Lời nói đầu
Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình“ cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động mà cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và kinh doanh một cách có hiệu quả mà biểu hiện là chỉ tiêu lợi nhuận.
Để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm và đạt được nhiều lợi nhuận. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện tái đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Từ những kiến thức đã được học tập trong nhà trường, em tập trung nghiên cứu mảng đề tài “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh”.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bản đề án được trình bày thành 3 phần với kết cấu như sau:
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Phần II: Một số kiến nghị về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
Phần III: Kết luận

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 3
1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm 3
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế 3
1.1.1.1. Khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 3
1.1.1.2. Tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm 4
1.1.2. Mục đích và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 6
1.1.2.1 Mục đích 6
1.1.2.2 ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ thành phẩm 6
1.2. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán 7
1.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 7
1.2.1.1. Phương thức bán buôn 7
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ 7
1.2.1.3. Phương thức bán hàng trả góp 7
1.2.1.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý 8
1.2.1.5. Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại 8
1.2.1.6. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng 8
1.2.1.7. Phương thức tiêu thụ nội bộ 8
1.2.2. Các phương thức thanh toán 8
1.2.2.1. Thanh toán bằng tiền mặt 8
1.2.2.2. Thanh toán không dùng tiền mặt 9
1.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 9
1.3.1. Chứng từ sử dụng 9
1.3.2. Sổ kế toán chi tiết 9
1.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 10
1.5. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 14
1.5.1. Tài khoản sử dụng 14
1.5.2. Phương pháp hạch toán 14
1.5.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 14
1.5.2.2. Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 15
1.5.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16
1.6. Hình thức sổ kế toán 19
1.6.1. Nhật ký sổ cái 20
1.6.2. Nhật ký chung 20
1.6.3. Chứng từ ghi sổ 20
1.6.4. Nhật ký chứng từ 20
Phần II: Một số kiến nghị về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 21
3.1. Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 21
3.1.1. Về hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ, tài khoản và phương pháp hạch toán 21
3.1.2. Niên độ kế toán 22
3.1.3. Tính thuế GTGT 22
3.2. Một số kiến nghị công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 22
Phần III : Kết luận 24
Tài liệu tham khảo 25


[charge=150]http://up.4share.vn/f/34050d070401070c/DA277.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.