Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Ngành sản xuất và kinh doanh thực thực phẩm ở VN hiện nay có khoảng hơn 600 ngàn cơ sở chế biến, giá trị đạt khá so với tổng giá trị toàn ngành công nghiệp. Sản phẩm đã đáp ứng ngày càng tăng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, không ít mặt hàng được thị trường nước ngoài chấp thuận. Sản xuất và kinh doanh thực phẩm có vai trò h ết sức quan trọng trong đời sống của con người, nguồn thực phẩm là nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, Trong xã hội hiện đại ngày nay, thực phẩm vẫn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm hàng đầu. Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, nhất là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động tới các thành phần kinh tế, các ngành nghề trong đó có ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm của Việt Nam. Trước những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó và bôí cảnh thực tế ở Việt Nam, ngành chế biến lương thực thực phẩm phải đương đầu với những thách thức gay gắt và cạnh tranh quyết liệt. Do đó cần phải phân tích tìm hiểu tác động của khủng hoảng kinh tế đến ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam để đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của đất nước nói chung và của ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm nói riêng, đón các thời cơ, tận dụng các cơ hội đồng thời vượt qua các khó khăn thách thức của cuộc khủng hoảng nhằm đưa ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm có thể đứng vững và phát triển hơn. Công ty chế biến thực phẩm Starfood có trụ sở tại Mỹ Hào- Hưng Yên với công suất khoảng 200.000 hộp một ngày. Hiện nay, các sản phẩm của công ty đang chiếm lĩnh một thị trường tương đối ổn định trong các cửa hàng và siêu thị. Hệ thống phân phối rộng khắp chủ yếu là ở các siêu thị lớn như Mêtro, BigC, Fivimark, Hapro, Intimex Các sản phẩm chủ yếu của công ty là xúc xích Thank U, xúc xích mana, thịt heo ba lát, cá thu ngừ ngâm dầu nành, cá thu ngừ sốt cà chua, thịt bò sốt, patê gan, heo hầm pháp, thịt lợn hấp , sản phẩm của công ty được người tiêu dùng chấp nhận với số lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên, dưới sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các ngành kinh tế của Việt Nam trong đó có ngành thực phẩm. Vì vậy nhóm đề tài đã chọn tên đề tài nghiên cứu khoa học của mình là: “ Tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Doãn Thị Liễu.
  2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài:
  Xuất phát từ việc nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, từ đó nghiên cứu tìm hiểu tác động đến các ngành kinh tế trong đó có ngành chế biến sản xuất thực phẩm ở Việt Nam nói chung, đề tài tập trung nghiên cứu những tác động của khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó nhóm đề tài định hướng nghiên cứu ở Công ty chế biến thực phẩm Starfood.
  3. Các mục tiêu nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu tác động của khủng hoảng kinh tế đến các ngành kinh tế trong đó đi sâu nghiên cứu tìm hiểu tác động đến ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam để có thể hiểu rõ hơn các tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam từ đó có thể đưa ra một số giải pháp giúp cho các Doanh nghiệp trong ngành có thể tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trước cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu hiện nay.
  - Nghiên cứu tác động của khủng hoảng làm ảnh hưởng đến nhu cầu ng ười tiêu dùng tới mặt hàng thực phẩm
  - Nghiên cứu việc ảnh hưởng tới việc sản xuất, quá trình biến đổi nguyên vật liệu đầu vào ( giá cả nguyên vật liệu đầu vào, các loại thịt và phụ gia ).
  - Nghiên cứu tác động tới hiệu quả tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh và phân phối của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
  - Nghiên cứu tác động tới công ăn việc làm và thu nhập của người lao động.
  - Từ đó rút ra các biện pháp nhằm hạn chế tác động của khủng hoảng tới nhu cầu, sản xuất và kinh doanh ngành thực phẩm.
  4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu:
  Qua phân tích tìm hiểu nguyên nhân và tác động của khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam, các câu hỏi được đặt ra cho quá trình nghiên cứu xuất phát từ việc ảnh hưởng của khủng hoảng tới toàn bộ các ngành kinh tế và xu hướng tiêu dùng của khách hàng, từ đó ảnh hưởng lớn tới tâm lý và nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm làm ảnh hưởng đến sản xuất của Doanh nghiệp giảm, theo đó ảnh hưởng làm giảm kết quả tiêu thụ của các mặt hàng thực phẩm của Doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh và phân phối của Doanh nghiệp giảm:
  - Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, tác động như thế nào đến nhu cầu về mặt hàng thực phẩm?
