Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES)

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES)

  LỜI MỞ ĐẦU

  “Mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào nó có mặt ở tất cả các phòng ban, đơn vị. Hiệu quả của công tác quản trị nhân sự là vô cùng lớn đối với một doanh nghiệp. Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp áp dụng cho nhân viên của một doanh nghiệp để giải quyết tất cả các trường hợp xảy liên quan đến công việc đó. Nếu không có quản trị nhân sự mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Đây là một công tác hết sức khó khăn vì nó động tới những con người cụ thể có những sở thích năng lực riêng biệt. Việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhằm tạo ra được một đội ngũ người lao động nhiệt tình hăng hái, gắn bó với doanh nghiệp .
  Muốn hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp vai trò của nhà quản trị là rất quan trọng. Ngoài kiến thức và sự hiểu biết chuyên môn nhà quản trị phải là người có tư cách đạo đức tốt, công minh. Muốn công tác quản trị nhân sự đạt kết quả tốt nhà quản trị phải biết mình, biết ta, có thái độ công bằng nghiêm minh không để mất lòng ai.

  Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự để tạo động lực cho từng người trong doanh nghiệp và kết hợp động lực của tất cả mọi người trong doanh nghiệp. Để tạo động lực cho người lao động phải tiến hành những yếu tố cơ bản tác động lên động cơ làm việc của họ: phải hợp lý hoá chỗ làm để tạo ra năng suất lao động chung cho doanh nghiệp; phải đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm công tác; mỗi người phải gắn bó với kết quả cuối cùng với công việc mà mình đã đảm nhận; phải có sự phân công lao động rõ ràng, để mọi người biết mình làm việc dưới quyền ai và ai là người kiểm tra kết quả công việc của mình.

  Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự là sắp đặt những người có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn để làm các công việc cụ thể trong chính sách nhân sự. Là việc hình thành các quy chế làm việc, cải thiện điều kiện lao động, tạo môi trường văn hoá hợp lý gắn bó mọi người trong doanh nghiệp với nhau, đồng thời thu hút được các nhân sự từ nơi khác đến, đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, phải làm cho mọi người luôn thường trực ý nghĩ: “nếu không cố gắng sẽ bị đào thải”.
  Vì vậy có thể khẳng định được rằng việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là thực sự cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Em quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu (GES)”

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm ba chương:

  Chương I: Cơ cở lý luận về quản trị nhân sự

  Chương II: Thực trạng về quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu (GES)

  Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại GES  MỤC LỤC

  Lời mở đầu


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (QTNS)


  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Vai trò 3
  1.1.3. Chức năng 4
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNS 4
  1.2.1. Môi trường bên ngoài 4
  1.2.2. Môi trường bên trong 6
  1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 6
  1.3.1. Khái niệm 6
  1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 7
  1.4. Nội dung chính của QTNS 7
  1.4.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 7
  1.4.2. Phân tích công việc 8
  1.4.3. Tuyển dụng 8
  1.4.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 9
  1.4.4.1. Đào tạo nhân sự 9
  1.4.4.2. phát triển nhân sự 9
  1.4.5. Sắp xếp và sử dụng lao động 10
  1.4.6. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc 10
  1.4.7. Đãi ngộ nhân sự 11
  1.4.7.1. Đãi ngộ vật chất 11
  1.4.7.2. Đãi ngộ tinh thần 11
  1.4.8. Tương quan nhân sự 11
  1.4.8.1. Thi hành kỷ luật 11
  1.4.8.2. Cho nghỉ việc 12
  1.4.8.3. Xin thôi việc 12
  1.4.8.4. Giáng chức 12
  1.4.8.5. Thăng chức 12
  1.4.8.6. Thuyên chuyển 12
  1.4.8.7. Về hưu 12
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV TỐC HÀNH TOÀN CẦU (GES) 13
  2.1. Tổng quan về GES 13
  2.1.1. lịch sử hình thành của GES 13
  2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 14
  2.1.2.1. Ban quản lý điều hành 14
  2.1.2.2. Chức năng các phòng ban 15
  2.1.3. Các hình thức chi trả của GES 16
  2.1.3.1. Nhận tiền tại quầy (công ty) 16
  2.1.3.2. Nhận tiền tại nhà 16
  2.1.3.3. Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng 17
  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng kinh doanh và hoạt động QTNS tại GES 17
  2.1.4.1. Môi trường bên ngoài 17
  2.1.4.2. Môi trường bên trong 19
  2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của GES giai đoạn 2009-2010 19
  2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2010 19
  2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 20
  2.3. Thực trạng QTNS tại GES 21
  2.3.1. Mối liên hệ giữa hiệu quả QTNS và hiệu quả hoạt động kinh doanh 21
  2.3.2. Thực trạng sử dụng lao động hiện nay của GES 22
  2.3.2.1. Đánh giá về số lượng lao động 22
  2.3.2.2. Đánh giá về chất lượng lao động 22
  2.3.2.3. Đánh giá cơ cấu lao động theo độ tuổi 23
  2.3.3. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại GES 24
  2.3.4. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại GES 27
  2.3.5. Thực trạng quản lý nhân viên tỉnh 28
  2.3.6. Thực trạng chính sách đãi ngộ nhân sự 30
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI GES 33
  3.1 Những mặt thuận lợi và khó khăn trong QTNS 33
  3.1.1. Thuận lợi 33
  3.1.2. Khó khăn 34
  3.2 Giải pháp và kiến nghị 35
  3.2.1. Định hướng và nhiệm vụ của GES trong thời gian tới 35
  3.2.1.1. Định hướng 35
  3.2.1.2. Nhiệm vụ 35
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNS tại GES 36
  3.2.2.1. Hoàn thiện bộ máy GES 36
  3.2.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 38
  3.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự 39
  3.2.2.4. Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho công nhân viên một cách hợp lý
  KẾT LUẬN 43
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES) sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status