Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác minh người qua giọng nói

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác minh người qua giọng nói

  XÁC MINH NGƯỜI QUA GIỌNG NÓI


  TRẦN THỊ BẠCH HUỆ


  Trang nhan đề
  Lời cảm ơn
  Mở đầu
  Mục lục
  Tổng quan
  Danh mục
  Bảng liệt kê
  Bản xác nhận
  Danh mục

  Chương 1: Tổng quan

  Chương 2: Phương pháp xác minh người nói.

  Chương 3: Giới thiệu tóm tắt phần mềm mã nguồn mở ALIZE & LIA-RAL.

  Chương 4: Chi tiết thực nghiệm.

  Chương 5: Đánh giá và hướng phát triển.

  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  1
  MỤC LỤC
  Bảng liệt kê các từ viết tắt và các thuật ngữ dùng trong luận văn
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  MỞ ĐẦU Trang
  CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN---------------------------------------------------------- 1
  1.1 Tổng quan về sinh trắc học --------------------------------------------------------- 1
  1.1.1 Giới thiệu ------------------------------------------------------------------------ 1
  1.1.2 Hệ thống nhận dạng tự động dựa trên sinh trắc học ------------------------ 2
  1.2 Sơ lược về hệ thống nhận dạng tự động người qua giọng nói ----------------- 3
  1.2.1 Hai loại ứng dụng của lĩnh vực nhận dạng người qua giọng nói --------- 4
  1.2.2 Tính đa dạng của hệ thống nhận dạng người qua giọng nói. -------------- 5
  CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP XÁC MINH NGƯỜI NÓI ------------------- 7
  2.1 Dẫn nhập ------------------------------------------------------------------------------ 7
  2.2 Rút trích đặc trưng ------------------------------------------------------------------ 7
  2.2.1 Phân đoạn, pre-emphasis và hàm cửa sổ ------------------------------------- 8
  2.2.2 Biến đổi Fourier rời rạc -------------------------------------------------------- 9
  2.2.3 Dải bộ lọc tần số mel ----------------------------------------------------------- 13
  2.2.4 Biến đổi cosin rời rạc ---------------------------------------------------------- 15
  2.2.5 Các hệ số mel-cepstrum và các đạo hàm của nó ---------------------------- 16
  2.2.6 Năng lượng ---------------------------------------------------------------------- 16
  2.2.7 Kết luận--------------------------------------------------------------------------- 16
  2.3 Dò tìm năng lượng ------------------------------------------------------------------ 17
  2.4 Chuẩn hoá đặc trưng ------------------------------------------------------------- 17
  2.5 Huấn luyện mô hình nền và mô hình người nói --------------------------------- 17
  2.5.1 Giới thiệu------------------------------------------------------------------------- 17
  2.5.2 Mô hình nền phổ quát ---------------------------------------------------------- 18
  2.5.3 Định lý Bayes-------------------------------------------------------------------- 19 2
  2.5.4 Giải thuật Expectation Maximization (EM) --------------------------------- 20
  2.5.5 Giải thuật Expectation Maximization trong ứng dụng -------------------- 22
  2.6 Tính điểm cho một đoạn âm thanh ------------------------------------------------ 24
  2.7 Chuẩn hoá điểm ---------------------------------------------------------------------- 26
  2.7.1 T-norm (Test Normalization)-------------------------------------------------- 27
  2.7.2 Z-norm (Zero Normaliztion)--------------------------------------------------- 28
  2.8 Quyết định ---------------------------------------------------------------------------- 28
  2.8.1 Các loại lỗi ---------------------------------------------------------------------- 28
  2.8.2 Các phương pháp đánh giá hiệu năng --------------------------------------- 29
  2.8.3 Điểm EER ----------------------------------------------------------------------- 29
  2.8.4 Chọn ngưỡng -------------------------------------------------------------------- 30
  CHƯƠNG 3 - GIỚI THIỆU TÓM TẮT PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
  ALIZE & LIA – RAL ------------------------------------------------------------------ 31
  3.1 Nguồn gốc----------------------------------------------------------------------------- 31
  3.2 Giới thiệu thư viện Alize ------------------------------------------------------------ 32
  3.2.1 Bộ phân tích cấu hình ---------------------------------------------------------- 32
  3.2.2 Tập tin I/O------------------------------------------------------------------------ 32
  3.2.3 Các tập tin đặc trưng ----------------------------------------------------------- 32
  3.2.4 Các hàm thống kê -------------------------------------------------------------- 32
  3.2.5 Các phân bố Gaussian --------------------------------------------------------- 33
  3.2.6 Tập các Gaussians -------------------------------------------------------------- 33
  3.2.7 Phân đoạn đặc trưng ----------------------------------------------------------- 33
  3.2.8 Xử lý các tập tin vào/ra dựa trên dòng --------------------------------------- 33
  3.2.9 Các véc tơ và ma trận----------------------------------------------------------- 33
  3.2.10 Bộ quản lý ---------------------------------------------------------------------- 33
  3.3 Giới thiệu gói Lia-ral ---------------------------------------------------------------- 34
  3.3.1 Dò tìm năng lượng ------------------------------------------------------------- 34
  3.3.2 Chuẩn hoá đặc trưng ----------------------------------------------------------- 36
  3.3.3 Huấn luyện mô hình nền ------------------------------------------------------ 37 3
  3.3.4 Huấn luyện mô hình người nói ----------------------------------------------- 37
  3.3.5 Kiểm tra -------------------------------------------------------------------------- 38
  3.3.6 Chuẩn hoá điểm ----------------------------------------------------------------- 39
  3.3.7 Quyết định------------------------------------------------------------------------ 394
  CHƯƠNG 4 - CHI TIẾT THỰC NGHIỆM --------------------------------------- 40
  4.1 Chuẩn bị dữ liệu ---------------------------------------------------------------------- 40
  4.2 Chi tiết quá trình tiến hành thực nghiệm------------------------------------------ 41
  4.2.1 Khám phá tham số -------------------------------------------------------------- 41
  4.2.2 Tìm hiệu năng ------------------------------------------------------------------- 42
  4.3 Kết quả thử nghiệm ------------------------------------------------------------------ 43
  4.3.1 Khám phá tham số -------------------------------------------------------------- 43
  4.3.2 Tìm hiệu năng ------------------------------------------------------------------- 46
  CHƯƠNG 5 – ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ----------------------- 48
  5.1 Đánh giá kết quả --------------------------------------------------------------------- 48
  5.2 Hướng phát triển luận văn ---------------------------------------------------------- 48
  TÀI LIỆU THAM KHẢO--------------------------------------------------------------- 49
  PHỤ LỤC A------------------------------------------------------------------------------- 52
  PHỤ LỤC B ------------------------------------------------------------------------------- 57
  PHỤ LỤC C ------------------------------------------------------------------------------- 61
  PHỤ LỤC D------------------------------------------------------------------------------- 62

  Xem Thêm: Xác minh người qua giọng nói
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác minh người qua giọng nói sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status