Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU .
  LỜI CẢM ƠN

  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
  I. Kế toán tiêu thụ
  1. Khái niệm doanh thu
  2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .
  3. Kế toán doanh thu nội bộ .
  4. Kế toán doanh thu chưa thực hiện
  II. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  1. Kế toán về chiết khấu thương mại
  2. Kế toán giảm giá hàng bán
  3. Kế toán hàng bán bị trả lại
  III. Kế toán giá vốn hàng bán .
  IV. Kế toán chi phí bán hàng
  V. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .
  VI. Kế toán hoạt động tài chính .
  1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .
  2. Kế toán chi phí tài chính .
  VII. Kế toán hoạt động khác .
  1. Kế toán thu nhập khác .
  2. Kế toán chi phí khác
  VIII. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XI MĂNG VLXD XÂY LẮP ĐÀ NẴNG
  2.1. Tổng quan về Công ty Xi măng VLXD Xây lắp Đà Nẵng .
  I. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
  1. Giới thiệu chung về công ty .
  2. Chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay
  3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty .
  4. Thuận lợi và khó khăn của công ty
  II. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty .
  1. Đặc điểm tổ chức quản lý
  2. Sơ đồ tổ chức quản lý tại công ty .
  3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
  III. Tổ chức công tác kế toán tại công ty .
  1. Tổ chức bộ máy kế toán .
  2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .
  3. Chương trình kế toán trên máy .
  4. Phương pháp kế toán
  2.2. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty .
  I. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu .
  1. Kế toán doanh thu hàng bán
  2. Kế toán các khoản điều chỉnh giảm doanh thu
  II. Kế toán giá vốn hàng bán .
  1. Một số vấn đề chung về giá vốn hàng bán
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Định khoản một số nghiệp vụ .
  4. Trích nhật ký chung giá vốn hàng bán
  III. Kế toán chi phí bán hàng
  1. Một số vấn đề chung về chi phí bán hàng .
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán
  4. Định khoản một số nghiệp vụ .
  IV. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .
  1. Khái niệm .
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán
  4. Định khoản một số nghiệp vụ .
  5. Trích một phần sổ cái tài khoản 642 .
  V. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .
  1. Khái niệm .
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán
  4. Định khoản một số nghiệp vụ .
  5. Trích một phần sổ cái tài khoản 515 .
  VI. Kế toán chi phí hoạt động tài chính .
  1. Khái niệm .
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán
  4. Định khoản một số nghiệp vụ .
  5. Trích một phần Sổ cái tài khoản 635 .
  VII. Kế toán thu nhập khác .
  1. Khái niệm chung .
  2. Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
  3. Định khoản một số nghiệp vụ .
  4. Trích một phần sổ Cái tài khoản 711
  VIII. Kế toán chi phí khác .
  1. Khái niệm chung .
  2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán .
  3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  4. Trích một phần sổ Cái tài khoản 811 .
  IX. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .
  1. Khái niệm .
  2. Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
  3. Định khoản
  4. Trích sổ Cái tài khoản 911
  CHƯƠNG III KIẾN NGHỊ
  I. Nhận xét .
  1. Nhận xét chung về công ty
  2. Về vấn đề tổ chức kế toán nói chung .
  3. Về bộ máy kế toán
  4. Về sổ sách kế toán
  II. Ý kiến đóng góp
  KẾT LUẬN .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .

  Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status