Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chọn lọc nâng cao năng suất vịt MT1 và MT22, tạo vịt MT12 làm mái nền lai với ngan RT11

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt MT1 và MT22, tạo vịt MT12 làm mái nền lai với ngan RT11

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2012

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ BIỂU ĐỒ ix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .3
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .3

  CHƯƠNG 1 . 4
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  . 4
  1. ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG 4
  2. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA THỦY CẦM 6
  2.1. Tỷ lệ nuôi sống 6
  2.2. Khả năng sinh trưởng và cho thịt của thuỷ cầm .8
  2.3. Khả năng sinh sản của thủy cầm .16
  2.4. Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm .26
  3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHỌN LỌC VÀ LAI TẠO .28
  3.1. Hiệu quả chọn lọc 28
  3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chọn lọc .29
  3.3. Các kết quả nghiên cứu về chọn lọc ở thủy cầm 30
  3.4. Cơ sở khoa học của lai tạo và ưu thế lai .32
  4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC .35
  4.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 35
  4.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước .42
  5. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT M14,
  NGAN RT11 . 48
  5.1. Đặc điểm ngoại hình và chỉ tiêu năng suất của vịt M14 .48
  5.2. Đặc điểm ngoại hình và chỉ tiêu năng suất của ngan RT11 49
  CHƯƠNG 2 . 50
  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50
  2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 50
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .50
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 50
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu .50
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .50
  2.2.1. Chọn lọc định hướng vịt MT1 và MT2 50
  2.2.2. Khả năng sản xuất của vịt bố m MT12 50
  2.2.3. Khả năng sản xuất của t hợp lai gi a ngan RT11 x vịt MT12 .51
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .51
  2.3.1. Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn giống .51
  3.2. Phương pháp chọn lọc .53
  3.3. Phương pháp bố tr th nghiệm 55
  3.4. Các chỉ tiêu th o d i 57
  3.5. Phương pháp xử lý số liệu .59

  CHƯƠNG 3 . 60
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60
  1. CHỌN LỌC ĐỊNH HƯỚNG HAI NHÓM VỊT MT1 VÀ MT2 .6
  0
  1.1. Chọn lọc tăng khối lượng cơ thể 7 tuần tu i vịt MT1 60
  1.2. Chọn lọc tăng năng suất trứng vịt MT2 78
  2. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT BỐ MẸ MT12 92
  2.1. Tỷ lệ nuôi sống của vịt MT12 qua các tuần tu i .92
  2.2. Khối lượng cơ thể của vịt MT12 ở các tuần tu i 95
  2.3. Tu i đẻ và khối lượng vào đẻ của vịt MT12 .97
  2.4. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt MT12 .98
  2.5. Ưu thế lai về năng suất trứng của vịt MT12 .101
  2.6. Một số chỉ tiêu khảo sát chất lượng trứng .103
  2.7. Một số chỉ tiêu ấp nở của trứng vịt MT12 105
  3. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CON LAI GIỮA NGAN RT11 VÀ VỊT
  MT12 106
  3.1. Tỷ lệ nuôi sống của con lai ở các tuần tu i (%) 106
  3.2. Khối lượng cơ thể của con lai ngan - vịt qua các tuần tu i 108
  3.3. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của con lai ngan - vịt .110
  3.4. Ưu thế lai về khối lượng cơ thể của con lai ngan - vịt 113
  3.5. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng và chỉ số sản xuất của con lai .114
  3.6. Một số chỉ tiêu m khảo sát của con lai ngan vịt 115
  3.7. Khả năng cho gan béo của con lai sau khi nhồi 117
  3.8. Kết quả phân t ch chất lượng gan béo của con lai ngan vịt 118
  3.9. Kết quả nuôi con lai ngan vịt ngoài sản xuất 120

  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 129
  1. KẾT LUẬN 129
  2. ĐỀ NGHỊ 130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 132
  PHỤ LỤC 149

  Xem Thêm: Chọn lọc nâng cao năng suất vịt MT1 và MT22, tạo vịt MT12 làm mái nền lai với ngan RT11
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chọn lọc nâng cao năng suất vịt MT1 và MT22, tạo vịt MT12 làm mái nền lai với ngan RT11 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status