Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lý luận chung về quản lý chi thường xuyên và chi khác ngân sách nhà nước

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lý luận chung về quản lý chi thường xuyên và chi khác ngân sách nhà nước

  MỤC LỤC
  Phần mở đầu
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .
  1.1: Nội dung đặc điểm chi thường xuyên
  1.1.1: Nội dung chi thường xuyên .
  1.1.1.1:phân loại các khoản chi thường xuyên
  1.1.1.2:Đặc điểm chi thường xuyên
  1.2: Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên
  1.2.1: Nguyên tắc quản lý chi theo dự toán .
  1.2.1.1: Nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả .
  1.2.1.2: Nguyên tắc chi trực tiếp qua kho bạc .
  1.3: Nội dung quản lý chi thường xuyên
  1.3.1 : Xây dựng định mức chi .
  1.3.1.1 : Khái niệm định mức chi .
  1.3.1.2 :Các yếu tố cấu thành định mức chi .
  1.3.1.3:Các loại định mức chi thường xuyên .
  1.3.1.4 : Yêu cầu đối với định mức chi thường xuyên
  1.3.2: Phương pháp xây dựng định mức chi thường xuyên
  1.3.2.1: Đối với định mức chi tiết kiệm theo từng mục chi
  1.3.2.2: Đối với định mức chi tổng hợp cho từng đối tượng
  1.4: Lập kế hoạch chi thường xuyên
  1.4.1 : Các căn cứ lập kế hoạch chi thường xuyên
  1.4.2 :phương pháp lập kế hoạch chi thường xuyên .
  1.4.2.1 : Trình tự lập kế hoạch .
  1.4.2.2.: Phương pháp xác định số chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước kỳ kế hoạch
  1.5 : Chấp hành kế hoạch chi thường xuyên ngân sách Nhà nước .
  1.5.1: Căn cứ tổ chức chấp hành kế hoạch chi thường xuyên .
  1.5.2: Các yêu cầu cơ bản trong tổ chức chấp hành kế hoạch chi thường xuyên
  1.5.3:Các biện pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước.
  1.6 : Quyết toán và kế toán các khoản chi thường xuyên
  1.6.1: Yêu cầu của công tác quyết toán và kế toán các khoản chi thường xuyên
  1.6.2: Các loại báo cáo quyết toán chi thường xuyên
  1.6.2.1:Đối với các đơn vị dự toán
  1.6.2.2: Đối với cơ quan tài chính các cấp .
  1.6.3: Trình tự lập, gởi, xét duyệt báo cáo
  1.6.3.1: Đối với các đơn vị dự toán .
  1.6.3.2: Đối với cơ quan tài chính các cấp .
  1.7 : Chi khác .
  1.7.1: Nội dung tác dụng của các khoản chi khác Ngân sách Nha nước .
  1.7.1.1: Nội dung các khoản chi khác .
  1.7.1.2: Tác dụng của các khoản chi khác .
  1.7.2:Tổ chức quản lý các khoản chi khác của Ngân sách Nhà nước
  1.7.2.1: Quản lý quá trình thực hiện tín dụng đầu tư phát triển của Ngân sách Nhà nước
  1.7.2.2: Các nguyên tắc cho vay ưu đãi
  1.7.2.3:Nguồn vốn và các tổ chức cho vay ưu đãi
  1.7.2.4:Quy trình quản lý các khoản chi vay ưu đãi
  1.7.2.5: Quỹ dự trử Quốc gia
  1.7.2.6: Mục đích sữ dụng quốc dự trử quốc gia .
  1.7.2.7 : Quản lý chi trả nợ gốc các khoản vay của Ngân sách Nhà nước .

  CHƯƠNG 2 :NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CẤP XÃ,PHƯỜNG
  2.1: Nội dung đặc điểm chi thường xuyên và chi khác Ngân sách ở cấp Xã Phường
  2.1.1: Nội dung đặc điểm chi thường xuyên ở cấp Xã Phường
  2.1.1.1: Chi cho hoạt động các cơ quan Nhà nước
  2.1.1.2: Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam ở Xã, Phường.
  2.1.1.3: Kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hộicủa xã ( Mặt trận Tổ quốc, Phường.Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh ,Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân ) sau khi đã trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác ( nếu có ) .
  2.1.1.4: Đóng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế cho cán bộ Xã, Phường và các đối tượng khác theo chế độ hiện hành .
  2.1.1.5 : Chi cho công tác Dân quân tự vệ. Trật tự an toàn xã hội
  2.1.1.6: Chi cho công tác xã hội và các hoạt động Văn hoá thông tin, thể dục thể thao .
  2.1.1.7 : Chi cho sự nghiệp giáo dục .
  2.1.1.8 : Chi cho sự nghiệp y tế .
  2.1.1.9: Chi sữa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình hạ tầng cơ sở do Phường quản lý .
  2.1.1.10: Hổ trợ khuyến khiách các sự nghiệp phát triển kinh tế như khuyến nông, khuyến ngư., nuôi dưỡng, phát triển nguồn ngân sách xã
  2.1.1.11: Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của Nhà nước .
  2.1.2: Tổ chức quản lý chi thường xuyên ngân sách Phường
  2.1.2.1.Lập dự toán chi ngân sách Xã, Phường
  2.1.2.2 : Căn cứ lập dự toán chi ngân sách Xã .
  2.1.3 : Phương pháp và trình tự lập dự toán chi ngân sách Xã
  2.1.3.1 :Đối với các Ban ngành đoàn thể .
  2.1.3.2: Đối với Ban tài chính Xã Phường
  2.1.3.3 : Đối với UBND Xã, Phường .
  2.1.3.4 : .
  2.1.4: Chấp hành dự toán chi ngân sách Xã .
  2.1.5: Quyết toán chi ngân sách Xã
  2.1.5.1: Yêu cầu lập báo cáo quyết toán chi ngân sách xã, Phường .
  2.1.5.2: Hồ sơ báo cáo quyết toán ngân sách Xã, Phường .
  2.2: Nội dung chi ngân sách Xã, Phường.
  2.2.1: Nội dung chi khác ngân sách Xã, Phường .
  2.2.2: Quản lý chi ngân sách Xã, Phường .
  CHƯƠNG 3 : THỰC TẾ QUÁ TRÌNH CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH .
  3.1: Khái quát đặc điểm tự nhiên, dân số và kinh tế xã hội Phường Phước Ninh
  3.1.1: Khái quát lịch sữ ra đời và phát triển của Phường Phước Ninh .
  3.1.2: Đặc điểm tự nhiên, dân số .
  3.1.3: Tình hình kinh tế - Xã hội Phường Phước Ninh .
  3.2 : Công tác quản lý chi thường xuyên và chi khác trên địa bàn Phường Phước Ninh
  3.2.1: Thực hiện chi .
  3.2.1.1: Nguyên tắc chi
  3.2.1.2: Nguyên tắc cấp phát ngân sách .
  3.2.1.3: Chi thường xuyên
  3.3 : Ưu điểm và tồn tại trong công tác quản lý chi thường xuyên và chi khác ngân sách Phưòng Phước Ninh
  3.3.1: Ưu điểm .
  3.3.2 : Nhược điểm
  3.3.3. Một số ý kiến đề xuất về công tác quản lý chi thường xuyên và chi ngân sách
  địa phương .
  Kết luận

  Xem Thêm: Lý luận chung về quản lý chi thường xuyên và chi khác ngân sách nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý luận chung về quản lý chi thường xuyên và chi khác ngân sách nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status