Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2

  TÊN ĐỀ TÀI : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2


  Lời mở đầu 5
  Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về tiền lương 7
  I/ Khái quát về tiền lương. 7
  1. Khái niệm tiền lương 7
  2. Bản chất, chức năng của tiền lương. 8
  2.1. Bản chất của tiền lương . 8
  2.2. Chức năng của tiền lương. 10
  2.2.1. Chức năng thước đo giá trị của sức lao động. 10
  2.2.2. Chức năng duy trì và mở rộng sức lao động . 10
  2.2.3. Chức năng động lực đối với người lao động . 11
  2.2.4. Chức năng kích thích và thúc đẩy phân công lao động xã hội 11
  II/ Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 12
  1. Các nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp. 12
  2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay. 13
  a) Trả lương theo thời gian: 13
  b) Trả lương sản phẩm: 14
  3. Vai trò, ý nghĩa của tiền lương đối với người lao động trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 20
  III/ Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương 21
  1. Chính sách của Đảng và Nhà nước 21
  2. Đối tượng áp dụng 22:
  3. Nguyên tắc chung: 22
  4. Xây dựng đơn giá tiền lương 23
  IV/ quan điểm, vai trò của công đoàn trong việc tham gia tổ chức xây dựng tiền lương và trả lương cho công nhân viên chức lao động. 24
  1. Cơ sở pháp lý của vấn đề Công đoàn tham gia xây dựng tiền lương 24
  2. Trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tiền lương. 25
  3. Nội dung Công đoàn tham gia với chuyên môn tổ chức thực hiện công tác tiền lương. 25
  3.1. Công đoàn tham gia lựa chọn các hình thức tiền lương cho công nhân viên chức lao động trong doanh nghiệp: 25
  3.2. Công đoàn tham gia xây dựng định mức lao động. 26
  3.3. Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng tiền lương. 27
  3.4. Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng quy chế tiền lương ở doanh nghiệp. 27
  Chương II: Tình hình quản lý tiền lương tại công ty sông đà 2 thuộc tổng công ty sông đà. 29
  A/ Một số đặc điểm của Công ty Sông Đà 2 ảnh hưởng đến việc quản lý quỹ tiền lương. 29
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sông Đà 2 thuộc Tổng Công ty Sông Đà. 29
  II. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty có ảnh hưởng tới công tác quản lý tiền lương. 32
  1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của Công ty xây dựng Sông Đà số 2 32
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý của công ty. 34
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tiền lương ở công ty: 37
  3.1. Kế toán trưởng Công ty 38
  3.2. Phó kế toán trưởng công ty - Kế toán Tổng hợp toàn công ty 39
  3.3. Kế toán Nhật ký chung Cơ quan Công ty, 41
  3.4. Kế toán Ngân hàng, Phải trả người bán. 42
  3.5. Theo dõi thanh toán các hợp đồng xây lắp giao khoán cho các đơn vị 42
  3.6. Kế toán Tiền mặt, thanh toán tạm ứng, kế toán giao khoán 43
  3.7. Kế toán Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, phải thu khách hàng, Phải thu khác, kế toán thu vốn 43
  3.8. Kế toán vật tư, Theo dõi TSCĐ, dụng cụ hành chính, Công cụ xuất dùng 44
  3.9. Thủ quỹ làm công tác hành chính của phòng lưu trữ công văn đi, đến 45.
  3.10. Nhiệm vụ của các kế toán chủ công trình. 45
  3.11. Nhiệm vụ trưởng ban kế toán các đơn vị trực thuộc 45
  B/ Tình hình quản lý quỹ tiền lương ở Công ty Sông Đà 2 48.
  I Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương. 48
  1. Nguyên Tắc trả lương 48
  1.1. Đối tượng áp dụng 48
  1.2. Mức lương 48
  1.3. Cán bộ đoàn thể 52
  1.4. Các chế độ khác theo lương 53
  1.5. Lương các chức danh: 53
  2. Tổ chức thực hiện 54
  3. Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và các quỹ xã hội nhân đạo và bảo hiểm y tế: 56
  4. Phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh chuyên môn và lương, phụ cấp các chức danh Công đoàn trong Công ty 59
  Chương III: Một số giải pháp tăng cường quản lý quỹ tiền lương tại công ty sông đà 2. 62
  I) Đánh giá, so sánh chung về Công ty Sông Đà 2 62
  II) Những nhận xét, đánh giá về công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty xây dựng Sông Đà 2: 63
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 64
  2. Công tác quản lý tiền lương: 64
  III) Một số kiến nghị nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương: 66
  Kết luận 68
  Tài liệu tham khảo 69

  Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status