Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng

  Tên đề tài
  Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng


  LỜI MỞ ĐẦU

  Quá trình sản xuất kinh doanh luôn diễn ra theo trình tự bao gồm 4 khâu: Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng. Như vậy tiêu thụ sản phẩm là một trong bốn khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, khi mà nền sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
  Trong nền kinh tế hàng hoá, hàng hoá được sản xuất ra không phải để cá nhân người sản xuất tiêu dùng, mà là để bán. Người sản xuất thì quan tâm đến giá trị của hàng hoá, trong khi đó người tiêu dùng lại quan tâm đến giá trị sử dụng của hàng hoá. Chỉ khi nào hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường thì hàng hoá mới thực hiện được giá trị của nó.
  Đối với các doanh nghiệp công nghiệp, quá trình sản xuất kinh doanh lặp đi lặp lại từ khâu mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất, phân phối hàng hóa vào các kênh, bán hàng và thu tiền về. Như vậy, tiêu thụ là khâu cuối cùng trong một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ khi nào hàng hoá được tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để đầu tư tái sản xuất cho chu kỳ sau. Khi hàng hoá không tiêu thụ được thì tất cả các hoạt động khác của doanh nghiệp đều bị ngừng trệ, thậm chí dẫn đến phá sản. Hơn nữa, thông qua hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp biết được kết quả hoạt động kinh doanh của mình, từ đó có những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Công ty Cao su Sao Vàng là một doanh nghiệp công nghiệp, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường, Công ty cũng đã có những thay đổi kịp thời. Vì vậy, sản phẩm của Công ty không ngừng được cải tiến cả về mẫu mã, chủng loại, chất lượng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ tại Công ty còn nhiều yếu kém, nhiều sản phẩm của Công ty vẫn chưa cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường trong và ngoài nước. Do vậy, em đã quyết định chọn đề tài “ Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng”.

  Luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.
  Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy manh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.

  Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thàvnh luận văn, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Thương Mại, đặc biệt là thầy giáo T.S Nguyễn Văn Tuấn, Th.S Nguyễn Thăng Long và các cô chú phòng Kế hoạch vật tư cùng các phòng ban khác của Công ty Cao su Sao Vàng.
  Do trình độ và thời giava còn có hạn, nên luận văn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để bài luận văn được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3
  I. Tiêu thụ sản phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3
  1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 3
  2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp công nghiệp hiện nay. 5
  II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. 8
  1. Điều tra nghiên cứu thị trường. 8
  2. Lựa chọn sản phẩm thích ứng và tiến hành tổ chức sản xuất. 18
  3. Định giá bán và thông báo giá. 18
  4. Tổ chức xây dựng kênh phân phối. 21
  5. Phân phối hàng hoá vào các kênh. 24
  6. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 26
  7. Thực hiện các kỹ thuật nghiệp vụ bán hàng và đánh giá kết quả tiêu thụ. 29
  III- Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 31
  1. Các nhân tố khách quan. 31
  2. Các nhân tố chủ quan. 34

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 37
  I- Sơ lược về Công ty Cao su Sao Vàng. 37
  1. Lịch sử hình thành và phát tiển của Công ty. 37
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cao su Sao Vàng. 39
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao Vàng. 43
  II. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao Vàng. 52
  1. Phân tích chung. 52
  2. Hiệu quả sử dụng lao động. 54
  3. Hiệu quả sử dụng vốn. 55
  II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng 55
  1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 55
  2. Thực trạng công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường của Công ty Cao su Sao Vàng. 58
  3. Các chính sách thị trường sản phẩm của Công ty. 59
  4. Công tác tổ chức dịch vụ sau bán. 62
  5. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian qua. 62
  IV. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng. 81
  1. Những thành tựu mà Công ty đã đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm. 81
  2. Những hạn chế cần khắc phục. 81
  3. Những nguyên nhân tác động tới hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng. 82

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 84
  I. Định hướng phát triển của Công ty. 84
  II- Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng. 86
  1. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 86
  2. Tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm. 88
  3. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường. 90
  4. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến bán hàng. 91
  5. Định hướng về sản phẩm và thị trường 93
  6. Củng cố và phát triển trên thị trường . 95
  7. Một số giải pháp khác 95
  III- Một số kiến nghị 98
  1. Một số kiến nghị với Tổng công ty hoá chất Việt Nam. 98
  2. Kiến nghị với chính phủ. 99

  KẾT LUẬN 101

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

  Xem Thêm: Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status