Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhựa đường của công ty tnhh nhựa đường petrolimex

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhựa đường của công ty tnhh nhựa đường petrolimex

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX. 7
  1.1. Khái quát chung về công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 7
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 8
  1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 12
  1.1.2.1. Mô hình tổ chức. 12
  1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành. 14
  1.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 18
  1.1.4. Vốn sản xuất kinh doanh của công ty. 20
  1.1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực. 22
  1.2 Đặc điểm về sản phẩm nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 23
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX. 26
  2.1 Tổng quan về tiêu thụ Nhựa đường ở Việt Nam hiện nay. 26
  2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 31
  2.2.1 Môi trường vĩ mô. 31
  2.2.1.1 Môi trường kinh tế. 31
  2.2.1.2 Môi trường văn hóa, xã hội. 34
  2.2.1.3 Môi trường chính trị pháp luật 34
  2.2.1.4 Điều kiện tự nhiên. 35
  2.2.1.5 Môi trường công nghệ. 35
  2.2.2 Môi trường vi mô. 36
  2.2.2.1 Khách hàng của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 36
  2.2.2.2 Nhà cung cấp. 37
  2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh. 38
  2.2.2.4. Các nhân tố khác. 45
  2.3. Thực trạng tiêu thụ Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 48
  2.3.1 Kết quả tiêu thụ theo mặt hàng. 51
  2.3.2. Kết quả tiêu thụ theo thị trường. 53
  2.3.3. Kết quả tiêu thụ theo kênh phân phối 56
  2.3.4. Thực trạng công tác thúc đẩy tiêu thụ Nhựa đường của công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 56
  2.4. Đánh giá thực trạng tiêu thụ Nhựa đường của công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 59
  2.4.1 Những hành tựu. 59
  2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 60
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX 61
  3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 61
  3.1.1 Dự báo về thị trường tiêu thụ Nhụa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 61
  3.1.1.1 Cơ hội tiêu thụ nhụa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 61
  3.1.1.2 Nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ Nhựa đường. 65
  3.1.1.3 Dự báo về thị trường tiêu thụ Nhựa đường. 66
  3.1.2 Mục tiêu và phương hướng thúc đẩy tiêu thụ Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex trong giai đoạn 2010 đến 2020. 67
  3.1.2.1 Mục tiêu dài hạn. 67
  3.1.2.2. Mục tiêu trong giai đoạn 2010 đến 2020. 67
  3.2. Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Nhựa đường của công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. 69
  3.2.1 Các biện pháp Marketing. 69
  3.2.1.1 Giải pháp sản phẩm. 69
  3.2.1.2 Giải pháp giá. 70
  3.2.1.3 Giải pháp phân phối. 70
  3.2.1.4 Giải pháp xúc tiến bán hàng. 71
  3.2.2.Các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng cung ứng sản phẩm. 71
  3.2.2.1 Các biện pháp nâng cao chất lượng đầu vào. 71
  3.1.2.3. Các biện pháp về nguồn nhân lực. 72
  3.1.2.4. Các biện pháp về cơ sở vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ 72
  3.1.2.5. Một số kiến nghị 73
  KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74  LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay vung với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta đang tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân của nhiều quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tê, đem lại nhiều hơn các cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải lỗ lực vươn lên khẳng định mình, bởi vì cạnh tranh thì ngay ngắt mà nhu cầu ngày càng có nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt.Hàng hóa của doanh nghiệp muồn tiêu thụ trên thị trường thì doanh nghiệp cần nắm bắt được cơ hội kinh doanh, sử dụng các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả. Đồng thời các doanh nghiệp phải giữ vững thị phần và tiếp cận với thị trường mới, cần xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải luôn theo sát thị trường, không ngừng tìm hiểu nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, quan sát tìm hiểu đói thủ, nắm bắt cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Đây là vấn đề đặt ra cho tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay.
  Khi một quốc gia phát triển thì cần xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nhất là nước ta, cơ sở hạ tầng còn yếu, chưa tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho phát triển kinh tế. Nhựa đường được coi là một trong những ngành hàng thiết yếu phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng còn đang bề bộn của Việt Nam. Vì thế, tham gia kinh doanh ngành hàng có tính đặc thù cao này Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay giá dầu thô trên thế giới liên tục trồi, sụt thất thường. Giá nhập khẩu nhựa đường cũng biến động liên tục, trong khi giá bán trong nước không tăng được lại luôn có độ trễ về tăng giá nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh.
  Xuất phát từ thực tế nêu trên cùng với sự mong muốn học hỏi và tìm hiểu của bản thân, kết hợp lý luận và thực tiến tại trường đào tạo nên em đã chọn để tài: “THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX “ làm đề tài cho báo cáo tôt nghiệp.

  Ngoài lời mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp ngồm có 3 phần:
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX.
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX

  Mục đích của đề tài là phân tích, tìm hiểu, đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ mặt hàng nhựa đường kinh doanh của công ty , từ đó tìm ra một số giải pháp nhằm giữ ổn định thị trường. Và mở rộng thị trường, lựa chọn cơ hội kinh doanh cho công ty trong thời gian đến. Qua thời gian thực tập tại công ty đã phần nào giúp em có thể vận dụng lý thuyết đã học ở trường vào thực tiễn, đồng thời là tiền đề giúp em tự tin hơn khi ra trường.
  Trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài này em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy Hoàng Đức Thân cùng toàn thể các anh chi trong phòng kinh doanh Nhựa đường, phòng thị trường Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. Tuy nhiên do thời gian và lường kiến thức còn hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thấy và các anh chị trong công ty để báo cáo được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Hoàng Đức Thân và các Anh Chị trong công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

  Xem Thêm: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhựa đường của công ty tnhh nhựa đường petrolimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhựa đường của công ty tnhh nhựa đường petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status