Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10

  h=1]MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài
  Xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay đã tạo ra cho các tổ chức nhiều cơ hội mới và cũng không ít thách thức mới. Trong “cuộc chiến” không súng đạn mà bằng công nghệ, bằng tiềm lực tài chính, thương hiệu, này sự thắng thua phụ thuộc rất lớn vào tài năng của đội ngũ nhân viên. Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong tổ chức, hầu hết các doanh nghiệp có xu hướng đặt con người làm trung tâm cho mọi chiến lược, tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong tương lai và đó là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển. Trong thời gian thực tập tại Phòng Tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt 10/10, em nhận thấy rằng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã được quan tâm chú trọng và gặt hái được những thành công nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số những sai sót và tồn tại khiến cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu tạo dựng một lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng gắn bó và phục vụ cho sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 cần phải được sửa chữa để hoàn thiện hơn.
  Từ những lý do trên em đã chọn đề tài: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 ”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận tốt nghiệp của em được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10
  Chương 3: Một số giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dêt 10/10, đồng thời đề xuất một số giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10.
  3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt 10/10
  Phạm vi nghiên cứu là Công ty Cổ phần Dệt 10/10
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong bài khóa luận em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ iv
  LỜI CẢM ƠN v
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1:
  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1: Một số khái niệm 3
  1.1.1: Khái niệm nguồn nhân lực trong tổ chức 3
  1.1.2:Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 3
  1.1.3: Các hình thức đào tạo theo nhu cầu: 4
  1.2: Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 7
  1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo . 9
  1.2.2 Tổ chức quá trình đào tạo . 13
  1.2.3 Đánh giá kết quả các lớp đào tạo và chương trình đào tạo 15
  1.2.4 Đánh giá hiệu quả đào tạo . 16
  1.3: Những yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 17
  1.3.1: Những yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp . 17
  1.3.2: Những yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 18
  Chương 2:
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 21
  2.1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Dệt 10/10 . 21
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Dệt 10/10 . 21
  2.1.2: Bộ máy tổ chức quản trị kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 22
  2.2: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 . 27
  2.2.1: Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 giai đoạn 2008 – 2010 27
  2.2.2: Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 29
  2.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 42
  2.3.1: Những yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 42
  2.3.2: Những yếu tố bên trong doanh nghiệp . 43
  2.3: Đánh giá chung tình hình thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10. 51
  2.3.1 Thành tựu: 51
  2. 3.2 Hạn chế và nguyên nhân 52
  Chương 3:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 54
  3.1 Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 trong những năm tới. 54
  3.1.1: Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 54
  3.1.2: Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty đến năm 2015. 54
  3.2: Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 . 56
  3.2.1: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty 56
  3.2.2: Hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sau khóa học của Công ty 56
  3.2.3: Sắp xếp, củng cố hệ thống các cơ sở đào tạo cho Công ty và công tác hỗ trợ lớp học . 60
  3.2.4: Lập và quản lý tốt nguồn kinh phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 60
  3.2.5: Xây dựng chính sách tạo động lực cho cán bộ đào tạo và cán bộ công nhân viên được đào tạo . 61
  3.2.6: Xây dựng bản mô tả công việc cho từng chức danh công việc . 61
  3.2.7: Đa dạng hóa các phương pháp đào tạo . 62
  3.2.8: Một số biện pháp khác: 63
  KẾT LUẬN 64
  PHỤ LỤC: 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

  Xem Thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status