Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng

  MỤC LỤC Trang


  Lời mở đầu 1
  Chương I 3
  Tổng quan về quản lý và hiệu lực quản lý. 3
  I. Những khái niệm.: 3
  1. Định nghĩa quản lý. 3
  1.1. Khái niệm quản lý: 3
  1.2. Nội dung của quản lý kinh tế. 4
  1.2.1. Lập kế hoạch: 5
  1.2.2 Tổ chức 13
  1.2.3 Lãnh đạo. 18
  1.2.4 Kiểm tra. 20
  2. Đặc điểm. 24
  3. Chức năng của quản lý. 25
  4. Vai trò của quản lý. 26
  5. Các nguyên tắc quản lý. 27
  5.1. Tập trung dân chủ. 27
  5.2.Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội 28
  5.3. Phối hợp điều hoà các lợi ích. 28
  5.4 Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 30
  5.5 Hướng vào khách hàng và thị trường mục tiêu. 30
  6. Hiệu lực quản lý: 31
  6.1. Khái niệm hiệu lực quản lý: 31
  6.2. Các phương diện của hiệu lực quản lý: 32
  6.2.1. Phương diện kinh tế: 32
  6.2.2. Phương diện pháp lý: 32
  6.2.3. Phương diện xã hội: 33
  II. Tính tất yếu khách quan của nâng cao hiệu lực quản lý: 33
  1. Vai trò của quản lý đối với doanh nghiệp: 33
  2. Sự cần thiết của nâng cao hiệu lực quản lý: 34
  2.1. Sự biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 34
  2.2. Sự hoạt động nội tại của doanh nghiệp. 35
  2.3. Đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh. 35
  III. Các hình thức, xu hướng nhằn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 36
  1. Tổ chức lại doanh nghiệp: 36
  2. Điều chỉnh cơ cấu trong doanh nghiệp. 37
  3. Tập trung khâu xung yếu: 38
  4. Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong doanh nghiệp: 39
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý. 40
  1. Cơ cấu tổ chức: 40
  2. Năng lực sản xuất: 40
  2.1. Trang thiết bị công nghệ: 40
  2.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên. 40
  3. Năng lực của nhà quản lý: 41
  Chương II 42
  Thực trạng công tác quản lý và hiệu lực quản lý ở tại công ty vật liệu- xây dựng. 42
  I. Tổng quan về công ty: 42
  1. Quá trình ra đời: 42
  2. Chức năng nhiệm vụ: 43
  3. Tổ chức quản lý của công ty: 44
  3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty: 49
  II. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu lực quản lý của Công ty: 50
  1. Trang thiết bị và công nghệ sản xuất: 50
  2. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên: 51
  2.1. Thực trạng tại Công ty: 51
  2.1.1 Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật: 52
  2.1.2 Chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật: 53
  3. Mô hình cơ cấu quản lý của Công ty: 56
  4. Đặc thù nghành nghề sản xuất kinh doanh: 57
  III. Thực trạng sản xuất kinh doanh: 58
  1. Một số kết quả đạt được trong ba năm gần đây:
  1.1. Về tài chính: 58
  1.2. Tình hình thực hiện xây dựng các công trình trong ba năm qua: 60
  2. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh: 60
  2.1. Mặt tích cực: 60
  2.2. Mặt hạn chế: 60
  3. Mục tiêu chung của công ty trong các năm tới. 61
  3.1. Về xây lắp: 61
  3.2. Về sản xuất công nghiệp: 61
  3.3. Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 62
  3.4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 62
  3.5. Về tổ chức nhân sự và đào tạo: 62
  Chương III 63
  Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp- vật liệu xây dựng 63
  I. Tổ chức lại Công ty: 63
  1. Cơ sở lý luận. 63
  2. Nội dung biện pháp. 64
  3. Điều kiện thực hiện. 64
  4. Đánh giá phương án. 64
  II. Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây lắp. 65
  1. Cơ sở lý luận. 65
  2. Nội dung. 65
  3. Điều kiện thực hiện: 66
  4. Đánh giá chung 66
  III, Nâng cao năng lực cán bộ quản lý 66
  1. Cơ sở lý luận 66
  2. Nội dung 66
  4. Đánh giá 67
  IV, Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong công ty 67
  1. Cơ sở lý luận 67
  2. Nội dung 67
  3. Đánh giá chung 68

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status