Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

  Tên đề tài
  Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010


  LỜI MỞ ĐẦU

  Dệt may là ngành có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường vì nó không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập xã hội mà còn góp phần quan trọng trong chiến lược xuất khẩu thu ngoại tệ, tích luỹ vốn, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.
  Trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế thế giới, với làn sóng chuyển dịch sản xuất công nghiệp dệt may sang các nước đang phát triển mở ra những cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Tuy vậy, ngành dệt may Việt Nam cũng đang chịu sức ép cạnh tranh lớn về thị trường trong và ngoài nước và các chính sách thuế khoá, chính sách nhập khẩu của thị trường ngoài nước, về các nước sản xuất dệt may xuất khẩu trong khu vực và trên thế giới, về cơ sở vật chất và trình độ công nghệ kỹ thuật hiện có so với các nước khác, về năng suất lao động. Một trong những nguyên nhân nổi cộm làm cho sức ép cạnh tranh lớn về thị trường của hàng dệt may Việt Nam đó là chúng ta chưa tự túc được nguyên liệu mà phần lớn phải nhập khẩu. Hiện nay nhu cầu bông xơ là 60.000 tấn/năm, sản xuất bông xơ trong nước mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu, còn lại 90% phải nhập khẩu. Nếu tự sản xuất bông xơ cung cấp cho ngành dệt may thì rẻ hơn rất nhiều so với nhập khẩu và như vậy giá thành sản phẩm dệt may sẽ giảm và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa việc tự túc được nguyên liệu cũng sẽ tiết kiệm được một lượng ngoại tệ lớn cho quỹ dự trữ ngoại tệ, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo. Ngoài ra phát triển cây bông trên quy mô lớn thu được hiệu quả về mặt môi trường sinh thái như: phủ xanh đất canh tác, chống xói mòn, chống rửa trôi,
  Như vậy việc phát huy nguyên liệu bông có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ cho ngành dệt may Việt Nam mà còn đem lại hiệu quả lớn về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
  Hơn nữa chúng ta có đủ các điều kiện thuận lợi về khoa học công nghệ, tiềm năng đất đai, lao động, cơ sở hạ tầng để có thể phát triển cây bông một cách có hiệu quả. Từ sự phân tích trên, em nhận thấy việc đưa ra các giải pháp để phát triển nguyên liệu bông là cần thiết cho sự thành công của chương trình quy hoạch nguồn nguyên liệu bông để trong tương lai đến năm 2010 về cơ bản chúng ta tự túc được nguyên liệu bông cho ngành dệt may. Đó cũng là lý do em chọn đề tài: "Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010".

  Về nội dung, đề tài được chia làm 3 phần, mỗi phần là một chương trong đó:
  Chương I: Sự cần thiết phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010.
  Chương II: Đánh giá tình hình phát triển nguyên liệu bông giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2001.
  Chương III: Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt nam đến năm 2010.

  Đề tài được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Kim Dung và các cô chú ở cơ quan thực tập cùng sự cố gắng của bản thân. Tuy nhiên nội dung nghiên cứu của đề tài tương đối rộng và trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định mong cô giáo hướng dẫn và các cô chú ở cơ quan thực tập nhận xét, phê bình để đề tài được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC

  Lời Mở đầu 1

  Chương I 3
  Sự cần thiết phải phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt nam đến năm 2010 3
  I.Đặc điểm ngành dệt may việt nam 3
  1. Trong các ngành công nghiệp Dệt- May là ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. 3
  2. Nguyên liệu cho ngành dệt may. 4
  3. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường của hàng dệt may. 6
  4. Đặc điểm về nguồn vốn đầu tư cho ngành dệt - may 8
  4.1. Đặc điểm về nguồn vốn đầu tư cho ngành dệt 8
  4.2. Đặc điểm về nguồn vốn đầu tư cho ngành may 9
  5. Ngành công nghiệp dệt may là ngành có tính tập trung cao. 9
  II. Sự cần thiết phải phát triển nguyên liệu bông 10
  1. Sự cần thiết phải phát triển nguyên liệu bông xuất phát từ hiệu quả về mặt kinh tế. 10
  1.1.Nhu cầu nguyên liệu bông 10
  1.2. Tài nguyên đất đai, cơ cấu cây trồng,lao động được sử dụng có hiệu quả và hợp lý. 10
  1.3.Đơn vị kinh doanh bông có lãi tạo điều kiện tái đầu tư cho sản xuất. 11
  2. Sự cần thiết phải phát triển nguyên liệu bông xuất phát từ hiệu quả về mặt xã hội. 11
  3. Sự cần thiết phải phát triển nguyên liệu bông xuất phát từ hiệu quả về môi trường. 11
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguyên liệu bông. 12
  1. Điều kiện tự nhiên. 12
  2. Các vấn đề khoa học kỹ thuật của trồng bông. 14
  2.1. Về giống. 14
  2.2. Quá trình sản xuất bông. 14
  3. Sự biến động của thị trường bông và những chủ trương chính sách của Nhà nước. 17

