Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I 3
  NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 3
  I. Tiền lương 3
  1. Khái niệm về tiền lương 3
  2. Bản chất của tiền lương 4
  3. Chức năng và vai trò của tiền lương 4
  3.1. Chức năng 4
  3.2. Vai trò 5
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 6
  5. Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 7
  5.1. Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 7
  5.2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7
  6. Phương pháp xây dưng đơn giá tiền lương và quỹ lương doanh nghiệp 8
  6.1. Xác định năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 8
  6.2. Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạchđể xây dựng đơn giá tiền lương 8
  6.3. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 8
  6.4. Tổng quĩ tiền lương chung năm kế hoạch 9
  6.5. Xác định quĩ tiền lương thực hiện 10
  7. Các chế độ trả lương 10
  8. Các hình thức trả lương 11
  8.1. Hình thức trả lương theo thời gian 11
  8.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 13
  8.2.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 13
  8.2.2 Chế độ trả lương sản phẩm tập thể 13
  8.2.3 Trả lương theo chế độ gián tiếp 14
  8.2.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm khoán. 15
  II. Vai trò của việc xây dựng và quản lí quĩ tiền lương trong điều kiện hiện nay 15
  III. Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương 17
  PHẦN II 18
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 18
  Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 18
  I. Giới thiệu chung 18
  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cơ Khí Hà Nội 18
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cơ Khí Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 20
  3. Một số đặc điểm có ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 21
  3.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ 21
  3.2. Đặc điểm về máy móc thiết bị của Công ty 21
  3.3. Đặc điểm về nguồn vốn 23
  3.4. Đặc điểm về lao động của Công ty 24
  3.5. Đặc điểm về tổ chức bộ máy 26
  4. Kết quả sản xuất kinh doanh trong một số năm vừa qua của công ty 30
  II. Phân tích tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội 31
  1. Các quy định chung 31
  1.1. Quy chế trả lương của Công ty 31
  1.2. Nguyên tắc chung xác định lương 32
  1.3. Phân cấp xác định lương 32
  1.4. Định mức lao động và đơn giá tiền lương 32
  1.4.1 Định mức lao động 32
  1.4.2 Xây dựng đơn giá tiền lương 33
  1.4.3 Xây dựng quỹ lương kế hoạch 33
  2. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên tại Công ty Cơ Khí Hà Nội 34
  2.1. Xác định hệ số 34
  2.2. Xác định lương cho các trưởng đơn vị bộ phận 37
  2.3. Xác định lương cho CBCNV trong các đơn vị 38
  2.4. Xác định lương cho các nhân viên quản lý 39
  2.5. Xác định lương cho nhân viên các phòng 40
  3. Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 40
  3.1. Tình hình giao khoán quỹ lương 40
  3.2. Công tác quản lý thanh toán lương 40
  4. Phân tích hoạt động quản lý tiền lương 43
  5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương của Công ty Cơ Khí Hà Nội 44
  5.1. Ưu điểm 44
  5.2. Nhược điểm 45
  PHẦN III 47
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 47
  TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 47
  I. Bối cảnh chung 47
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương ở Công ty Cơ Khí Hà Nội 48
  1. Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động 48
  1.1. Xây dựng định mức lao động 48
  1.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 49
  2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp. 50
  2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 51
  2.2. Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của Công ty 51
  3. Điều chỉnh cách tính lương và tính điểm 52
  3.1. Điều chỉnh cách tính lương 52
  3.2. Điều chỉnh cách tính điểm 53
  4. Biện pháp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ câu lao động 54
  4.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ 54
  4.2. Tổ chức sắp xếp lao động 54
  KẾT LUẬN 57
  PHỤ LỤC 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  Download

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status