Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả quản trị quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty cổ phần

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả quản trị quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty cổ phần

  LỜI CẢM ƠN

  Việt Nam đang từng bước trên con đường hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều này mở ra nhiều cơ hội song cũng đem lại không ít khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
  Hợp đồng nhập khẩu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, Nó cho phép tận dụng tối đa nguồn lực trong và ngoài nước và tham gia tích cực vào quá trình chuyên môn hóa và phân công lao động quốc tế. Đồng thời qua hợp đồng này, chúng ta có thể tiếp cận được công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, góp phần đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập giữa nước ta và các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác, nhập khẩu hàng hóa giúp phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở công nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước và thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa.
  Hòa mình vào xu thế đó, trong những năm qua, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu đã không ngừng hoàn thiện mình, từng bước khắc phục, tháo gỡ khó khăn, cải thiện công tác quản lý, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Vì vậy, uy tín và vị trí của công ty ngày càng được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước.
  Với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong thời gian qua, tuy gặp không ít khó khăn khách quan cũng như chủ quan song công ty luôn phấn đấu vượt qua trở ngại để thực hiện tốt các hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, mặc dù quá trình đó vẫn còn một số hạn chế nhưng nếu được khắc phục các tồn tại đó và phát huy những kết quả đạt được, công ty cổ phần XNK Hoa Nam sẽ tận dụng được các lợi thế, vượt qua thử thách để ngày càng thực hiện tốt hơn nữa các hợp đồng nhập khẩu đặc biệt là các hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện.
  Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã nghiên cứu quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng thiết bị điện thông qua các biện pháp nghiên cứu như: quan sát, tham gia thực tế, tiến hành điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn chuyên gia. Cộng với các kiến thức được trang bị gần bốn năm học trong nhà trường, sự học hỏi kinh nghiệm của các anh chị nhân viên trong công ty, em đã rút ra được những kết quả, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại. Và em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty trong thời gian tới. Hy vọng các giải pháp này có thể giúp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện quy trình đó.
  Mặc dù đã có nhiều cố gằng nhưng do hạn chế về thời gian, kiến thức và trình độ, kinh nghiệm bản thân chưa nhiều nên bản luận văn không hẳn tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và quan tâm đóng góp của thầy cô và các bạn để bản luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của thầy giáo Thạc sỹ Bùi Đức Dũng - người đã trực tiếp hướng dẫn em làm luận văn này. Em cũng xin cám ơn các anh chị trong phòng xuất nhập khẩu và các anh chị trong công ty Hoa Nam đã tận tình tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập ở công ty để hoàn thành bản luận văn này.  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . 7
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 7
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 10
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 10
  1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 11
  1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 12
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12
  1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 13
  CHƯƠNG 2 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUẢN TRỊ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU . 14
  2.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ . 14
  2.1.1 Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thương mại quốc tế . 14
  2.1.2 Phân loại hợp đồng thương mại quốc tế 14
  2.2 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ . 14
  1. Điều khoản tên hàng 15
  2. Điều khoản phẩm chất . 15
  3. Điều khoản số lượng . 15
  4. Điều khoản bao bì . 15
  5. Điều khoản giá cả 16
  7. Điều khoản giao hàng 16
  8. Điều khoản trả tiền 17
  9. Điều khoản khiếu nại 17
  10. Điều khoản bảo hành . 17
  11. Điều khoản về trường hợp miễn trách . 18
  12. Điều khoản trọng tài . 18
  13. Điều khoản vận tải . 18
  14. Điều khoản kiểm nghiệm . 18
  2.3 TỔNG QUAN KHÁCH THỂ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NĂM TRƯỚC 18
  2.4 QUẢN TRỊ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU . 19
  2.4.1 Trình tự chấp hành hợp đồng nhập khẩu . 19
  2.4.1.1 Xin giấy phép nhập khẩu 20
  2.4.1.2 Mở L/C 20
  2.4.1.3 Thuê tàu lưu cước . 20
  2.4.1.4 Mua bảo hiểm . 21
  2.4.1.5 Làm thủ tục hải quan 22
  2.4.1.6 Giao nhận hàng với tàu . 23
  2.4.1.7 Làm thủ tục thanh toán . 23
  2.4.1.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại . 24
  2.4.2 Điều hành và giám sát hợp đồng nhập khẩu 24
  2.4.2.1 Khái niệm về điều hành và giám sát hợp đồng nhập khẩu 24
  2.4.2.2 Các phương thức giám sát và điều hành 25
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 26
  3.1 PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 26
  a) Phương pháp thu thập dữ liệu . 26
  b) Phân tích dữ liệu . 27
  3.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM 27
  3.2.1 Giới thiệu khái quát của công ty . 27
  3.2.1.1 Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam . 28
  3.2.2 Ảnh hưởng các nhân tố môi trường đến quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện 29
  3.2.2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 29
  3.2.2.2 Môi trường nội tại của doanh nghiệp . 31
  3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM VÀ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ DỮ LIỆU THỨ CẤP VÀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY CPXNK HOA NAM 32
  3.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm 32
  3.3.2 Kết quả phỏng vấn chuyên gia . 34
  3.3.3 Kết quả dữ liệu thứ cấp . 36
  3.3.4 Thực trạng quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam . 38
  CHƯƠNG 4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ NẦNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI 43
  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM 43
  4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 43
  4.1.1 Những thành tích đạt được 43
  4.1.2 Những tồn tại trong quản trị quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện 44
  4.1.2.1 Làm thủ tục hải quan 44
  4.1.2.2 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại . 46
  4.1.2.3 Phương thức điều hành và giám sát . 47
  4.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ 49
  4.2.1 Dự báo triển vọng công ty . 49
  4.2.1.1 Chiến lược phát triển chung của công ty CPXNK Hoa Nam 49
  4.2.1.2 Phương hướng phát triển của công ty CPXNK Hoa Nam . 50
  4.2.2 Quan điểm giải quyết vấn đề . 50
  4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM 51
  4.3.1 Lựa chọn phương thức điều hành và giám sát phù hợp 51
  4.3.2 Hoàn thiện khâu làm thủ tục hải quan . 52
  4.3.3 Hoàn thiện khâu khiếu nại và giải quyết khiếu nại . 54
  4.2.4 Xin giấy phép Bộ Công Thương . 54
  4.3.5 Các giải pháp khác . 55
  4.3.5.1 Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên xuất nhập khẩu . 55
  4.3.5.2 Thu hút và sử dụng vốn hiệu quả 56
  4.3.5.3 Các giải pháp khác 58
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59
  PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ DỮ LIỆU THỨ CẤP . 61
  PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM . 63
  PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM 67


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả quản trị quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tại công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status