Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã

  TÊN ĐỀ TÀI : Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã


  MỤC LỤC
  A. ĐẶT VẤN ĐỀ
  B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CẤP XÃ
  I.Tổng quan về cơ cấu bộ máy quản lý cấp xã.
  1. Cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã.
  1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chính quyền địa phương.
  1.2. Cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã.
  2. Vị trí của chính quyền cấp xã đối với nền hành chính quốc gia.
  II. Sự Tất yếu khách quan phải đổi mới cơ cấu bộ máy
  chính quyến cấp xã.
  1.sự tất yếu khách quan phải đổi mới cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã.
  2. Mục tiêu của việc đổi mới cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã.
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ NƯỚC TA HIỆN NAY
  1. Những bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở xã.
  1.1 vị trí của hội đồng nhân dân trong hoạt động thực tiễn.
  1.2 Uỷ ban nhân dân tính chấp hành và tính chất hành chính.
  1.3 Sự xuất hiện chức danh trưởng thôn.
  1.4. Chính quyền xã làmột cấp chính quyền hoàn chỉnh nhưng lại chưa thật sự là một cấp ngân sách đầy đủ.
  1.5. Tình trạng bất cập trong tổ chức và hoạt động.
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ
  1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyên xã.
  1.1. Cải cách mô hình tổ chức và hoạt động phải được xem là khâu cải cách trọng tâm.
  1.2. Mô hình cải cách chính quền cơ sở cần được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở quán triệt hai nguyên tắc.
  1.3.Đổi mới quan niệm và nhận thức về chính quyền cơ sở trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta.
  1.4. Đa dạng mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở.
  1.5. Khẳng định cả trong nhận thức, quan điểm, ca trong quy định của pháp luật.
  1. 6. Nghiên cứu cải cách chế độ tài chính, ngân sách đối với chính quyền cơ sở ở nông thôn.
  2. Giải pháp đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền xã .
  2.1. Nghiên cứu, xây dựng ban hành một đạo luật về chính quyền cơ sở.
  2.2 Quy định rõ chức năng cụ thể của chính quyền cơ sở.
  2.3. Xác định cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở .
  2.4. Mô hình tổ chức va hoạt động củ bộ máy chính quyền xã.
  2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.
  C. KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status