Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua 2000-20

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua 2000-20

  Phân tích Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua 2000-2005


  Lời mở đầu

  Sau quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần Tràng An, tôi đã xem xét nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tình hình quản lý của công ty. Tôi đã biết được quá trình phát triển, điều hành, hoạt động của công ty.

  Từ đó giúp tôi hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Nội dung cơ bản của bản báo cáo tổng hợp bao gồm:
  Phần I: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Tràng An
  Phần II: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tràng An
  Phần III: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua (2000-2005)
  Phần IV: Giới thiệu về phòng thực tập (Phòng Kế hoạch sản xuất)

  MỤC LỤC

  Lời mở đầu 1

  Phần I: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Tràng An 2
  I. Giới thiệu chung về Công ty 2
  II. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2
  III. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4

  Phần II. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Tràng An 5
  I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty Cổ phần Tràng An 5
  II. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty cổ phần Tràng An 7

  Phần III:Những đặc điểm chung về vốn, máy móc thiết bị, lao động, quy trình công nghệ và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thời cơ thuận lợi khó khăn của công ty 10
  I. Những đặc điểm chung về vốn, lao động, máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 10
  1. Những đặc điểm về vốn: 10
  2. Đặc điểm về lao động 11
  3. Đặc điểm về máy móc thiết bị, công nghệ 12
  4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 13
  II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những thời cơ, những khó khăn của công ty thời gian qua. 17
  1. Tình hình họat động sản xuất kinh doanh thời gian qua 17
  2. Những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thử thách đối với công ty 21

  Phần IV:Giới thiệu về phòng thực tập (Phòng kế hoạch sản xuất) 23
  I. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế hoạch sản xuất 23
  II. Các chức danh của phòng kế hoạch sản xuất 24

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

  LỜI MỞ ĐẦU

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  I.KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ
  II. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
  2. Bản chất
  3. Các quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
  III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  1. Nhân tố khách quan
  2. Nhân tố chủ quan
  V. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  1. Một số quan điểm trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
  2.Các phương pháp xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh
  3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh

  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
  4. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tràng An
  II. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN.
  1. Tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng chiếm lĩnh thị trường của công ty
  2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
  3. Nhận xét chung

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
  I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007
  1. Phương hướng chung của ngành
  2. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong năm 2007
  II. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN.
  1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường
  2. Tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm
  3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm
  4. Huy động thêm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  5. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Phân tích Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua 2000-20
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An trong thời gian vừa qua 2000-20 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status