Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy

  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Lý do chọn đề tài

  Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán nhưng rõ ràng quản trị nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân viên của mình.

  quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật - nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân lực.
  Công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy là công ty trong ngành nghề dệt may, việc sử dụng các nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chiến lược mục tiêu công ty đề ra là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn. Bản thân nhận thấy để có thể làm tốt công việc hiện tại và phát triển trong tương lai thì công tác quản trị nhân lực là một điều không thể thiếu, vì thế tôi đã chọn đề tài:
  “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY”

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại công ty Lý Thùy. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc quản trị nhân lực tại công ty.

  3.Phạm vi nghiên cứu

  Đề tài được nghiên cứu tại phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương, phòng hành chính tại các xí nghiệp thành viên.

  4.Phương pháp nghiên cứu

  Quan sát tình hình thực tế kết hợp việc thảo luận trực tiếp với người làm công tác quản trị, cũng như đúc kết phần việc cụ thể mà mình được tham gia, từ đó phân tích và nêu lên những nhận xét của bản thân.
  Thu thập số liệu, báo cáo của phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương, phòng kế toán, phòng kế hoạch xuất nhập khẩu.
  Tham khảo tài liệu

  5. Kết cấu đề tài

  Đề tài được kết cấu gồm 03 chương
  Chương I: Tóm tắt cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.
  Chương II: Thực trạng nguồn nhân sự công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy
  Chương III: Giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển và đãi ngộ tại công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU.

  1.Lý do chọn đề tài 1
  2.Mục tiêu nghiên cứu. 1
  3.Phạm vi nghiên cứu. 2
  4.Phương pháp nghiên cứu
  5.Kết cấu đề tài 2

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.

  1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự. 3
  1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4
  1.2.1 Phân tích công việc. 4
  1.2.1.1 Khái niệm 4
  1.2.1.2 Tiến trình phân tích công việc. 5
  1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực
  1.2.3 Tuyển mộ nhân viên. 7
  1.2.3.1 Khái niệm 7
  1.2.3.2 Nguồn tuyển mộ nhân viên. 7
  1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
  1.2.4.1 Khái niệm 7
  1.2.4.2 Nhu cầu đào tạo. 8
  1.2.4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển. 8
  1.2.5. Đánh giá thành tích công việc. 9
  1.2.6 Lương bổng và đãi ngộ. 9
  1.2.6.1 Khái niệm 9
  1.2.6.2 Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ. 10
  1.2.6.3 Lương bổng và phúc lợi 10

  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV- SX LÝ THÙY

  2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY 11
  2.1.1 Thông tin về công ty. 11
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 11
  2.1.4 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. 11
  2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
  2.2.1 Tình hình nhân sự tại công ty
  2.2.2 Thu nhập bình quân đầu người của người lao động. 18
  2.2.3 Đặc điểm lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn. 21
  2.2.4. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty Lý Thùy. 24
  2.2.4.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân sự. 24
  2.2.4.2. Thực trạng phân tích công việc. 24
  2.2.4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng. 25
  2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực. 29
  2.2.5.1 Thực trạng công tác đánh giá thành tích, lương bổng, đãi ngộ. 30
  2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 33
  2.3.1 Môi trường bên trong. 34
  2.3.2 Môi trường bên ngoài 36
  2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY 39
  2.4.1 Những thuận lợi 39
  2.4.2 Những khó khăn. 40
  2.4.3 Giải pháp

  CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY LÝ THÙY

  .3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 43
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 44
  3.2.1 Giải pháp cho công tác phân tích công việc. 44
  3.2.2 Giải pháp cho công tác hoạch định nguồn nhân lực. 44
  3.2.3 Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự. 45
  3.2.4 Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 46
  3.2.5 Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định. 47
  3.2.6 Giải pháp đánh giá thành tích công tác. 47
  3.2.7 Giải pháp cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng. 48
  3.3 KIẾN NGHỊ 49
  KẾT LUẬN 52
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH TM-DV-SX Lý Thùy sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status