  - Cụôc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng và tác động như thế nào đến các ngành khác?
  - Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng và tác động như thế nào đến các doanh nghiệp nhà nước? doanh nghiệp tư nhân?
  - Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, tác động như thế nào đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?
  - Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng như thế nào đến việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất?
  - Cuộc khủng hoảng kinh tế tác động như thế nào đến quá trình tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp?
  - Cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến thu nhập và việc làm của người lao động ?
  5. Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam. Định hướng nghiên cứu ở Công ty chế biến thực phẩm Starfood
  6. Ý nghĩa của nghiên cứu:
  Đề tài góp phần giải quyết được phần nào những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm đang phải đối mặt trước cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả tiêu thụ của công ty chế biến thực phẩm Starfood trong giai đoạn kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay.
  7. Kết cấu của đề tài:
  Để tài kết cấu bởi 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam
  Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận về tác động của khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm của Việt Nam.
  Chương 4: Các kết luận, thảo luận và đề xuất về việc nghiên cứu tác động của khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam.

  MỤC LỤC
  Chương 1: Tổng quan về tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam 2
  1. Tính cấp thiết của đề tài: 2
  2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài: 3
  3. Các mục tiêu nghiên cứu: 3
  4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu: 4
  5. Phạm vi nghiên cứu: 5
  6. Ý nghĩa của nghiên cứu: 5
  7. Kết cấu của đề tài: 5
  Chương II : Tóm lược một số vấn đề lý luận về tác động của khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam 6
  1.Khủng hoảng kinh tế là gì ?. 6
  2. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 -2008: 7
  2.1 Vay trả góp nhà theo hình thức cổ điển. 7
  2.2 Vay nợ . dưới chuẩn. 8
  2.3 Tin tưởng rằng giá nhà cửa sẽ tiếp tục gia tăng. 11
  Việc nhà cửa ở Mỹ gia tăng giá thực ra còn là kết quả của nhiều yếu tố khác trước đó. Một lý do là vì đã có thêm nhiều nguồn tài trợ địa ốc! 2. 4 Nguồn tài trợ địa ốc gia tăng. 12
  2.5.Lượng tiền cho vay địa ốc gia tăng. 13
  2.6 Gậy ông lại đập lưng ông! 13
  2. 7 Tiêu chuẩn cho vay xuống dốc! 14
  2. 8 Giá nhà không tăng như dự định. 15
  2. 9 Sống động thị trường! 15
  2. 10 Ai hưởng lợi?. 16
  Bước sang phần “trái phiếu hóa” thì các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, công ty thẩm định rủi ro, các nhà bán lẻ trái phiếu, cùng các công ty quản lý thị trường, tất cả cũng đều hưởng những món tiền hoa hồng, môi giới và chi phí béo bở. Nói chung là tất cả những đối tác nằm trong “đường dây” này đều hưởng lợi từ túi tiền của người bán nhà, người đi vay mua nhà cùng các nhà đầu tư nhỏ 2. 11 Mưa rào hay bão lớn?. 17
  1. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam 2007 -2008 : 18
  1.1.1 Nhìn lại kinh tế Việt Nam : 18
  1.1.2.Việt Nam liên tiếp chịu sự tác động của 2 cuộc khủng hoảng : 24
  Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đến các DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm của Việt Nam. 28
  1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề : 28
  A. Phương pháp điều tra phỏng vấn. 28
  Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời bằng viết 33
  B. Phương pháp thu thập thông tin. 36
  2. Tổng quan thực trạng nghành chế biến thực phẩm Việt Nam : 38
  3.2 Những ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tới các doanh nghiệp : 42
  Chương 4: Các kết luận, thảo luận và đề xuất về việc nghiên cứu tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam 47
  1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu: 47
  2. Các thảo luận về những vấn đề đặt ra qua nghiên cứu: 47
  3. Các dự báo triển vọng về vấn đề nghiên cứu: 48
  4. Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nghiên cứu: 48
  5. Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu: 49

  Xem Thêm: Tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của khủng hoảng kinh tế đến các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status