Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU1
  1.Lý do thực hiện chuyên đề. 1
  2.Mục tiêu nghiên cứu. 2

  3.Phạm vi nghiên cứu. 2
  4.Phương pháp nghiên cứu. 2
  5.Cấu trúc chuyên đề. 2
  PHẦN NỘI DUNG3
  CHƯƠNG : 1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH3
  1.1GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH3
  1.1.1Thông tin chung về công ty. 3
  1.1.2Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 3
  1.1.3Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty. 4
  1.2PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH4
  1.2.1Môi trường vĩ mô. 4
  1.2.1.1Môi trường kinh tế. 4
  1.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách pháp luật5
  1.2.1.3 Môi trường Văn hóa – Xã hội5
  1.2.1.4 Môi trường tự nhiên. 6
  1.2.1.5 Môi trường công nghệ. 6
  1.2.1.6 Môi trường quốc tế. 6
  1.2.2 Môi trường cạnh tranh. 7
  1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh. 7
  1.2.2.2 Đối thủ tiềm ẩn. 8
  1.2.2.3 Khách hàng. 9
  1.2.2.4 Sản phẩm thay thế. 9
  1.2.2.5 Nhà cung ứng. 10
  1.2.3 Ma trận các yếu tố bến ngoài10
  1.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH11
  1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp. 11
  1.3.2 Nghiên cứu và Phát triển dự án. 11
  1.3.3 Hoạt động Marketing. 11
  1.3.4 Hoạt động tài chính. 15
  1.3.5 Hoạt động hợp tác đầu tư. 15
  1.3.6 Hệ thống thông tin quản lý. 16
  1.3.7 Tổ chức quản trị và điều hành. 16
  1.3.8 Ma trận các yếu tố bên trong 16
  CHƯƠNG 2 : HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH . 18
  2.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH18
  2.1.1 Các căn cứ chung. 18
  2.1.2 Triển vọng ngành. 18
  2.1.3 Dự báo nhu cầu. 18
  2.1.4 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình19
  2.1.5 Mục tiêu chiến lược của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình19
  2.2 ĐỀ XUẤT CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH20
  2.2.1 Ma trận SWOT20
  2.2.2 Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài23
  2.2.3 Kết quả các phương án chiến lược. 24
  2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CPĐT&SX GIÀY THÁI BÌNH24
  2.3.1 Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 24
  2.3.2 Giải pháp Marketing. 24
  2.3.3 Giải pháp tài chính. 25
  2.3.4 Giải pháp nhân sự. 25
  2.3.5 Giải pháp phát triển kinh doanh. 26
  2.3.6 Giải pháp quản lý. 26
  PHẦN KẾT LUẬN27
  1.KẾT LUẬN27
  2. KIẾN NGHỊ28
  2.1 Đối với Nhà nước. 28
  2.2 Đối với TBS. 29
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  SƠ ĐỒ:
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Đầu Tư và Sản Xuất giày Thái Bình
  Sơ đồ 1.2: Các kênh phân phối của TBS tại thị trường Mỹ

  BẢNG BIỂU:
  Bảng 1.1: Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM của ngành da giày Việt Nam
  Bảng 1.2: Ma trận các yếu tố bến ngoài EFE
  Bảng 1.3: Cơ cấu lao động và trình độ chuyên môn của công ty
  Bảng 1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2009-2011
  Bảng 1.5 : Ma trận các yếu tố bên trong IFE
  Bảng 2.1: Ma trận SWOT
  Bảng 2.2: Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài IE
  CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TBS Công ty Cổ phần Đầu Tư và Sản Xuất giày Thái Bình

  EU Liên minh châu Âu
  GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm nội địa
  Lefaso Hiệp hội da giày Việt Nam
  CPĐT&SX Cổ phần Đầu tư và Sản xuất
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  VN Việt Nam

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do thực hiện chuyên đề
  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp.
  Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên thì vấn đề quyết định ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp là lựa chọn một hướng đi đúng, xác định được một chiến lược kinh doanh cho hợp lý và kịp thời. Đặc biệt là ngành công nghiệp da giày tại thị trường Việt Nam.
  Ngành công nghiệp da giày Việt Nam đã phát triển rất nhanh và được xem là một trong những ngành công nghiệp chính đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển. Da giày là một trong 3 ngành đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất hiện nay sau dầu thô và dệt may, chiếm trên 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. Với khoảng 240 doanh nghiệp đang hoạt động, ngành da giày đang là một ngành xuất khẩu mũi nhọn, thu hút khoảng 500.000 lao động.
  Ngành da giày thế giới tiếp tục có xu hướng chuyển dịch sản xuất sang các nước đang phát triển, đặc biệt hướng vào các nước có môi trường đầu tư thuận lợi, chính trị ổn định và an toàn. Khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới, hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, cùng với các chính sách thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu của Chính phủ, Việt Nam sẽ trở thành một địa điểm đầu tư lý tưởng cho các nhà sản xuất da giày.
  Hiện nay, Việt Nam là một trong 10 nước xuất khẩu sản phẩm da giày hàng đầu trên thị trường quốc tế với tốc độ tăng trưởng ngành cũng như tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt trung bình trên 10%/năm. Tuy nhiên ngành này đang gặp phải nhiều khó khăn không dễ giải quyết.
  Chính vì lẽ đó, tôi quyết định thực hiện chuyên đề “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình”. Qua việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của công ty, để từ đó đề xuất một số phương án chiến lược nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất - kinh doanh giày và chiến lược kinh doanh giày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình, đề xuất định hướng và một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh giày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình đạt hiệu quả cao.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu ở Công ty CPĐT&SX giày Thái Bình. Các số liệu thu thập chủ yếu tập trung vào những năm từ 2008 -2011.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phân tích tổng hợp, so sánh dựa trên dữ liệu thứ cấp.
  Quan sát thực tế và nhận xét khách quan.
  5. Cấu trúc chuyên đề
  Cấu trúc của chuyên đề bao gồm:

  Chương 1: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình
  Chương 2: Hoạch định chiến lược kinh doanh và các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status