nuôi thịt của một mái mẹ 113
  3.2.3. Năng suất và chất lượng thịt .115
  3.2.3.1. Năng suất thịt .115
  3.2.3.2. Chất lượng thịt .117
  3.2.3.3. Thành phần hoá học của thịt . 120
  3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT 122
  3.3.1. Kết quả nuôi gà sinh sản AH .122
  3.3.2. Kết quả nuôi gà thịt HAH trong nông hộ 124
  KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 126
  1. Kết luận 126
  2. ðề nghị .127
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA LUẬN ÁN 129
  1. Tài liệu tiếng Việt .129
  2. Tài liệu tiếng nước ngoài 141

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông và gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông và gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status