Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3
  1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 3
  1.1.1. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. 3
  1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại 7
  1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 7
  1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. 8
  1.2. Thẩm định dự án và Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại. 10
  1.2.1. Thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại. 10
  1.2.1.1. Quy trình thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại 11
  1.2.1.2. Nội dung thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại. 12
  1.2.1.3. Phương pháp thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại 16
  1.2.2. Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng thương mại. 17
  1.2.2.1. Các loại rủi ro xảy ra trong hoạt động thẩm định dự án tại ngân hàng thương mại. 17
  1.2.2.2. Quy trình Đánh giá rủi ro. 25
  1.2.2.3. Nội dung đánh giá rủi ro. 25
  1.2.2.4. Phương pháp đánh giá rủi ro. 28


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI BIDV QUANG TRUNG THỜI GIAN QUA. 30
  2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung. 30
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh BIDV Quang Trung. 30
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 31
  2.1.3. Tình hình hoạt động của BIDV Quang Trung giai đoạn 2005- 2008. 32
  2.1.3.1. Tình hình hoạt động và kết quả đạt được. 32
  2.1.3.2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động của chi nhánh. 43
  2.2. Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Quang Trung giai đoạn 2005- 2008. 44
  2.2.1. Sự cần thiết đánh giá rủi ro trong thẩm định vay vốn tại BIDV Quang Trung. 44
  2.2.2. Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Chi nhánh BIDV Quang Trung giai đoạn 2005- 2008. 45
  2.2.2.1. Quy trình đánh giá rủi ro. 45
  2.2.2.2. Nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro. 49
  2.3. Ví dụ minh họa về đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Quang Trung 61
  2.3.1. Giới thiệu về chủ đầu tư và dự án. 61
  2.3.2. Đánh giá rủi ro. 62
  2.3.2.1. Đánh giá rủi ro đầu tư. 62
  2.3.2.2. Đánh giá rủi ro tín dụng. 79
  2.4. Đánh giá công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định vay vốn tại BIDV Quang Trung giai đoạn 2005- 2008. 80
  2.4.1. Kết quả đạt được. 80
  2.4.2. Hạn chế tồn tại 85
  2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 87
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI BIDV QUANG TRUNG THỜI GIAN TỚI. 91
  3.1. Phương hướng, mục tiêu đặt ra tại BIDV Quang Trung trong thời gian tới 91
  3.1.1. Mục tiêu chung trong giai đoạn 2009-2015. 91
  3.1.2. Phương hướng hoạt động tại BIDV Quang Trung thời gian tới 92
  3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Quang Trung. 96
  3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định về mọi mặt. 96
  3.2.2. Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 97
  3.2.3. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro. 98
  3.2.4. Hoàn thiện nội dung đánh giá rủi ro. 99
  3.2.5. Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá rủi ro. 100
  3.3. Kiến nghị 107
  3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan. 107
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 108
  3.3.3. Kiến nghị với BIDV Quang Trung. 109
  3.3.4. Kiến nghị với khách hàng vay vốn. 109
  KẾT LUẬN 111  LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, rủi ro được xem như một yếu tố không thể tách rời với quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân trên thị trường. Rủi ro là những tình huống xảy ra ngoài dự kiến, khó lường trước được, gây nên những tổn thất kinh tế, làm gia tăng chi phí, làm giảm thu nhập và làm lợi nhuận giảm đi so với dự kiến ban đầu. Thông thường, mức lợi nhuận kỳ vọng càng cao thì xác suất xảy ra rủi ro cũng càng cao.
  Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, hơn bất cứ một doanh nghiệp nào khác, ngân hàng phải đối phó với rất nhiều các loại rủi ro từ mọi nguồn gốc. Rủi ro không chỉ là nỗi ám ảnh của hệ thống ngân hàng một nước mà là nỗi ám ảnh chung của các hệ thống ngân hàng trên thế giới. Những biến cố bất ngờ luôn xảy ra, ngay cả đối với những ngân hàng giỏi và nhiều kinh nghiệm cũng khó phỏng đoán và không thể triệt tiêu được yếu tố rủi ro. Chính vì thế mà công tác đánh giá rủi ro rât được quan tâm và chú trọng tại các Ngân hàng.
  Đối với mỗi dự án xin vay vốn, Ngân hàng đều phải tiến hành phân tích đánh giá dự án một cách kỹ lưỡng trên mọi phương diện. Với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung cũng vậy, công tác Thẩm định dự án vay vốn của khách hàng, đặc biệt là công tác đánh giá rủi ro luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trước mỗi quyết định tài trợ vốn của chi nhánh.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã được học, cùng với những kiến thức và hiểu biết thực tế thu nhận được trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, em quyết định chọn đề tài: “ Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung” làm chuyên đề thực tập của mình.
  Chuyên đề thực tập của em gồm ba chương với bố cục và nội dung như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại các Ngân hàng thương mại.
  Chương II: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi Nhánh Quang Trung thời gian qua.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi Nhánh Quang Trung thời gian tới.
  Do giới hạn về trình độ, kinh nghiệm và thời gian tìm hiển thực tế, nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong thầy cô và các cán bộ tại chi nhánh BIDV Quang Trung thông cảm và góp ý để em có thể hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cám ơn Tiến sỹ: Trần Mai Hương, các thầy cô giáo trong khoa Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, cùng ban lãnh đạo và các cán bộ phòng Quan hệ khách hàng I, BIDV Quang Trung đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.
  Em xin chân thành cám ơn!

  Xem Thêm: Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status