Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹ

  MỞ ĐẦU
  Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển mới. Cơ chế thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của hàng loạt các doanh nghiệp mới với sự đa dạng phong phú của các sản phẩm. Đây chính là nhân tố làm cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trở nên cạnh tranh quyết liệt, tồn tại và phát triển không phải là một điều dễ dàng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, Công ty bánh kẹo Hải Hà cũng vậy. Là một trong những doanh nghiệp lớn trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam tồn tại trong điều kiện kinh tế thị trường như vậy thì việc giữ vững và phát triển thị phần của mình là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với công ty.
  Trải qua hơn 40 năm từ ngày thành lập cho đến nay công ty bánh kẹo Hải Hà đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành bánh kẹo Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển của mình công ty đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là gần 20 năm đất nước mở cửa bước sang nền kinh tế thị trường. Để có được thành quả như ngày hôm nay công ty đã luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng. Công ty đã luôn quan tâm hoàn thiện tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Tuy nhiên trong thời gian tới khi Việt Nam tham gia đầy đủ vào AFTA và tiến tới hội nhập vào WTO các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu rất nhiều sức ép của các đối thủ nước ngoài ngay trên sân nhà và Công ty bánh kẹo Hải Hà cũng không nằm ngoài tác động đó. Để đứng vững trên sân nhà và phát triển trong tình hình cạnh tranh khốc liệt đó, Công ty bánh kẹo Hải Hà cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh, công ty phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn trên cơ sở nghiên cứu thị trường trong đó trọng tâm là đi sâu vào nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
  Qua một thời gian thực tập tại Công ty bánh kẹo Hải Hà, đi sâu vào nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty em nhận thấy rằng: Hiện nay hoạt động tiêu thụ bánh kẹo của công ty diễn ra không đều qua các tháng trong năm, tiêu thụ nhiều chủ yếu tập trung vào quí I và quí IV, các tháng còn lại lượng tiêu thụ rất ít. Vậy phải làm sao để có thể tăng lượng tiêu thụ của công ty trong các tháng quí II và quí III, từ đó tăng lượng tiêu thụ cho cả năm. Công ty cần phải hiểu rõ khách hàng của mình hơn, hiểu rõ về thị trường tiêu thụ của mình hơn, có nghĩa là công ty cần phải quan tâm đến công tác nghiên cứu thị trường hơn. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹo Hải Hà”
  Vì công tác nghiên cứu thị trường nói chung bao gồm rất nhiều nội dung nhưng với đề tài này em xin được tập trung nghiên cứu về việc thị trường tiêu thụ trong nước của Công ty bánh kẹo Hải Hà nhằm có một cái nhìn chung về thị trường tiêu thụ trong nước của công ty và đề ra phương hướng để giúp công ty nâng cao hoạt động nghiên cứu thị trường từ đó có thể nâng cao tính cạnh tranh của công ty và đồng thời tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm của công ty trong một môi trường kinh doanh đầy tính cạnh tranh này
  Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, chuyên đề của em được chia thành 3 phần chính sau:
  Chương I: Vai trò và nội dung của công tác nghiên cứu thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ của công ty trong những năm gần đây
  Chương III: Giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ của Công ty bánh kẹo Hải Hà
  MỤC LỤC
  Mở đầu
  Chương I: Vai trò và nội dung của công tác nghiên cứu thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
  I/ Vai trò của công tác nghiên cứu thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  1. Khái niệm thị trường và nghiên cứu thị trường .
  1.1 Khái niệm thị trường
  1.2 Khái niệm nghiên cứu thị trường .
  2. Vai trò của nghiên cứu thị trường .
  3. Nguyên tắc cơ bản khi nghiên cứu thị trường
  II/ Nội dung cơ bản khi nghiên cứu thị trường tiêu thụ .
  1. Nghiên cứu khái quát thị trường .
  1.1 Nghiên cứu tổng cầu thị trường .
  1.2 Nghiên cứu tổng cung thị trường .
  1.3 Nghiên cứu giá cả thị trường .
  1.4 Nghiên cứu các nhân tố môi trường sản phẩm
  2. Nghiên cứu chi tiết thị trường .
  2.1 Nghiên cứu đối tượng mua hàng .
  2.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
  2.3 Nghiên cứu dịch vụ khách hàng
  3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác nghiên cứu thị trường
  III/ Các phương pháp nghiên cứu thị trường .
  1. Các phương pháp nghiên cứu
  1.1 Phương pháp nghiên cứu tại bàn .
  1.2 Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường .
  2. Các phương pháp xử lý dữ liệu
  2.1 Phương pháp thống kê miêu tả .
  2.2 Phương pháp thống kê sử dụng biến số
  Chương II: Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ của công ty bánh kẹo Hải Hà
  I/ Khái quát chung về công ty
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .
  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .
  2.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty
  2.2 Năng lực kinh doanh của công ty .
  2.3 Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty
  2.4 Các công tác quản lý trong Công ty bánh kẹo Hải Hà .
  3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua
  3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh chung của công ty
  3.2 Các kết quả cụ thể .
  II/ Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường tiêu thụ của công ty .
  1. Tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .
  2. Khái quát chung về bộ máy nghiên cứu thị trường của công ty
  2.1 Cơ cấu và phân chia trách nhiệm về nghiên cứu thị trường .
  2.2 Đặc điểm về nhân lực nghiên cứu thị trường .
  2.3 Nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên nghiên cứu thị trường
  3. Nội dung nghiên cứu thị trường tiêu thụ trong nước của công ty
  3.1 Nghiên cứu khái quát về thị trường
  3.2 Nghiên cứu về các khách hàng của công ty
  3.3 Nghiên cứu và so sánh với đối thủ cạnh tranh
  3.3.1 Đánh giá chung về các đối thủ .
  3.3.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về sản phẩm
  3.3.3 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm
  3.3.4 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về giá bán
  3.3.5 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về các dịch vụ hỗ trợ bán hàng
  3.3.6 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu, mẫu mã và bao gói sản phẩm
  4. Đánh giá chung về công tác nghiên cứu thị trường của công ty
  4.1 Những ưu điểm
  4.2 Những mặt còn hạn chế .
  Chương III: Giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ của công ty bánh kẹo Hải Hà
  I/ Dự báo nhu cầu thị trường bánh kẹo trong nước đến năm 2005 .
  1. Dự báo nhu cầu thị trường đến 2005 .
  2. Phương hướng phát triển chung của ngành sản xuất bánh kẹo
  3. Định hướng phát triển của công ty
  II/ Giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ của công ty bánh kẹo Hải Hà
  1. Lựa chọn mặt hàng chiến lược .
  1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá kiểu dáng mẫu mã phù hợp hơn với người tiêu dùng .
  1.2 Cải tiến mẫu mã bao bì
  1.3 Sản phẩm tốt cần được truyền bá, giới thiệu rộng rãi .
  2. Các giải pháp cho hoạt động thu thập thông tin
  2.1 Xây dựng và củng cố lại hệ thống đại lý .
  2.2 Tổ chức nghiên cứu trực tiếp người tiêu dùng
  3. Các giải pháp cho hoạt động xử lý thông tin .
  3.1 Ứng dụng toán học và công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu thị trường
  3.2 Thành lập một bộ phận riêng để xử lý thông tin .
  4. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân viên nghiên cứu thị trường
  III/ Điều kiện để thực hiện giải pháp
  1.Điều kiện từ phía Nhà nước
  2. Điều kiện từ phía ngành .
  3. Điều kiện từ bản thân doanh nghiệp .
  IV/ Một số kiến nghị với Nhà nước
  Kết luận .
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status