  Chương II: Đánh giá tình hình phát triển nguyên liệu bông ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2001. 18
  I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bông ở nước ta giai đoạn 1990 - 2001. 18
  1. Khái quát về tình hình sản xuất và tiêu thụ bông trên thế giới. 18
  1.1.Về tình hình sản xuất bông trên thế giới. 18
  1.2.Tình hình tiêu thụ bông trên thế giới. 19
  1.3.Tình hình xuất khẩu và biến động giá cả. 20
  2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thị trường bông trong nước. 22
  2.1. Các giai đoạn phát triển 22
  2.2. Tình hình sản xuất bông trong nước 24
  2.3. Tình hình thu mua, chế biến và tiêu thụ bông trong nước. 32
  3. Hiệu quả kinh tế của trồng bông tại một số địa phương. 35
  II- Đánh giá chung về thành tựu và những mặt hạn chế đối với sản xuất, và tiêu thụ bông trong nước. 41
  1. Những thành tựu: 41
  2. Những hạn chế: 44

  Chương III: Giải pháp phát triển nguyên liệu bông phục vụ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010. 48
  I. Phương hướng và mục tiêu phát triển nguyên liệu bông. 48
  1. Nhu cầu bông ở nước ta. 48
  2. Phương hướng phát triển bông 49
  2.1. Phát triển cao độ lợi thế so sánh thị trường 49
  2.2. Phát triển vùng sản xuất nguyên liệu bông tập trung. 50
  2.3. Hình thành vùng sản xuất bông thâm canh cao trong điều kiện có tưới. 51
  2.4. Sản xuất hạt giống và hướng dẫn kỹ thuật. 51
  2.5. Sử dụng đầy đủ, nguồn lao động trong nông nghiệp. 51
  3. Mục tiêu phát triển. 52
  II. Các giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010. 53
  1. Chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng và bố trí sử dụng đất cho trồng bông. 53
  1.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang trồng bông: 53
  1.2. Bố trí sử dụng đất cho trồng bông. 54
  2. Những vấn đề khoa học công nghệ cần giải quyết để phát triển bông đến năm 2010. 58
  2.1. Mục đích của nghiên cứu khoa học công nghệ cho phát triển nguyên liệu bông đến năm 2010. 58
  2.2. Một số nội dung nghiên cứu khoa học chính từ nay đến năm 2010 59
  3. Đầu tư phát triển nguyên liệu bông. 61
  3.1. Đầu tư các yếu tố đầu vào cho sản xuất nguyên liệu bông. 61
  3.2. Đầu tư cho cơ sở chế biến 66
  3.3. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý và tay nghề của công nhân kỹ thuật. 70
  III. Kiến nghị các chính sách và tổ chức thực hiện 71
  1. Kiến nghị Chính sách 71
  1.1. Đổi mới cơ chế quản lý. 71
  1.2. Khuyến khích các thành phần kinh tế. 71
  1.3. Đầu tư, tín dụng và thuế. 71
  1.4. Về khoa học và công nghệ. 72
  1.5. Về tiêu thụ và quỹ bảo hiểm cây bông. 73
  2. Kiến ngnghị tổ chức chỉ đạo thực hiện. 74

  Kết luận 75

  Tài liệu tham khảo 77

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển nguyên liệu bông đáp ứng nhu cầu ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status