Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng

  LỜI NÓI ĐẦU
  Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực, mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
  Công ty Cao su Sao vàng là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dưới sự quản lý thống nhất của Tổng công ty hoá chất Việt nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn, hàng năm có thể cung cấp cho thị trường từ 6- 7 triệu bộ săm lốp xe đạp; 400.000 đến 500.000 bộ lốp xe máy; từ 100.000- 120.000 bộ lốp ôtô, máy kéo và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác.
  Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty Cao su Sao vàng đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vì, hiện nay thị trường săm lốp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan
  Tuy nhiên, trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư, đó là: tăng thêm năng lực sản xuất mới, đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy, chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai.

  Trong bài luận văn này em xin trình bày ba chương chính:
  Chương 1: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.
  MỤC LỤCLời nói đầu . 1Chương 1: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh củadoanh nghiệp 31.1. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp 31.1.1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp . 31.1.1.1 Khái niệm đầu tư . 31.1.1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp 31.1.2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 51.1.3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 61.1.3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền côngnghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT) . 61.1.3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ . 81.1.3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 91.1.3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác 111.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư của doanh nghiệp . 111.1.4.1. Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai 111.1.4.2. Chi phí đầu tư 111.1.4.3 Cầu tiêu dùng . 121.1.4.4 Dự đoán của các hãng về tình trạng nền kinh tế trong tương lai 121.2. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 121.2.1. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 121.2.1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh 121.2.1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp . 141.2.1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 151.2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệptrong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập 181.2.2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh 181.2.2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh củadoanh nghiệp . 191.2.2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh củadoanh nghiệp . 201.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 26Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranhcủa công ty Cao su Sao vàng . 282.1. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng 282.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 282.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng 312.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây 362.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 402.2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng 402.2.1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm . 402.2.1.2 Cơ cấu sản phẩm 412.2.1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất 422.2.1.4 Nguyên vật liệu sản xuất 432.2.1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty 442.2.2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 452.2.2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường 452.2.2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng . 47
  2.2.3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của
  Công ty Cao su Sao vàng . 48
  2.2.3.1. Tình hình vốn và nguồn vốn: . 48
  2.2.3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của
  Công ty Sao Su Sao Vàng . 52
  2.2.3.2.1. Đầu tư sản xuất sản phẩm 52
  2.2.3.2.2. Đầu tư cho công tác phát triển thị trường, tiêu thụ 65
  2.2.3.2.3. Đầu tư vào nguồn nhân lực . 69
  2.2.4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh
  của Công ty Cao su Sao vàng 71
  2.2.4.1. Những kết quả đạt được 71
  2.2.4.2 Những mặt hạn chế ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư­
  nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 74
  Chương 3: một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng
  cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 78
  3.1. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới 78 3.2. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005 . 783.2.1. Định hướng về đầu tư sản xuất 783.2.1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năngcạnh tranh 783.2.1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá 79
  3.2.1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý . 79
  3.2.1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên . 79
  3.2.2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm . 80
  3.2.3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty
  Cao su Sao vàng 80
  3.3. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng
  cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 82
  3.3.1. Giải pháp về vốn đầu tư 83
  3.3.1.1 Về vấn đề huy động vốn 83
  3.3.1.2 Về vấn đề sử dụng vốn 84
  3.3.2. Giải pháp về thiết bị công nghệ . 85
  3.3.3. Đầu tư cho mở rộng thị trường và tăng cường các hoạt động Marketing. 89
  3.3.3.1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường 89
  3.3.3.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm 90
  3.3.3.3. Sử dụng giá cả làm vũ khí cạnh tranh . 93
  3.3.3.4. Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phân phối . 95
  3.3.3.5. Tăng cường các hoạt động quảng cáo, yểm trợ và xúc tiến bán hàng. 96
  3.3.4. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực . 97
  3.4. Một số kiến nghị với Nhà nước và Tổng công ty hoá chất Việt nam. 97
  Kết luận 99
  Danh mục tài liệu tham khảo 100

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status